• Trang chủ
  • Viết tất cả các peptit có thể được tạo thành từ hỗn hợp gồm 3 amino axit val ala và gly?
storage/uploads/viet-tat-ca-cac-peptit-co-the-duoc-tao-thanh-tu-hon-hop-gom-3-amino-axit-val-ala-va-gly_1

Viết tất cả các peptit có thể được tạo thành từ hỗn hợp gồm 3 amino axit val ala và gly?

Câu hỏi: Viết tất cả các tripeptit có thể được tạo thành từ hỗn hợp gồm 3 amino axit val ala và gly

Trả lời: 

Có 3!=1.2.3=6 tripeptit mà các aminoaxit không lặp lại hai lần. Đó là:

val-ala-gly; val-gly-ala; ala-val-gly; ala-gly-val; gly-ala-val; gly-val-ala.

Cùng THPT Trịnh Hoài Đức tìm hiểu chi tiết hơn về Peptit nhé!

I. Khái niệm, phân loại Peptit

1. Khái niệm

    – Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được loại là liên kết peptit

    – Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α-amino axit liên kết với nhau bằng các liên kết petit

2. Phân loại

    Các peptit được phân thành hai loại:

    a) Oligopeptit: gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc α – amino axit và được gọi tương ứng là đipeptit, tripeptit, …

    b) Polipeptit: gồm các peptit có từ 11 đến 50 gốc α – amino axit. Polipeptit là cơ sở tạo nên protein.

II. Tính chất vật lý

 Các peptit thường ở thể rắn, có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước

III. Tính chất hóa học

a. Phản ứng thủy phân

Khi thủy phân hoàn toàn tùy theo môi trường mà sản phẩm của phản ứng khác nhau

Trong môi trường trung tính:

n-peptit + (n-1)H2O → aminoaxit

Trong môi trường axit HCl

n-peptit + (n-1)H2O + (n+x)HCl → muối amoniclorua của aminoaxit

Trong đó x là số mắt xích Lysin trong n-peptit

Trong môi trường bazo NaOH:

n-peptit + (n+y)NaOH → muối natri của aminoaxit + (y+1)H2O

Trong đó y là mắt xích của Glutamic trong n-peptit

Lưu ý: trường hợp thủy phân không hoàn toàn peptit thì ta thu được hỗn hợp aminoaxit và các oligopeptit. Khi gặp bài toán dạng này chúng ta có thể sử dụng bảo toàn số mắt xích của một loại aminoaxit nào đó kết hợp với bảo toàn khối lượng

Viết tất cả các peptit có thể được tạo thành từ hỗn hợp gồm 3 amino axit val ala và gly? (ảnh 2)

b. Phản ứng màu biure:

Trong môi trường kiềm, những peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên tác dụng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím

IV. Bài tập ví dụ

Bài 1: tripeptit X tạo thành từ 3 α –amino axit no đơn chức mạch hở và có phân tử khối nhỏ nhất. Thủy phân 55,44 gam X bằng 200 ml dung dịch NaOH 4,8M đun nóng, sau đó cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

A. 88,560 gam    B. 92,096 gam

C. 93,618 gam    D. 73,14 gam

Đáp án: A

α–amino axit mạch hở , phân tử khối nhỏ nhất là Gly

⇒ X là Gly- Gly-Gly

Viết tất cả các peptit có thể được tạo thành từ hỗn hợp gồm 3 amino axit val ala và gly? (ảnh 3)

Bài 2: Thủy phân 73,8 gam một peptit chỉ thu được 90 gam glixin (axit aminoaxetic). Peptit ban đầu là

A. đipeptit             

B. tripeptit

C. tetrapeptit     

D. pentapeptit

Đáp án: C

Ta xét phản ứng tao peptit :

nH2CH2COOH → n-petit + (n-1)H2O

theo đề bài , suy ra mH2O = 90 – 73,8 = 16,2 g

Viết tất cả các peptit có thể được tạo thành từ hỗn hợp gồm 3 amino axit val ala và gly? (ảnh 4)

⇒ X là tetra peptit

Bài 3: Phân tử peptit Y mạch hở, có tỉ lệ khối lượng mO : mN = 10 : 7. Thủy phân hoàn toàn Y chỉ thu được các amino axit chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Số liên kết peptit trong phân tử Y là:

A. 3 .

B. 5. 

C. 4. 

D. 6

Đáp án: A

Công thức phân tử của peptit tạo bởi các amino axit chỉ chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl có dạng CaHbNnOn + 1.

Giả thiết: mO : mN = 10 : 7 ⇔ nO : nN = (10 ÷ 16) ÷ (7 ÷ 14) = 5 : 4.
Theo đó n = 4 → cho biết Y là tetrapeptit ⇒ có 3 liên kết peptit 

Bài 4. Thủy phân hoàn toàn một pentapeptit E (có phân tử khối là 373) chỉ thu được một α-amino axit T duy nhất (phân tử chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl). Tên gọi của T là

A. alanin. 

B. lysin. 

C. glyxin. 

D. valin.

Đáp án: A

 α-amino axit no, hở, chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl dạng CmH2m + 1NO2.

Phản ứng: 5CmH2m + 1NO2 → 1E5 (pentapeptit) + 4H2O ||→ bảo toàn C, H, O, N

⇒ công thức của tetrapeptit E là C5mH10m – 3N5O6. mà ME = 373

⇒ 70m + 163 = 373 ⇒ m = 3 cho biết α–amino axit T là alanin C3H7NO2.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết