• Trang chủ
  • Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, thị trường được xếp vào nhóm
storage/uploads/trong-cac-nguon-luc-phat-trien-kinh-te-cua-lanh-tho-thi-truong-duoc-xep-vao-nhom_1

Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, thị trường được xếp vào nhóm

Căn cứ vào nguồn gốc, có thể phân loại nguồn lực phát triển kinh tế thành 3 nhóm là vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế – xã hội. Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, thị trường được xếp vào nhóm nguồn lực kinh tế – xã hội. Thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ tới bạn ngay trong phần dưới đây.

Câu hỏi: Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, thị trường được xếp vào nhóm:

A. Vị trí địa lí.

B. Nguồn lực tự nhiên.

C. Nguồn lực kinh tế – xã hội.

D. Không thuộc nhóm nào kể trên.

Đáp án đúng là: C. Nguồn lực kinh tế – xã hội.

Giải thích của giáo viên về việc chọn đáp án C.

Căn cứ vào nguồn gốc, có thể phân loại nguồn lực phát triển kinh tế thành 3 nhóm là vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế – xã hội. Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, thị trường được xếp vào nhóm nguồn lực kinh tế – xã hội.

– Nguồn lực kinh tế là gì và được chia thành mấy loại?

Với sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia nguồn lực có vai trò quyết định là nội lực (các nguồn tài nguyên thiên nhiên, kinh tế – xã hội, vị trí địa lí), nguồn lực là tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có thể khai thác và không có sức ảnh hưởng đến sự phát triển của một lãnh thổ nhất định.

– Vai trò của nguồn lực kinh tế – xã hội

Kinh tế – xã hội bao gồm dân cư, thị trường, vốn, khoa học kĩ thuật, chính sách và xu thế phát triển…có vai trò quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn

Nguồn lực kinh tế – xã hội tạo môi trường và định hướng phát triển kinh tế. Ngoài ra nó còn quyết định năng suất lao động và là nền tảng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

– Vậy thị trường trong phát triển kinh tế được hiểu là gì?

Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, thị trường được xếp vào nhóm

Thị trường là nơi chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, dịch vụ hoặc tiền tệ, nhằm thỏa mãn nhu cầu của hai bên cung và cầu về một loại sản phẩm nhất định theo các thông lệ hiện hành, từ đó xác định rõ số lượng và giá cả cần thiết của sản phẩm, dịch vụ. Thực chất, Thị trường là tổng thể các khách hàng tiềm năng cùng có một yêu cầu cụ thể nhưng chưa được đáp ứng và có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu đó.

Thị trường là một tập hợp những người mua và người bán tác động qua lại lẫn nhau, dẫn đến khả năng trao đổi. Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua và bán một thứ hàng hóa nhất định nào đó. Với nghĩa này, có thị trường gạo, thị trường cà phê, thị trường chứng khoán, thị trường vốn, v.v… Cũng có một nghĩa hẹp khác của thị trường là một nơi nhất định nào đó, tại đó diễn ra các hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ.

Còn trong kinh tế học, thị trường được hiểu rộng hơn, là nơi có các quan hệ mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa vô số những người bán và người mua có quan hệ cạnh tranh với nhau, bất kể là ở địa điểm nào, thời gian nào. Thị trường trong kinh tế học được chia thành ba loại: thị trường hàng hóa – dịch vụ (còn gọi là thị trường sản lượng), thị trường lao động, và thị trường tiền tệ.

>>> Tham khảo: Tìm hiểu và trình bày một số nguồn chính để phát triển kinh tế tại địa phương em?

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết