• Trang chủ
  • Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, tài nguyên biển được xếp vào nhóm
storage/uploads/trong-cac-nguon-luc-phat-trien-kinh-te-cua-lanh-tho-tai-nguyen-bien-duoc-xep-vao-nhom_1

Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, tài nguyên biển được xếp vào nhóm

Căn cứ vào nguồn gốc, có thể phân loại nguồn lực là vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế – xã hội. Trong đó nguồn lực tự nhiên bao gồm: đất, nước, khí hậu, biển, sinh vật, khoáng sản. Vậy nên, trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, tài nguyên biển được xếp vào nhóm nguồn lực tự nhiên. Thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ tới bạn ngay trong phần dưới đây.

Câu hỏi: Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, tài nguyên biển được xếp vào nhóm

A. Vị trí địa lí.

B. Nguồn lực tự nhiên.

C. Nguồn lực kinh tế – xã hội.

D. Nguồn lực từ bên ngoài lãnh thổ.

Đáp án đúng là: B. Nguồn lực tự nhiên.

Giải thích của giáo viên về việc chọn đáp án B.

Căn cứ vào nguồn gốc, có thể phân loại nguồn lực là vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế – xã hội. Trong đó nguồn lực tự nhiên bao gồm: đất, nước, khí hậu, biển, sinh vật, khoáng sản. Vậy nên, trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, tài nguyên biển được xếp vào nhóm nguồn lực tự nhiên.

– Khái niệm về nguồn lực

Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường… ở cả trong nước và ngoài nước có thể được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định.

– Nguồn lực phát triển kinh tế được chia thành những nguồn lực nào?

+ Nguồn lực bên trong lãnh thổ

Vị trí địa lí: vị trí tự nhiên, kinh tế, chính trị

Nguồn lực tự nhiên: đất, nước, khí hậu, biển, sinh vật, khoáng sản.

Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, tài nguyên biển được xếp vào nhóm

Nguồn lực kinh tế – xã hội: vốn, chính sách phát triển, lịch sử – văn hóa, nguồn lao động, thị trường,…

+ Nguồn lực từ bên ngoài lãnh thổ

Vốn đầu tư nước ngoài

Nguồn nhân lực nước ngoài

Thị trường nước ngoài

Khoa học – công nghệ nước ngoài,…

– Vai trò của mỗi loại nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế:

+ Vị trí địa lí: tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn trong giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế.

+ Nguồn lực tự nhiên: cơ sở tự nhiên của mọi quá trình sản xuất, sự giàu có và đa dạng về tài nguyên tạo lợi thế quan trọng cho sự phát triển kinh tế.

+ Nguồn lực kinh tế – xã hội: vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế, là cơ sở lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn.

+ Nguồn lực trong nước: vai trò quan trọng, tính chất quyết định trong việc phát triển kinh tế mỗi quốc gia.

+ Nguồn lực ngoài nước: vai trò quan trọng, thậm chí đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia ở từng giai đoạn lịch sử cụ thể.

>>> Tham khảo: Phân tích một nguồn lực có tác dụng nổi bật đối với sự phát triển kinh tế tại tỉnh / thành phố tìm kiếm em sinh sống hoặc học tập

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết