• Trang chủ
  • Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Hãy sửa lại những câu sai.Phương pháp kí hiệu thể hiện số lượng của đối tượng
storage/uploads/trong-cac-cau-sau-cau-nao-dung-cau-nao-sai-hay-sua-lai-nhung-cau-saiphuong-phap-ki-hieu-the-hien-so-luong-cua-doi-tuong_1

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Hãy sửa lại những câu sai.Phương pháp kí hiệu thể hiện số lượng của đối tượng

Câu hỏi: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Hãy sửa lại những câu sai.

a) Phương pháp kí hiệu thể hiện số lượng của đối tượng thông qua hình dạng của các kí hiệu.

b) Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thể hiện hướng di chuyển của đối tượng thông qua hướng của mũi tên.

c) Phương pháp bản đồ – biểu đồ thể hiện số lượng của đối tượng thông qua vị trí đặt các biểu đồ.

d) Phương pháp chấm điểm thể hiện số lượng của đối tượng thông qua số lượng các điểm chấm.

Lời giải:

– Câu đúng:

b) Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thể hiện hướng di chuyển của đối tượng thông qua hướng của mũi tên.

d) Phương pháp chấm điểm thể hiện số lượng của đối tượng thông qua số lượng các điểm chấm.

– Câu sai:

a) Phương pháp kí hiệu thể hiện số lượng của đối tượng thông qua hình dạng của các kí hiệu..

c) Phương pháp bản đồ – biểu đồ thể hiện số lượng của đối tượng thông qua vị trí đặt các biểu đồ.

– Sửa lỗi sai:

a) Phương pháp kí hiệu thể hiện số lượng của đối tượng thông qua kích thước của các kí hiệu.

c) Phương pháp bản đồ – biểu đồ thể hiện số lượng của đối tượng thông qua kích thước của các biểu đồ.

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Hãy sửa lại những câu sai.Phương pháp kí hiệu thể hiện số lượng của đối tượng

* Tìm hiểu các phương pháp bản đồ – biểu đồ

– Phương pháp này còn gọi là phương pháp bản đồ – biểu đồ là phương pháp thể hiện sự phân bố của các hiện tượng bằng các biểu đồ (diagram) đặt trong các đơn vị phân chia lãnh thổ (thường là đơn vị hành chính). 

– Đối tượng biểu hiện:

 Biểu hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó.

– Khả năng biểu hiện:

 + Số lượng của đối tượng.

 + Chất lượng của đối tượng.

 + Cơ cấu của đối tượng.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết