• Trang chủ
  • Trong bốn quá trình phong hóa, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ các quá trình nào trực tiếp làm thay đổi địa hình bề mặt Trái Đất?
storage/uploads/trong-bon-qua-trinh-phong-hoa-boc-mon-van-chuyen-boi-tu-cac-qua-trinh-nao-truc-tiep-lam-thay-doi-dia-hinh-be-mat-trai-dat_1

Trong bốn quá trình phong hóa, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ các quá trình nào trực tiếp làm thay đổi địa hình bề mặt Trái Đất?

Câu hỏi: Trong bốn quá trình phong hóa, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ các quá trình nào trực tiếp làm thay đổi địa hình bề mặt Trái Đất?

Trả lời: 

– Trong bốn quá trình phong hóa, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ, các quá trình phong hóa và bóc mòn trực tiếp làm thay đổi địa hình bề mặt Trái Đất.

– Phong hóa là quá trình phá huỷ và làm biến đổi các loại đá và khoáng vật do tác động của các nhân tố ngoại lực. Các loại phong hóa chủ yếu là phong hóa lí học, phong hóa hóa học và phong hóa sinh học.

– Bóc mòn là quá trình các nhân tố ngoại lực (nước chảy, gió, sóng biển, băng hà,…) làm dời chuyển các sản phẩm đã bị phong hóa ra khỏi vị trí ban đầu. Địa hình do bóc mòn rất đa dạng về tên gọi và hình thái tuỳ thuộc vào các nhân tố tác động.

Trong bốn quá trình phong hóa, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ các quá trình nào trực tiếp làm thay đổi địa hình bề mặt Trái Đất?

>>> Xem đầy đủ: Soạn Địa 10 Bài 6: Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất – Cánh Diều

Tìm hiểu về phân biệt các quá trình: phong hóa, bóc mòn, vận chuyển và bồi tụ

Phân biệt các quá trình: phong hóa, bóc mòn, vận chuyển và bồi tụ

– Phong hóa: Là quá trình phá hủy, làm thay đổi các loại đá và các khoáng vật dưới tác động cùa nhiệt độ, nước, sinh vật… tạo vật liệu cho các quá trình tiếp theo.

Trong bốn quá trình phong hóa, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ các quá trình nào trực tiếp làm thay đổi địa hình bề mặt Trái Đất?

– Bóc mòn: Là quá trình chuyển dời vật liệu (sản phẩm phong hóa) rời khỏi vị trí ban đầu dưới tác nhân ngoại lực như: gió, nước chảy, sóng biển…

– Vận chuyển: Là quá trình di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác.

– Bồi tụ: Là quá trình tích tụ vật liệu phá hủy và là sự kết thúc của quá trình vận chuyển.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết