• Trang chủ
  • Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 2. Lịch sử, truyền thống Công an nhân dân – Phần 3
storage/uploads/trac-nghiem-gdqp-10-bai-2-lich-su-truyen-thong-cong-an-nhan-dan-phan-3_1

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 2. Lịch sử, truyền thống Công an nhân dân – Phần 3

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm GDQP 10 Bài 2 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 10 bài 2 chọn lọc hay nhất.

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 2. Lịch sử, truyền thống Công an nhân dân

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 2. Lịch sử, truyền thống Công an nhân dân - Phần 3

Câu 31. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân sinh ra bao nhiêu thứ bệnh?

Trả lời:

7.

8.

9.

10 (Bệnh quan liêu; bệnh tham lam; bệnh lười biếng; bệnh kiêu ngạo; bệnh hiếu danh; bệnh “hữu danh, vô thực”; bệnh cận thị; bệnh tị nạnh; bệnh xu nịnh, a dua; bệnh kéo bè, kéo cánh)

Câu 32. Đâu là chuẩn mực đạo đức mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng?

Trả lời:

Trung với nước, hiếu với dân

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Có tình yêu thương con người, tinh thần quốc tế trong sáng

Tất cả phương án trên

Câu 33. Phần mở đầu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” tháng 10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra ba căn bệnh gây nên những khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, đó là?

Trả lời:

Bệnh tham ô, bệnh lãng phí, bệnh hẹp hòi

Bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi, bệnh ba hoa

Bệnh thành tích, bệnh ba hoa, bệnh chủ quan

Câu 34. “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”, “gian khổ thì đi trước, hưởng thụ sau mọi người” là câu nói được Bác phát biểu tại đâu?

Trả lời:

Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc năm 1962.

Đại hội toàn quốc lần thứ hai của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam năm 1961.

Đại hội lần thứ III của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, năm 1961.

Đại hội thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa năm 1960.

(Nói ngày 22-9-1962. Sách Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, Nxb. Thanh niên, 1973, tr.177-181)

Câu 35.  “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” là câu nói được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên đán năm nào?

Trả lời:

Năm 1946

Năm 1947

Năm 1948

Năm 1950

(Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t.1, tr. 69)

Câu 36. Câu nói: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên” được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến trong bức thư nào? 

Trả lời:

Thư gửi Thanh niên An Nam, 1925.

Thư gửi các bạn thanh niên, ngày 12/8/1947.

Thư gửi thanh niên, tháng 4/1951.

Thư gửi thanh niên Ngày 2/9/1965.

(“Thư gửi các bạn thanh niên”, ngày 12/8/1947, Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, HN. 1996, t8, tr 185)

Câu 37. “Không có việc gì khó – Chỉ sợ lòng không bền – Đào núi và lấp biển – Quyết chí ắt làm nên” là bài thơ được Bác tặng thanh niên xung phong đơn vị nào?

Trả lời:

Đơn vị thanh niên xung phong 312.

Đơn vị thanh niên xung phong 333.

Đơn vị thanh niên xung phong 315.

Đơn vị thanh niên xung phong 347.

(Bài thơ Bác tặng Đơn vị thanh niên xung phong 312 làm đường tại xã Cẩm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kạn, ngày 28/3/1951 trích Thơ Bác Hồ, Nxb Quân đội nhân dân,Hà Nội, 1976, tr.120)

Câu 38. Rèn luyện đạo đức cách mạng cho thanh niên theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm những gì?

Trả lời:

Thật thà, ngoan ngoãn, chăm chỉ.

Cần cù, sáng tạo, khiêm tốn.

Công minh, chính trực, dũng cảm.

Trung thành, dũng cảm, khiêm tốn.

(Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, Nxb. Thanh niên, HN. 1973, tr.177-181)

Câu 39. Câu nói: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà?…” được Bác Hồ phát biểu nhân dịp nào?

Trả lời:

Lễ khai giảng năm học mới đầu tiên của nước Việt Nam DCCH

Lễ khai giảng Trường Đại học Nhân dân Việt Nam

Đại hội thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa, ngày 17/3/1960

(Bài nói chuyện với sinh viên và thanh niên trong Lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam ngày 19/11/1955)

Câu 40: “Đối với công việc phải tận tụy” là lời dạy thứ mấy trong 6 lời dạy của Bác về tư cách người Công an cách mệnh?

Thứ 2.

Thứ 3.

Thứ 4.

Thứ 5.

Câu 41. Theo Bác, trong hoàn cảnh của một xã hội cũ phần đông là thanh niên công – nông ít được học, muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa thì thanh niên cần phải làm gì?

Trả lời:

Tích cực lao động sản xuất.

Phải cố gắng học tập, phải có học thức.

Phải phát triển kinh tế.

Xóa bỏ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.

 “Thanh niên ta phải cố gắng học. Do hoàn cảnh trong xã hội cũ hạn chế nên số đông thanh niên công – nông ta ít được học. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức” (Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, ngày 24/3/1961, trích Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, tr 304-308).

Câu 42. “Tình nguyện” trong phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2015, gồm mấy nội dung chính?

Trả lời:

2.

3 (Tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ phục vụ công tác chuyên môn; Tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở; Tình nguyện chung sức cùng cộng đồng).

4.

5.

Câu 43. Để giáo dục thanh niên biết hy sinh vì nước, vì dân trong sự nghiệp cách mạng, Bác Hồ đã lấy tấm gương của ai?

Trả lời:

Đ/c Nguyễn Văn Trỗi.

Đ/c Lý Tự Trọng.

Đ/c Tô Vĩnh Diện.

Đ/c La Văn Cầu.

Câu 44. “Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh tức là để làm trọn nhiệm vụ người làm chủ nước nhà” là lời răn dạy của Bác dành cho đối tượng là?

Trả lời:

Trẻ em.

Thanh niên, học sinh.

Công nhân, viên chức.

Phụ nữ.

(“Thư gửi các bạn thanh niên”, ngày 12/8/1947,  Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, H, 1996,  t8, tr 185 – 190).

Câu 45. Nhận định sau được Bác viết trong tác phẩm nào?

“Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên””.

Trả lời:

“Thư gửi thanh niên” năm 1954

“Thư gửi thanh niên” năm 1968

“Di chúc” của Bác Hồ năm 1969

Câu 46. Trong “Thư gửi thanh niên” năm nào Bác đã căn dặn: “Tăng cường đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do”?

Trả lời:

Ngày 02/9/1945.

Ngày 02/9/1956.

Ngày 02/9/1965

Câu 47. Bác Hồ căn dặn thanh niên về vấn đề gì qua câu nói sau: “Bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân”?

Trả lời:

Đạo đức cách mạng

Chống chủ nghĩa cá nhân

Phê bình và tự phê bình

Câu 48. Trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc, ngày 22/9/1962, Bác Hồ căn dặn thanh niên phải luôn rèn luyện đạo đức cách mạng theo mấy điểm:

Trả lời:

3 điểm (Trung thành, Dũng cảm, Khiêm tốn)

4 điểm (Trung thành, Dũng cảm, Khiêm tốn, Thật thà)

5 điểm (Trung thành, Gan dạ, Khiêm tốn, Trung thực, Thật thà)

Câu 49. Đoạn trích sau được Bác nói vào năm nào?

 “Thanh niên ta có cố gắng, có tiến bộ và có nhiều thành tích. Nhưng chớ vì thế mà tự cao, tự đại; phải khiêm tốn, phải luôn luôn cố gắng hơn nữa, vượt mọi khó khăn, để giành lấy thành tích nhiều hơn và to lớn hơn”.

Trả lời:

Năm 1966. (Bài nói chuyện nhân 35 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, tr.68).

Năm 1967.

Năm 1968.

Câu 50. Trong tác phẩm nào Bác đã căn dặn thanh niên: “Luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị. Chống kiêu căng, tự mãn. Chống lãng phí, xa hoa. Thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh, để giúp nhau cùng tiến bộ mãi”?

Trả lời:

Thư gửi thanh niên, ngày 26/3/1965

Thư gửi thanh niên, ngày 02/9/1965

Thư gửi thanh niên, ngày 02/9/1968

Câu 51. Lời dặn của Bác: “Muốn củng cố và phát triển, Đoàn phải liên hệ rộng rãi và chặt chẽ với các tầng lớp thanh niên. Phải quan tâm đến đời sống, công tác, học tập của thanh niên… tránh thành kiến, hẹp hòi, cô độc… Muốn đoàn kết, củng cố và phát triển thì tất cả đoàn viên phải gương mẫu” được trình bày trong tác phẩm nào?

Trả lời:

Hồ Chí Minh – Về giáo dục thanh niên (NXB TN, 1980)

Bác Hồ với thanh niên.

Hồ Chí Minh – Về giáo dục và tổ chức thanh niên (NXB TN, 2005).

Câu 52. Trong “Thư gửi thanh niên”, Bác viết: “Chớ đặt ra những chương trình, kế hoạch mênh mông đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng cần thiết thực, nói được, làm được, việc gì cũng cần từ chỗ nhỏ dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao”. Đồng chí cho biết Bác gửi thư trên vào thời gian nào?

Trả lời:

Ngày 17/8/1947

Ngày 19/8/1947

Ngày 02/9/1947

Ngày 26/3/1949

Câu 53. Khẩu hiệu hành động phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2015 là gì?

Trả lời:

Tuổi trẻ CAND xung kích, tình nguyện vì An ninh Tổ quốc

Tuổi trẻ CAND xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì An ninh Tổ quốc

Tuổi trẻ CAND xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì An ninh Tổ quốc

Câu 54. Đồng chí hãy cho biết tên Nghị quyết 07, ngày 16/3/2009 của Đảng ủy CATW?

Trả lời:

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên CAND

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên CAND thời kỳ mới

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên CAND thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Câu 55. Trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai ngày 11/3/1948, Bác có nhắc nhở: “Trên báo, cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là…”. Trong dấu (…) là?

Trả lời:

Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc

Công an cách mệnh, phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng, lấy nhân dân làm điểm tựa

Lực lượng đại diện cho quần chúng nhân dân

Đấu tranh cho sự bình yên của đồng bào.

Câu 56. Năm 1998, Tổng cục XDLL CAND tổ chức ký kết giao ước thi đua phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tuổi trẻ toàn lực lượng. Đồng chí cho biết địa điểm tổ chức tại đâu?

Trả lời:

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Bắc Giang

Nghệ An

Câu 57. Chỉ thị số 05/CT-BCA-X11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013- 2018 được ban hành ngày, tháng, năm nào?

Trả lời:

Ngày 11/3/2013

Ngày 19/5/2013

Ngày 11/6/2013

Ngày 19/8/2013

Câu 58: Chỉ thị 03/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 18/4/2014 đề cập tới vấn đề gì?

Trả lời:

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, lễ tiết tác phong trong lực lượng CAND.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong CAND

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong CAND.

Câu 59: Để chủ động phát hiện, chấn chỉnh những khuyết điểm, tồn tại trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND, Chỉ thị 03 (Chỉ thị 03/CT-BCA ngày 18/4/2014) đã đưa ra giải pháp gì?

Trả lời:

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy định về việc định kỳ lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân.

Chú trọng tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”.

Tổ chức các cuộc tọa đàm, nói chuyện, hội thảo, hội thi tìm hiểu về văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Câu 60: Để đánh giá được khách quan, chính xác việc chấp hành điều lệnh CAND và thực hiện quy chế làm việc, quy trình công tác, tinh thần trách nhiệm, lễ tiết tác phong, văn hóa giao tiếp ứng xử của CBCS, Chỉ thị số 03/CT-BCA ngày 18/4/2014 đã đề cập tới nội dung nào sau đây?

Trả lời:

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra.

Tổ chức các hình thức kiểm tra chéo giữa các đơn vị, địa phương.

Xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá, kiểm tra phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị.

Đáp án a và b.

Cả 3 đáp án a, b, c đều đúng.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10,GDQP 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết