• Trang chủ
  • Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13 có đáp án (Phần 3)
wp-content/uploads/2021/12/nothumb-best-featured.png

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13 có đáp án (Phần 3)

Bài 13: Công dân với cộng đồng

Câu 1. Kính trọng và biết ơn các vị anh hung dân tộc, những người có công với đất nước, với dân tộc là biểu hiện của

A. Biết ơn.      

B. Nhân nghĩa.

C. Tôn kính.     

D. Truyền thống.

Câu 2. Hành vi, việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của nhân nghĩa?

A. Tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

B. Nhân ái, thương yêu con người.

C. Giúp đỡ người khác để tạo tiếng tốt cho bản thân.

D. Sẵn sang giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn, khó khăn.

Câu 3. Nhường nhịn, giúp đỡ người khác lúc sa cơ lỡ bước là việc làm thể hiện phẩm chất đạo đức nào dưới đây của công dân với cộng đồng?

A. Trách nhiệm.      

B. Nhân nghĩa.

C. Thương người      

D. Thân ái.

Câu 4. Biểu hiện nào dưới đây là sống hòa nhập?

A. Sống tự do trong xã hội.

B. Sống gần gũ, chan hòa với mọi người.

C. Sống theo sở thích cá nhân.

D. Sống phù hợp với thời đại.

Câu 5. Sống vui vẻ, cởi mở, chan hòa với thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh là

A. Sống thân thiện.

B. Sống hòa nhập.

C. Sống vô tư.

D. Sống hợp tác.

Câu 6. Sống gần gũi với mọi người và có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng là biểu hiện của

A. Sống có trách nhiệm.

B. Sống hòa nhập.

C. Sống hợp tác.

D. Sống tích cực.

Câu 7. Người sống hòa nhập với cộng đồng sẽ có them niềm vui và sức mạnh

A. Trong một số trường hợp.

B. Vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

C. Để làm giàu cho gia đình mình.

D. Để chinh phục thiên nhiên.

Câu 8. Những chuẩn mực đạo dức nào dưới đây là cần thiết của mỗi công dân đối với cộng đồng?

A. Yêu nước, yêu tập thể.

B. Nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác.

C. Rộng lượng, chân thành.

D. Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn.

Câu 9. Chung sức làm việc giúp đỡ, hỗ trợ lân nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung được gọi là

A. Hợp tác.      

B. Đoàn kết.

C. Giúp đỡ.      

D. Đồng lòng.

Câu 10. Mọi người cùng bàn bạc với nhau trong công việc chung và sẵn sang hỗ trợ giúp đỡ nhau khi cần thiết là biểu hiện của

A. Hợp tác.       

B. Chung sức.

C. Cộng đồng.       

D. Trách nhiệm.

Câu 11. Mọi người cần phải hợp tác vì lý do nào sau đây?

A. Vì mỗi người không thể tự hoàn thành công việc riêng.

B. Vì hợp tác đem lại hiệu quả cao hơn cho công việc chung.

C. Vì sự phân công trong xã hội.

D. Vì mỗi người đều có tính sáng tạo.

Câu 12. Hợp tác phải dựa trên yếu tố nào dưới đây?

A. Tự giác, tự lực, tự chủ.

B. Tự nguyện, bình đẳng.

C. Cần cù, sang tạo.

D. Nhiệt tình, chân thành.

Câu 13. Biết hợp tác trong công việc chung là yêu cầu đối với mỗi công dân trong

A. Xã hội hiện đại.

B. Xã hội cũ.

C. Xã hội tương lai.

D. Xã hội công nghiệp.

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B C B B B
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B B B A A
Câu 11 12 13    
Đáp án B B A    

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, GDCD 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết