• Trang chủ
  • Thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa Bắc Mĩ ở khu vực nào?
storage/uploads/thuc-dan-anh-thiet-lap-13-thuoc-dia-bac-mi-o-khu-vuc-nao_1

Thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa Bắc Mĩ ở khu vực nào?

Đáp án chính xác nhất của THPT Trịnh Hoài Đức cho câu hỏi trắc nghiệm: “Thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa Bắc Mĩ ở khu vực nào?” cùng với những kiến thức mở rộng thú vị về Lịch sử 10 là tài liệu ôn tập dành cho thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo.

Thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa Bắc Mĩ ở khu vực nào?

A. Dọc ven bờ Đại Tây Dương

B. Ven bờ Thái Bình Dương

C. Khu vực Ngũ Hồ

D. Ven bờ Bắc Băng Dương

Trả lời: 

Đáp án đúng: A. Dọc ven bờ Đại Tây Dương.

– Thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa Bắc Mĩ ở khu vực dọc ven bờ Đại Tây Dương.

Hãy để THPT Trịnh Hoài Đức giúp bạn tìm hiểu thêm những kiến thức thú vị hơn về Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nhé

Kiến thức tham khảo về Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh

– Giữa thế kỷ XVII, nền công thương nghiệp Tư Bản Chủ nghĩa ở 13 thuộc địa Anh phát triển.

+ Miền Bắc: Công trường thủ công phát triển nhiều ngành nghề như: rượu, thủy tinh, luyện kim, đóng tàu, dệt.

+ Miền Nam: Kinh tế đồn điển phát triền. sản xuất hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu: ngô, bông, mía, thuốc lá.

– Sự phát triển kinh tế công, nông nghiệp thúc đầy thương nghiệp, giao thông, thông tin, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.

– Sự kim hãm của chính phủ Anh làm cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên gay gåt giữa thuộc địa và chính quốc, giữa sự đòi hỏi phát triển và sự cản trở phi lí của thực dân Anh đã dẫn tới một cuộc đấu tranh quyết   liệt. = Cách mạng bùng nổ.

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Mĩ

– Sau sự kiện Bô-xtơn, nguy cơ cuộc chiến đến gần. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9 – 1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp.

– Tháng 4-1775 chiến tranh bùng nổ

– Tháng 5 – 1775 Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập:

+ Quyết định xây dựng quân đội lục địa

+ Cử Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội

+ Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập (4 – 7 – 1776), tuyên bố 13 thuộc địa thoát ly khỏi chính quốc, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.

– Ngày 17 – 10 – 1777 chiến thắng Xa-ra-tô-ga, tạo ra bước ngoặt cuộc chiến.

– Năm 1781 trận l-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.

– Lược đồ chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh Ở Bắc Mỹ

3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

Thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa Bắc Mĩ ở khu vực nào?
General Washington at Yorktown
Thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa Bắc Mĩ ở khu vực nào? (ảnh 2)
Lược đồ chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh Ở Bắc Mỹ

* Kết quả:

– Tháng 9-1783, Hòa ước Vec-xai được kí kết, Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

– Năm 1787, Hiến pháp nước Mĩ được thông qua, củng cố vị trí nhà nước mới.

* Ý nghĩa:

– Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La-tinh cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX.

4. Trắc nghiệm

Câu 1: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nỗ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

A. Thực dân Anh đặt ra thuế chè

B. Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức

C. Đại hội lục địa lần thứ hai thông qua Tuyên ngôn Độc lập

D. Nhân dân cảng Bôxtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh, chính phủ Anh phong tỏa cảng và  điều quân chiếm đóng

Câu 2: Cho các sự kiện:

1. Chiến thắng l-oóc-tao, chấm dứt.

2. Đại hội lục địa tại Phi-la-đen-phi-a đã thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập.

3. Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

А. 2, 1, 3.

В. 2, 3, 1.

C. 3, 2, 1.

D. 3, 1, 2.

Câu 3: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nỗ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa

A. 13 thuộc địa bị cấm phát triển sản xuất

B. 13 thuộc địa bị cấm không được buôn bán với nước ngoài

C. 13 thuộc địa bị cấm không được khai hoanh những vùng đất ở miền Tây

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 thuộc địa với chính phủ Anh ngày càng sâu sắc

Câu 4: Bản Hiến pháp năm 1787 của Mĩ quy định Tổng thống là:

A. tổng chỉ huy quân đội.

B. tổng tư lệnh tài chính.

C. tổng tư lệnh quân đội.

D. tổng tư lệnh quốc gia

Câu 5: Nước Mĩ là nước cộng hòa liên bang. Điều đó được quy định ở đâu?

A. Nghị quyết Đại hội lục địa lần thứ hai năm 1775.

B. Tuyên ngôn Độc lập năm 1776.

C. Hiến pháp năm 1787.

D. Hoà ước Véc-xai 1783.

Câu 6: Chính quyền thực dân Anh ở Bắc Mĩ đã cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng

A. công nghiệp.

B. thủ công nghiệp.

C. đã có ở Anh.

D. tiêu dùng.

Câu 7: Ý không phản ánh đúng chính sách của chính phủ Anh đối với 13 thuộc địa

A. Cấm 13 thuộc địa sản xuất nhiều mặt hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp

B. Cấm đưa hàng hóa từ Anh sang thuộc địa

C. Ban hành chế độ thuế khóa nặng nề

D. Cấm không được khai khẩn những vùng đất ở miền Tây

Câu 8: Theo Hiến pháp năm 1787 của Mĩ, Tổng thống nắm các quyền gì?

A. Hành pháp.

B. Lập pháp.

C. Tư pháp.

D. Nắm quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp.

Câu 9: Tại Đại hội lục địa lần thứ nhất vào tháng 9 – 1774, các đại biểu yêu cầu vua Anh vấn đề gì?

A. Rút quân đội khỏi Bắc Mĩ.

B. Bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ.

C. Bỏ chính sách thuê khoá ở Bắc Mĩ.

D. Trao trả nền độc lập cho Bắc Mĩ

Câu 10: Tại sao thực dân Anh ra sức kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ?

A. Nền kinh tế 13 thuộc địa đang thoát dần khỏi sự kiễm soát của nước Anh

B. Nền kinh tế 13 thuộc địa phát triển một cách tự phát

C. Tạo ra phát triển cân đối giữa hai miền Nam và Bắc của 13 thuộc địa

D. Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết