• Trang chủ
  • Thông qua các hình 2, 3, 4 và thông tin trong mục a, em hãy trình bày bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Anh
storage/uploads/thong-qua-cac-hinh-2-3-4-va-thong-tin-trong-muc-a-em-hay-trinh-bay-boi-canh-cua-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-nhat-o-anh_1

Thông qua các hình 2, 3, 4 và thông tin trong mục a, em hãy trình bày bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Anh

Câu hỏi: Thông qua các hình 2, 3, 4 và thông tin trong mục a, em hãy trình bày bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Anh

Thông qua các hình 2, 3, 4 và thông tin trong mục a, em hãy trình bày bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Anh

Lời giải 

Từ các hình 2, 3 và 4, ta có thể rút ra bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Anh như sau:

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra tại Anh vào giữa thế kỉ XVIII với nhiều thuận lợi:

– Đạt được nhiều thành tựu dù cuộc cách mạng tư sản nổ ra sớm.

– Cuộc cách mạng có nguồn tích lũy tư bản lớn từ buôn bán nô lệ da đen và bóc lột thuộc địa

– Giàu tài nguyên thiên nhiên là một trong những đặc điểm quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Anh

– Những tiến bộ kĩ thuật trong sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp đã tạo ra nguồn lương thực dồi dào và lực lượng lao động cho các nhà máy xí nghiệp

– Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Anh có nhu cầu cải tiến kĩ thuật và cơ khí hóa ngành dệt

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết