• Trang chủ
  • Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật nhằm xác định
storage/uploads/thi-nghiem-kiem-tra-ky-thuat-nham-xac-dinh_1

Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật nhằm xác định

Cùng THPT Trịnh Hoài Đức trả lời chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật nhằm xác định” kết hợp với những kiến thức mở rộng về Khảo nghiệm giống cây trồng là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh trong quá trình luyện tập trắc nghiệm môn Công nghệ 10

Trắc nghiệm: Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật nhằm xác định

 A. Mật độ, thời vụ gieo trồng, chế độ phân bón.                        

 B. Khả năng chống chịu.                

 C. Khả năng thích nghi.                  

 D. Năng suất,chất lượng.

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Mật độ, thời vụ gieo trồng, chế độ phân bón.   

Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật nhằm xác định mật độ, thời vụ gieo trồng, chế độ phân bón.   

Kiến thức mở rộng về Khảo nghiệm giống cây trồng 

I. Mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng

Khái niệm khảo sát giống cây trồng: Là khảo sát, kiểm nghiệm giống cây trồng thông qua thí nghiệm được bố trí ở các điều kiện sinh thái khác nhau.

1. Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng

Nhằm đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng và hệ thống luân canh.

2. Ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng

Cung cấp thông tin về yêu cầu kỹ thuật canh tác và hướng sử dụng.

II. Các loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng

1. Thí nghiệm so sánh giống

– So sánh với các giống phổ biến rộng rãi trong sản xuất đại trà nhằm xác định giống mới có tính ưu việt gì

– So sánh toàn diện về các chỉ tiêu:

+ Sinh trưởng

+ Năng suất

+ Chất lượng nông sản

+ Tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh

Mục đích

Điều kiện 

Phạm vi

Yêu cầu khi tiến hành

Xác định ưu điểm của giống mới hoặc giống nhập nội Khi có giống mới chọn tạo hoặc giống nhập nội Được tiến hành ở các cơ quan chọn tạo giống So sánh toàn diện về các chỉ tiêu:sinh trưởng, năng suất, chất lượng nông sản,tính chống chịu

Bảng 1. Thí nghiệm so sánh giống

2. Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật

– Mục đích: Kiểm tra đề xuất của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật gieo trồng.

– Phạm vi: Mạng lưới khảo nghiệm giống cây trồng Quốc gia.

– Ý nghĩa: Xây dựng quy trình kỹ thuật gieo trồng hợp lý.

Mục đích

Điều kiện 

Phạm vi

Yêu cầu khi tiến hành

Kiểm tra giống về quy trình kĩ thuật gieo trồng

Khi giống đã trải qua thí nghiệm so sánh và được gửi đến trung tâm khảo nghiệm giống

Được tiến hành trong mạng lưới khảo nghiệm quốc gia

Xây dựng được quy trình kĩ thuật gieo trồng để chuẩn bị sản xuất đại trà

Bảng 2. Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật

3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

Mục đích: Để tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà

Mục đích

Điều kiện 

Phạm vi

Yêu cầu khi tiến hành

Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà  Sau khi đã tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật, được cấp giấy chứng nhận Được triển khai trên diện tích rộng lớn Tổ chức “hội nghị đầu bờ” và quảng cáo trên các phương tiện thông tin

Bảng 3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

Trắc nghiệm bài Khảo nghiệm giống cây trồng:

Câu 1: Xã X mới nhập nội về một giống lúa mới đang được sản xuất phổ biến nơi đưa giống đi, để mọi người sử dụng giống này trước hết họ phải làm gì?

1. Làm thí nghiệm so sánh giống

2. Làm thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật

3. Làm thí nghiệm quảng cáo

4. Không cần làm thí nghiệm mà cho sản xuất đại trà ngay

Câu 2: Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì?

1. Để mọi người biết về giống

2. So sánh giống mới nhập nội với giống đại trà

3. Duy trì những đặc tính tốt của giống

4. Kiểm tra những kĩ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật

Câu 3: Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng?

1. Đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng

2. Cung cấp những thông tin về giống

3. Tạo số lượng lớn hạt giống cung cấp cho đại trà

4. Duy trì độ thuần chủng của giống

Câu 4: Mục đích của thí nghiệm so sánh giống?

1. Để mọi người biết về giống

2. Duy trì những đặc tính tốt của giống

3. Kiểm tra những kĩ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật

4. So sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà

Câu 5: Giống được cấp giấy chứng nhận Quốc gia khi đã tổ chức thí nghiệm?

1. Thí nghiệm so sánh giống

2. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

3. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật

4. Không cần làm thí nghiệm

Câu 6: Khảo nghiệm giống cây trồng được tiến hành ở

1. Nhiều vùng sinh thái khác nhau

2. 3 vùng sinh thái

3. 2 vùng sinh thái

4. Một vùng sinh thái.

Câu 7: Mục đích của thí nghiệm sản xuất quảng cáo là để?

1. So sánh với các giống phổ biến trong sản xuất đại trà

2. Kiểm tra những đề xuất của cơ quan chọn tạo giống

3. Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà

4. Đưa giống mới vào sản xuất đại trà

Câu 8: Cần phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật giống cây trồng mới, vì:

1. Để xác định các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng … và gửi đến trung tâm khảo nghiệm giống quốc gia

2. Để đánh giá kết quả và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người đều biết về giống mới

3. Để so sánh giống mới với giống cũ

4. Để xác định thời vụ, mật độ gieo trồng, chế độ phân bón của giống từ đó xây dựng quy trình kĩ thuật gieo trồng để mở rộng sản xuất đại trà

Câu 9: Tổ chức hội nghị đầu bờ là một hình thức của:

1. Thí nghiệm khảo sát chất lượng

2. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật

3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

4. Thí nghiệm so sánh giống

Câu 10: Trong quá trình khảo nghiệm giống cây trồng, tính ưu việt của giống được xác định nhờ thí nghiệm?

1. Thí nghiệm khảo nghiệm

2. Thí nghiệm so sánh giống

3. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật

4. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết