• Trang chủ
  • Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 7 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)
storage/uploads/so-do-tu-duy-lich-su-11-bai-7-ly-thuyet-trac-nghiem_1

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 7 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

Hướng dẫn vẽ Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại chi tiết nhất. Tổng hợp kiến thức Lịch sử 11 Bài 7 bằng Sơ đồ tư duy bám sát nội dung SGK Lịch sử 11.

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Tóm tắt lí thuyết Lịch sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

1. Sự phát triển của nền văn hóa mới trong buổi đầu thời cận đại đến giữa thế kỉ XIX

– Sau các cuộc cách mạng tư sản và cách mạng công nghiệp, kinh tế các nước có điều kiện phát triển.

– Trong xã hội tồn tại những mối quan hệ cũ, mới chồng chéo phức tạp, đây là hiện thực để các nhà văn, thơ, kịch có điều kiện sáng tác.

– Văn học, nghệ thuật, tư tưởng có vai trò quan trọng trong việc tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư tưởng của con người tư sản.

a, Văn học

* Ở Phương Tây

– Xuất hiện những nhà tư tưởng tiến bộ, những nhà văn, thơ, nhà viết kịch nổi tiếng.

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 7 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

* Ở châu Á

– Trung Quốc: Tào Tuyết Cần (1716 – 1763).

– Nhật Bản:  nhà thơ, nhà soạn kịch xuất sắc Chi-ka-mát-xư Môn-đa-ê-môn (1653 – 1725).

– Việt Nam: thế kỉ XVIII có nhà bác học Lê Quý Đôn (1726 – 1784), …

b. Âm nhạc

– Bét tô ven (Đức): sáng tác thấm đượm tinh thần dân chủ cách mạng; nổi tiếng vói bản giao hưởng số 3,5,9.

– Mô da (1756-1791): người Áo, có những cống hiến vĩ đại cho nghệ thuật hợp xướng.

c, Hội họa

Rem-bran (1606-1669) – Hà Lan, vẽ chân dung, phong cảnh với chất liệu sơn dầu, khắc kim loại.

d, Những thành tựu về mặt tư tưởng, văn hóa đến thế kỉ XIX

– Trào lưu Triết học Ánh sáng thế kỉ XVII – XVIII ở Pháp, tiêu biểu như: Mông-te-xki-ơ (1689 – 1755); Vôn-te (1694 – 1778); G. Rút-tô (1712 – 1778)

– Nhóm Bách khoa toàn thư do Đi-đơ-rô đứng đầu. Được ví “Như những khẩu đại bác, mở đường cho bộ binh xuất kích”.

2. Thành tựu của văn học, nghệ thuật từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

a, Điều kiện lịch sử

–  Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi toàn thế giới và bước sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.

– Giai cấp tư sản nắm quyền thống trị, mở rộng và xâm lược thuộc địa thì đời sống nhân dân lao động bị áp bức ngày càng khốn khổ.

b, Thành tựu tiêu biểu về văn học, nghệ thuật đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

* Văn học

– Ở phương Tây:

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 7 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

– Ở phương Đông: phản ánh cuộc sống của nhân dân dưới ách thực dân phong kiến, lòng khát khao và ý chí anh hùng quật khởi trong đấu tranh cho độc lập tự do.

+ Lỗ Tấn (1881 – 1936): AQ Chính chuyện; Nhật kí người điên, Thuốc, …

+ Ra-bin-đra-nát Ta-go – Ấn Độ, thơ, kịch, tiểu thuyết, truyện ngắn…tập Thơ Dâng…thể hiện lòng yêu nước, yêu hoà bình và tình nhân đạo…

+ Hô – xê Ri-dan: nhà văn, nhà thơ lớn Philippin với tác phẩm “Đừng động vào tôi”: tố cáo tội ác của kẻ thù xâm lược và miêu tả cuộc kháng chiến giành độc lập của nhân dân Philippin.

+ Hô-xê Mác-ti (1823 – 1893): nhà thơ nổi tiếng của Cuba, tiêu biểu cho tình thần đấu tranh, niềm tin thắng lợi của cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội của nhân dân Cuba và khu vực Mĩ Latinh.

* Nghệ thuật

– Kiến trúc: Cung điện Véc xai được hoàn thành vào năm 1708; Bảo tàng Anh; Viện bảo tàng Ec-mi-ta-giơ; Bảo tàng Lu-vrơ (Pa-ri-Pháp), là bảo tàng bằng hiện vật lớn nhất thế giới.

– Hội hoạ: họa sĩ Van Gốc (Hà Lan) với tác phẩm Hoa hướng dương, Phu-gita (Nhật Bản), Pi-cát-xô (Tây Ban Nha), Lê-vi-tan (Nga), …

– Âm nhạc: Trai-cốp-ki với Hồ thiên nga, Người đẹp ngủ trong rừng, ….

=> Tác dụng: phản ánh hiện thực xã hội, mong ước xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn.

Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Câu 1: Hê-ghen là một nhà triết học nổi tiếng người Đức, ông theo quan điểm nào sau đây?

A. Duy vật biện chứng

B. Duy tâm chủ quan

C. Duy tâm khách quan

D. Duy vật chủ quan

Câu 2: Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX?

A. Sự giao lưu của các nền văn hóa lớn trên thế giới

B. Sự xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn

C. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ

D. Những biến động lịch sử từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX

Câu 3: Những bản giao hưởng nổi tiếng số 3, số 5, số 9 của nhà soạn nhạc:

A. Mô-da

B. Bét-tô-ven

C. Trai-cốp-xki

D. Sô-panh

Câu 4: “Những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp năm 1789 thắng lợi” là

A. các nhà Khai sáng ở thế kỉ XVII – XVIII

B. các nhà triết học cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

C. các nhà văn, nhà thơ cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

D. các nhà soạn nhạc kịch cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

Câu 5: Các tác phẩm của Mô-li-e tập trung đi sâu phản ánh chủ đề gì?

A. Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên của nước Pháp

B. Lòng yêu quê hương, đất nước sâu sắc của tác giả

C. Khát vọng công bằng, cuộc sống tốt đẹp của con người

D. Phê phán chế độ phong kiến Pháp

Câu 6: Buổi đầu thời cận đại, nhưng ngành nào có vai trò quan trọng trong tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến?

A. Văn học, nghệ thuật, tư tưởng

B. Nghệ thuật, âm nhạc, mĩ thuật

C. Tư tưởng, tôn giáo, văn học

D. Nghệ thuật, âm nhạc, hội họa

Câu 7: Văn học, nghệ huật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại có vai trò quan trọng trong việc

A. Khẳng định những giá trị truyền thống

B. Làm cầu nối để mở rộng giao lưu văn hóa

C. Tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư ưởng của giai cấp tư sản.

D. Định hướng cho sự phát triển của các quốc gia

Câu 8: Chọn ý đúng nhất để hoàn thiện đoạn tư liệu về các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của nước Pháp buổi đầu thời cận đại:

“Coócnây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền ……………………… cổ điển Pháp. Laphôngten (1621 – 1695) là nhà ngụ ngôn và…………………… cổ điển Pháp. Môlie (1622- 1673) là tác giả nổi tiếng của nền ………. cổ điển Pháp ….”

A. chính kịch … bi kịch … hài kịch

B. bi kịch … nhà văn … hài kịch

C. bi kịch … nhà văn … chính kịch

D. bi kịch … nhà thơ … hài kịch

Câu 9: Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền văn học nào?

A. Nền hài kịch Pháp

B. Nền bi kịch cổ điển Pháp

C. Truyện ngụ ngôn Pháp

D. Tiểu thuyết Pháp

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết