• Trang chủ
  • Sơ đồ tư duy Hình học 12 Bài 2 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)
storage/uploads/so-do-tu-duy-hinh-hoc-12-bai-2-ly-thuyet-trac-nghiem_1

Sơ đồ tư duy Hình học 12 Bài 2 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

Tóm tắt Lý thuyết bằng Sơ đồ tư duy Hình học 12 Bài 2 hay nhất. Hệ thống kiến thức Hình học 12 Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều qua Lập sơ đồ tư duy và bài tập trắc nghiệm.

Sơ đồ tư duy Hình học 12: Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Trắc nghiệm Hình học 12: Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Câu 1: Khối 20 mặt đều có bao nhiêu cạnh?

A. 24 cạnh    B. 28 cạnh   C. 30 cạnh   D. 40 cạnh

Câu 2: Khối 12 mặt đều có bao nhiêu đỉnh ?

A. 10 đỉnh   B. 12 đỉnh   C. 18 đỉnh   D. 20 đỉnh

Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

A. Số mặt của một hình đa diện đều luôn là số chẵn

B. Số đỉnh của một hình đa diện đều luôn là số chẵn

C. Số cạnh của một hình đa diện đều luôn là số chẵn

D. Tồn tại một hình đa diện đều có số cạnh là số lẻ

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Khối lập phương là khối đa diện lồi

B. Khối chóp là khối đa diện lồi

C. Khối lăng trụ là khối đa diện lồi

D. Ghép hai khối đa diện lồi sẽ được một khối đa diện lồi

Câu 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Khối đa diện đều loại (p;q) là khối đa diện có các tính chất sau:

a) Mỗi mặt của nó là một đa giác đều

b) Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt

B. Khối đa diện đều loại (p;q) là khối đa diện có các tính chất sau:

a) Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh

b) Mỗi cạnh của nó là cạnh chung của đúng hai mặt

C. Khối đa diện đều loại (p;q) là khối đa diện có các tính chất sau:

a) Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh

b) Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt

D. Khối đa diện đều loại (p;q) là khối đa diện có các tính chất sau:

a) Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh

b) Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt

Câu 6: Khối lập phương là khối đa diện đều thuộc loại nào?

A. (4; 3)   B. (3; 4)   C. (5; 3)   D. (3; 5)

Câu 7: Khối bát diện là khối đa diện đều thuộc loại nào?

A. (4; 3)   B. (3; 4)   C. (5; 3)   D. (3; 5)

Câu 8: Khối 12 mặt đều là khối đa diện đều thuộc loại nào?

A. (4; 3)   B. (3; 4)   C. (5; 3)   D. (3; 5)

Câu 9: Khối 20 mặt đều là khối đa diện đều thuộc loại nào?

A. (4; 3)   B. (3; 4)    C. (5; 3)    D. (3; 5)

Câu 10: Khối bát diện đều có bao nhiêu cạnh?

A. 8 cạnh    B. 12 cạnh    C. 24 cạnh    D. 30 cạnh

Câu 11: Khối 12 mặt đều có bao nhiêu cạnh?

A. 12 cạnh    B. 20 cạnh    C. 24 cạnh    D. 30 cạnh

Câu 12: Khối 20 mặt đều có bao nhiêu cạnh?

A. 20 cạnh    B. 28 cạnh   C. 30 cạnh    D. 40 cạnh

Câu 13: Các mặt của khối 12 mặt đều là những đa giác nào?

A. Tam giác đều   B. hình vuông   C. ngũ giác đều    D. lục giác đều

Câu 14: Các mặt của khối 20 mặt đều là những đa giác nào?

A. Tam giác đều   B. hình vuông   C. ngũ giác đều    D. lục giác đều

Câu 15: Khối bát diện đều có bao nhiêu đỉnh?

A. 6 đỉnh   B. 8 đỉnh   C. 10 đỉnh   D. 12 đỉnh

Câu 16: Khối 20 mặt đều có bao nhiêu đỉnh?

A. 12 đỉnh    B. 16 đỉnh    C. 20 đỉnh   D. 24 đỉnh

Câu 17: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Tâm các mặt của hình bát diện đều là các đỉnh của một hình tứ diện đều

B. Tâm các mặt của một hình bát diện đều là các đỉnh của một hình bát diện đều

C. Tâm các mặt của một hình 12 mặt đều là các đỉnh của một hình 12 mặt đều

D. Tâm các mặt của một hình 20 mặt đều là các đỉnh của một hình 20 mặt đều

Câu 18: Điền vào chỗ trống cụm từ nào cho dưới đây để được một mệnh đề đúng?

“Tâm các mặt của một hình lập phương là các đỉnh của một….”

A. Hình 12 mặt đều    C. Hình lập phương

B. Hình bát diện đều    D. Hình tứ diện đều

Câu 19: Điền vào chỗ trống cụm từ nào cho dưới đây để được một mệnh đề đúng?

“Trung điểm các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của một….”

A. Hình tứ diện đều   C. hình bát diện đều

B. Hình lập phương    D. hình 12 mặt đều

Câu 20: Điền vào chỗ trống cụm từ nào cho dưới đây để được một mệnh đề đúng?

“Tồn tại hình đa diện đều mà các mặt của nó là những….”

A. Đa giác tám cạnh đều   C. ngũ giác đều

B. Đa giác bảy cạnh đều   D. lục giác đều

Đáp án:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C D D D D A B C D B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D C C A A A A B C C

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết