• Trang chủ
  • Sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo vì sao phải chọn ruộng cách li?
storage/uploads/san-xuat-giong-cay-trong-thu-phan-cheo-vi-sao-phai-chon-ruong-cach-li_1

Sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo vì sao phải chọn ruộng cách li?

Đáp án và giải thích chính xác câu hỏi trắc nghiệm: “Sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo vì sao phải chọn ruộng cách li?” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan là tài liệu hữu ích môn Công nghệ 10 do THPT Trịnh Hoài Đức biên soạn dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo.

Trắc nghiệm: Sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo vì sao phải chọn ruộng cách li?

A. Khi thụ phấn sẽ bị tạp giao.

B. Để đạt chất lượng tốt

C. Hạt giống là SNC

D. Hạt giống là hạt bị thoái hóa

Trả lời: 

Đáp án đúng: A. Khi thụ phấn sẽ bị tạp giao.

Sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo phải chọn ruộng cách li vì khi thụ phấn sẽ bị tạp giao.

Kiến thức tham khảo về sản xuất giống cây trồng bằng phương pháp thụ phấn chéo

1. Sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo

– Vụ thứ nhất: Lựa chọn ruộng sản xuất giống ở khu cách li và thành 500 ô. Gieo hạt của ít nhất 3000 cây của giống SNC vào các ô. Mỗi ô chọn một cây đúng giống, thu lấy hạt và gieo thành một hàng ở vụ tiếp theo trong khu cách li

– Vụ thứ hai: Đánh giá thế hệ chọn – Loại bỏ tất cả các hàng không đạt yêu cầu và những cây xấu trên hàng cây đạt yêu cầu trước khi tung phấn. Thu hạt của cây còn lại, trộn lẫn với nhau, ta có lô hạt SNC.

– Vụ thứ ba: Nhân hạt giống SNC ở khu cách li. Loại bỏ các cây không đạt yêu cầu trước khi tung phấn. Thu hạt của các cây còn lại, ta được lô hạt NC

– Vụ thứ tư: Nhân hạt giống NC ở khu cách li. Loại bỏ cây xấu trước khi tung phấn. Hạt của các cây còn lại là hạt XN

Quy trình sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính được thực hiện qua 3 giai đoạn:

– Chọn lọc duy trì thế hệ vô tính đạt tiêu chuẩn cấp SNC

– Tổ chức sản xuất củ giống hoặc vật liệu giống cấp NC từ giống SNC

– Sản xuất củ giống hoặc vật liệu giống đạt tiêu chuẩn thương phẩm từ giống NC.

2. Hệ thống sản xuất giống cây trồng

Hệ thống sản xuất giống gồm 3 giai đoạn:

– Giai đoạn một: Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng (SNC):

+ Hạt giống SNC là hạt giống có chất lượng và độ thuần khiết rất cao

+ Tiến hành tại các xí nghiệp, các trung tâm sản xuất giống chuyên trách

– Giai đoạn hai: Sản xuất hạt giống nguyên chủng (NC) từ siêu nguyên chủng (SNC):

+ Hạt giống NC là hạt giống chất lượng cao được nhân ra từ hạt giống SNC

+ Tiến hành tại các công ty hoặc các trung tâm giống cây trồng

– Giai đoạn ba: Sản xuất hạt giống xác nhận (XN):

+ Hạt giống XN được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng để cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà

+ Tiến hành tại các cơ sở nhân giống liên kết giữa các công ti, trung tâm và cơ sở sản xuất

3. Sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn

Năm thứ nhất: Gieo hạt tác giả (hạt SNC), chọn cây ưu tú

Năm thứ hai: Hạt của cây ưu tú gieo thành từng dòng. Chọn các dòng đúng giống, thu hoạch hỗn hợp hạt. Những hạt đó là hạt siêu nguyên chủng

Năm thứ ba: Nhân giống nguyên chủng từ giống siêu nguyên chủng

Năm thứ tư: Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống nguyên chủng

4. So sánh sự giống và khác nhau trong quy trình sản xuất giống ở ba nhóm cây trồng có phương thức sinh sản khác nhau.

a) Giống nhau

– Cây tự thụ phấn: 

+ Qua 3 giai đoạn: sản xuất siêu nguyên chủng (SNC), nguyên chủng (NC), hạt giống xác nhận (XN) 

– Cây thụ phấn chéo: 

+ Qua 3 giai đoạn 

– Cây nhân giống vô sinh: 

+ Qua 3 giai đoạn: sản xuất tthế hệ vô tính SNC, thế hệ NC, thế hệ XN 

b) Khác nhau

– Cây tự thụ phấn: 

+ Vật liệu khởi đầu là hạt tác giả, hạt nhập nội, hoặc hạt bị thoái hoá 

+ Không đòi hỏi yêu cầu cách ly cao 

– Cây thụ phấn chéo: 

+ Vật liệu khởi đầu là hạt SNC: hạt tác giả 

+ Yêu cầu cách ly nghiêm ngặt 

– Cây nhân giống vô sinh: 

+ Vật liệu khởi đầu là thế hệ vô tính đạt tiêu chuẩn cấp SNC 

+ Không yêu cầu cách ly.

5. Sản xuất giống cây rừng

– Cây rừng có đời sống dài ngày. Từ lúc gieo trồng đến khi thu hoạch hạt thường phải mất từ 10 đến 15 năm, nhanh nhất cũng phải mất từ 5 đến 7 năm. Vì vậy, công tác sản xuất giống cây rừng có nhiều khó khăn và phức tạp

Quy trình sản xuất giống cây rừng có thể tóm tắt:

– Chọn những cây trội, khảo nghiệm và chọn lấy các cây đạt tiêu chuẩn để xây dựng rừng giống hoặc vườn giống

– Lấy hạt giống từ rừng giống hoặc vườn giống sản xuất cây con để cung cấp cho sản xuất. Giống cây rừng có thể nhân ra bằng hạt hoặc bằng công nghệ nuôi cấy mô và giâm hom

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết