• Trang chủ
  • Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng
storage/uploads/quy-trinh-thi-nghiem-khao-nghiem-giong-cay-trong_1

Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng

Lời giải và đáp án chính xác, dễ hiểu cho câu hỏi: “Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng” kèm kiến thức tham khảo bổ trợ hay nhất là tài liệu học tập hay và hữu ích dành cho các bạn học sinh. Cùng THPT Trịnh Hoài Đức ôn tập tốt nhé!

Trắc nghiệm: Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng

A. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật → Thí nghiệm so sánh giống → Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

B. Thí nghiệm so sánh giống →Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật →Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

C. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo →Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật →Thí nghiệm so sánh giống

D. Thí nghiệm so sánh giống →Thí nghiệm sản xuất quảng cáo → Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật.

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Thí nghiệm so sánh giống →Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật →Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng như sau: Thí nghiệm so sánh giống →Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật →Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

Giải thích:

Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng gồm:

(1). Thí nghiệm so sánh giống

(2). Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật

(3). Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

Kiến thức vận dụng để trả lời câu hỏi

1.  Mục đích khảo nghiệm giống cây trồng

[ĐÚNG NHẤT] Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng

– Nhằm đánh giá khách quan, chính xác & công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng và hệ thống luân canh.

2. Ý nghĩa khảo nghiệm giống cây trồng

– Cung cấp thông tin về yêu cầu kỹ thuật canh tác và hướng sử dụng

3. Các loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng

a. Thí nghiệm so sánh giống

– So sánh với các giống phổ biến rộng rãi trong sản xuất đại trà nhằm xác định giống mới có tính ưu việt gì

– So sánh toàn diện về các chỉ tiêu:

+ Sinh trưởng

+ Năng suất

+ Chất lượng nông sản

+ Tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh

Mục đích

Điều kiện

Phạm vi

Yêu cầu khi tiến hành

Xác định ưu điểm của giống mới hoặc giống nhập nội Khi có giống mới chọn tạo hoặc giống nhập nội Được tiến hành ở các cơ quan chọn tạo giống So sánh toàn diện về các chỉ tiêu:sinh trưởng, năng suất, chất lượng nông sản,tính chống chịu

b. Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật

– Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm kiểm tra đề xuất của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật gieo trồng.

– Được tiến hành trong mạng lưới khảo nghiệm giống Quốc gia nhằm xác định thời vụ, mật độ gieo trồng, chế độ phân bón của giống… Trên cơ sở kết quả thí nghiệm, người ta xây dựng quy trình kĩ thuật giống gieo trồng để mở rộng sản xuất ra đại trà.

Sau khi khảo nghiệm, giống đáp ứng được yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận giống Quốc gia và được cấp phép phổ biến trong sản xuất.

c. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

– Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà.

– Điều kiện: Sau khi đã tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật, được cấp giấy chứng nhận.

– Được triển khai trên diện tích rộng lớn.

­- Yêu cầu khi tiến hành Tổ chức “hội nghị đầu bờ” và quảng cáo trên các phương tiện thông tin.

4. Các hình thức khảo nghiệm kỹ thuật 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 88/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền đối với giống cây trồng thì khảo nghiệm kỹ thuật được thực hiện theo 1 trong 4 hình thức sau:

“Điều 15. Các hình thức khảo nghiệm kỹ thuật 

(1). Khảo nghiệm kỹ thuật được thực hiện theo 1 trong 4 hình thức sau:

a) Khảo nghiệm kỹ thuật do tổ chức, cá nhân khảo nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định;           

b) Khảo nghiệm kỹ thuật do người nộp đơn tự thực hiện;

c) Sử dụng kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đã có do người nộp đơn cung cấp;

d) Hợp đồng với tổ chức, cá nhân của nước là thành viên UPOV để khảo nghiệm hoặc để mua kết quả khảo nghiệm đã có.

(2). Cơ quan bảo hộ giống cây trồng căn cứ vào đơn đăng ký và điều kiện thực tế để lựa chọn một trong những hình thức khảo nghiệm kỹ thuật quy định tại khoản 1 Điều này.           

(3). Trường hợp khảo nghiệm kỹ thuật tiến hành trên lãnh thổ Việt Nam, phải theo quy phạm khảo nghiệm DUS do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành; trường hợp chưa ban hành thì theo quy phạm khảo nghiệm của UPOV.

(4). Trường hợp thuộc điểm a khoản 1 Điều này, nếu kết quả khảo nghiệm chưa thoả đáng, người nộp đơn có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân khảo nghiệm đã thực hiện khảo nghiệm trước đó hoặc tổ chức, cá nhân khảo nghiệm được chỉ định khác thực hiện khảo nghiệm lại và phải nộp phí khảo nghiệm lại theo quy định. Yêu cầu khảo nghiệm lại phải được làm bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do và chứng cứ chứng minh yêu cầu khảo nghiệm lại. 

(5). Phí khảo nghiệm quy định tại khoản 4 Điều này sẽ được trả lại cho người nộp đơn nếu kết quả khảo nghiệm lại cho thấy lý do và chứng cứ của người nộp đơn đưa ra là đúng.”

5. Một số câu hỏi luyện tập

Câu 1:Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng?

A. Cung cấp những thông tin về giống.

B. Tạo số lượng lớn hạt giống cung cấp cho đại trà.

C. Duy trì độ thuần chủng của giống.

D. Đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng.

Câu 2:Công tác xem xét, theo dõi các đặc điểm sinh học, kinh tế, kĩ thuật canh tác để đánh giá xác nhận cây trồng là:

A. Khảo nghiệm giống cây trồng

B. Sản xuất giống cây trồng

C. Nhân giống cây trồng

D. Xác định sức sống của hạt

Câu 3:Khảo nghiệm giống cây trồng có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa giống mới vào:

A. Sản xuất.

B. Trồng, cấy.

C. Phổ biến trong thực tế.

D. Sản xuất đại trà.

Câu 4: Giống mới nếu không qua khảo nghiệm sẽ như thế nào?

A. Không sử dụng và khai thác tối đa hiệu quả của giống mới.

B. Không được công nhận kịp thời giống.

C. Không biết được những thông tin chủ yếu về yêu cầu kĩ thuật canh tác.

D. Không biết sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết