• Trang chủ
  • Quan sát Hình 6.3, em hãy xác định thành phần, vị trí các tầng lớp trong xã hội Ai Cập cổ đại
storage/uploads/quan-sat-hinh-63-em-hay-xac-dinh-thanh-phan-vi-tri-cac-tang-lop-trong-xa-hoi-ai-cap-co-dai_1

Quan sát Hình 6.3, em hãy xác định thành phần, vị trí các tầng lớp trong xã hội Ai Cập cổ đại

Câu hỏi: Quan sát Hình 6.3, em hãy xác định thành phần, vị trí các tầng lớp trong xã hội Ai Cập cổ đại.

Quan sát Hình 6.3, em hãy xác định thành phần, vị trí các tầng lớp trong xã hội Ai Cập cổ đại

Trả lời

 Xã hội Ai Cập cổ đại là một xã hội phân chia ra nhiều tầng lớp giai cấp: 

– Người đứng đầu và có quyền lực nhất nhà nước và xã hội là Pha-ra-ông. Vua Ai Cập đề ra các luật lệ và đảm bảo mọi người phục tùng mọi quyết định mà ông đưa ra.

– Dưới Pha-ra-ông là tầng lớp quý tộc và tăng lữ, đứng đầu là Tể tướng. 

– Tầng lớp thợ thủ công là những người có tay nghề cao phụ trách công việc sản xuất. Bao gồm 2 thành phần: thợ thủ công làm việc trong các nông trang của quan lại và đền miếu và thợ thủ công tự do.

– Trong thời kì này, tầng lớp thương nhân, nhà buôn vẫn chưa được phát triển. 

– Giai cấp nông dân chiếm số đông trong xã hội, giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.

– Giai cấp nô lệ cũng chiếm tỷ lệ cao. Nô lệ bao gồm: tù binh, người do các nước lệ thuộc cống nạp, người bản xứ bị nô dịch. Họ là những người thuộc sự kiểm soát và sở hữu của vua, quý tộc, quan lại.

==> Xã hội được chia thành 2 giai cấp chính: thống trị (quý tộc, tăng lữ) và bị trị (nông dân công xã, nô lệ).

>>> Xem đầy đủ: Soạn Sử 10 Bài 6: Văn minh Ai Cập cổ đại

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết