• Trang chủ
  • Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì?
storage/uploads/phuong-phap-khoi-luong-mol-trung-binh-la-gi_1

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì?

Câu hỏi: Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì?

Trả lời: 

Phương pháp khối lượng mol trung bình :

1. Đối với chất khí (hỗn hợp gồm có 2 khí)

– Khối lượng trung bình của 1 lit hỗn hợp khí ở đktc:

– Khối lượng trung bình của 1 mol hỗn hợp khí ở đktc:

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 2)

Hoặc: 

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 3)

Нoặc:

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 4)

Hoặc: MTB = dhh/khí x . Mx

2. Đối với chất rắn, lỏng

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 5)

 Tính chất 1: MTB eủa hh có giá trị phụ thuộc vào thành phần về lượng các chất thành phần trong hỗn hợp.

Tính chất 2:  MTB của hh luôn nằm trong khoảng khối lượng mol phân tử của các chất thành phần nhỏ nhất và lớn nhất.

                Mmin < nhh < Mmax

Tính chất 3: Hỗn hợp 2 chất A, B có MA < MB và có thành phần % theo số mol là a (%) và b (%). Thì khoảng xác định số mol của hỗn hợp là.

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 6)

Giả sử A hoặc B có % = 100% và chất kia có % = 0 hoặc ngược lại.

Lưu ý: 

– Với bài toán hỗn hợp 2 chất A, B (chưa biết số mol) cùng tác dụng với 1 hoặc cả 2 chất X, Y (đã biết số mol). Đế biết sau phản ứng đã hết A, B hay X, Y chưa. Có thế giả thiết hỗn hợp A, B chỉ chứa 1 chất A hoặc B

– Với MA < MB nếu hỗn hợp chỉ chứa A thì:

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 7)

Như vậy nếu X, Y tác dụng với A mà còn dư, thì X, Y sẽ có dư để tác dụng hết với hỗn hợp A, B

Với MA < MB, nếu hỗn hợp chỉ chứa B thì:

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 8)

  Như vậy nếu X, Y tác dụng chưa đủ với B thì cũng không đủ để tác dụng hết với hỗn hợp A, B. Nghĩa là sau phản ứng X, Y hết còn A, B dư.

Hãy cùng THPT Trịnh Hoài Đức làm bột số bài tập áp dụng nhé!

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 9)

1. Phương pháp giải bài tập tính khối lượng mol trung bình

  Giả sử hỗn hợp gồm các phần tử A1,A2,A3,… có khối lượng mol lần lượt là M1, M2, M3,…có số mol mỗi phần tử lần lượt là a1, a2, a3… hoặc ta có phần trăm số mol mỗi phần tử là x1, x2, x3,….

Ta sẽ tính được khối lượng mol trung bình ( ) theo công thức:

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 10)

* Phạm vi sử dụng

+ Bài toán có nhiều hỗn hợp có tính chất hóa học tương tự nhau

Thay vì ta viết nhiều phương trình hóa học cho nhiều chất, thì ta gọi công thức trung bình và viết một phương trình đại diện

+ Bài toán xác định thành phần %

+ Bài toán xác định nguyên tố, công thức phân tử

Chú ý:

– Một số bài tập thường có sự kết hợp giữa phương pháp trung bình và phương pháp đường chéo để rút ngắn thời gian tính toán.

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 11)

– Nếu các chất trong hỗn hợp có số mol bằng nhau ⇒ Gía trị trung bình bằng trung bình cộng và ngược lại

2. Bài tập có lời giải

Bài tập 1: Cho 8,96 lít hỗn hợp hai anken lội qua dung dịch brom dư thấy khối

lượng bình tăng 16,8 gam. Công thức phân tử hai anken là? (biết rằng số

nguyên tử cacbon trong mỗi an ken không quá 4 và thể tích khí ở đktc)

A. C2H4 và C4H8                              B. C4H8 và C5H10

C. C3H6 và C4H                             D. A, C đúng.

Đáp án đúng: D. A, C đúng.

Giải thích: 

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 12)

Vì cho hỗn hợp qua dung dịch brom dư do đó :

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 13)

Bài tập 2: Một hỗn hợp X gồm Hidro và Oxi (không có phản ứng sảy ra) có tỉ khối hơi so sánh với không khí là 0,3276 lần.

a) Tính khối lượng Mol trung bình của hỗn hợp

b) Tính thành phẩn phần trăm theo số Mol của mỗi khí trong hỗn hợp bằng hai cách (nêu 1 cách thôi cũng được) 

Đáp án:

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 14)

Bài tập 3: Hoà tan 4 gam hỗn hợp Fe và một kim loại M hoá trị hai vào dung dịch HCl thu được 2,24 lit H2 (đktc). Xác định tên kim loại M, biết khi hoà tan 2,4 gam M vào 500ml dung dịch HCl 1M thì dung địch thu được làm quỷ tím hoá đỏ.

Đáp án:

Vi Fe và M khi tác đụng với HC1 đều thu được muối của kim loại hoá trị 2.

Gọi A là kim loại trung binh của Fe và M.

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 15)

Với bài toán này nếu giải theo phương pháp thông thường thi học sinh sẽ gọi

x.y,M là số mol của Fe, M và khối lượng mol của M và dựa vào bài ra sẽ lập

được hệ phương trinh như sau: 56x + yM =4

                      x + y = 0,1

                      y < 0,25 và M > 9,6

Bài tập 4: Cho 11 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với natri thu được 3,36 lit khí hiđro ở đktc.

Công thức phân tử của 2 ancol là.

A. CH3OH và C3H7OH                            B. C2H5OH và C3H7OH

C. CH3OH và C2H5OH                            D. C3H7OH và C4H9OH

Đáp án đúng: C. CH3OH và C2H5OH

Giải thích: 

Vì đầu bài cho 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng nên chọn phương pháp tỉnh khối lượng mol trung binh sẽ dễ dàng hơn lập hệ phương trinh, Đặt M là khối lượng mol trung bình ta có: 

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 16)

РТНН:

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 17)

  Mà ancol có khối lượng mol thấp nhất là CH3OH có M = 30

Từ (1) và (2) => ancol thứ nhất là CH3OH và ancol thứ 2 phải là C2H5OH

=> Đáp án đúng là C

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết