• Trang chủ
  • Phân tích ý nghĩa của một số nguyên tắc cơ bản của Sử học
storage/uploads/phan-tich-y-nghia-cua-mot-so-nguyen-tac-co-ban-cua-su-hoc_1

Phân tích ý nghĩa của một số nguyên tắc cơ bản của Sử học

Câu trả lời đúng nhất: Một số nguyên tắc cơ bản của Sử học

– Nguyên tắc khách quan: Tái hiện hiện thực lịch sử, đưa lại nhận thức đầy đủ nhất về quá khứ của con người dựa trên những thông tin đáng tin cậy đây là nguyên tắc quan trọng nhất của Sử học.

– Nguyên tắc trung thực: Tôn trọng sự thật lịch sử, tái hiện nó một cách chân thực dựa trên nguồn sử liệu đáng tin cậy, không xuyên tác sự thật lịch sử.

– Mục đích của Sử học là giúp con người hiểu rõ về quá khứ, rút ra những quy luật, bài học hữu ích cho cuộc sống

– Sử học vừa phải phản ánh sự thật trong quá khứ, nhưng không kích động hận thù, xung đột hoặc kì thị, phân biệt đối xử,… Sử học phải góp phần bảo vệ hòa bình, xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, nhân ái

Kiến thức tham khảo về sử học

1. Sử học là gì?

Lịch sử hay sử học là một môn khoa học nghiên cứu về quá khứ, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến con người. Đây là thuật ngữ chung có liên quan đến các sự kiện trong quá khứ cũng như những ghi nhớ, phát hiện, thu thập, tổ chức, trình bày, giải thích và thông tin về những sự kiện này. Những học giả viết về lịch sử được gọi là nhà sử học. Các sự kiện xảy ra trước khi được ghi chép lại được coi là thời tiền sử.

Lịch sử có thể tham khảo những môn học trừu tượng, trong đó sử dụng câu chuyện để kiểm tra và phân tích chuỗi các sự kiện trong quá khứ, và khách quan xác định các mô hình nhân quả đã ảnh hưởng đến các sự kiện trên. Các nhà sử học đôi khi tranh luận về bản chất của lịch sử và tính hữu dụng của nó bằng cách thảo luận nghiên cứu về chính lịch sử như một cách để cung cấp “tầm nhìn” về những vấn đề của hiện nay.

Herodotus, một nhà sử học Hy Lạp ở thế kỷ thứ 5 TCN được coi là “cha đẻ của lịch sử phương Tây” cùng với một nhà sử học cùng thời là Thucydides đã góp phần tạo nên nền tảng cho việc nghiên cứu hiện đại của lịch sử nhân loại. Các tác phẩm của họ vẫn còn được giữ cho đến tận ngày nay. Sự khác biệt giữa cách tiếp cận lịch sử tập trung vào văn hóa của Herodotus và cách tiếp cận lịch sử tập trung vào quân sự của Thucydides vẫn còn gây tranh cãi giữa các nhà sử học khi họ viết lịch sử của thời hiện đại. Ở các nước phương Đông, cuốn sử đầu tiên Kinh Xuân Thu là biên niên sử nổi tiếng được biên dịch từ năm 722 TCN mặc dù chỉ còn bản in ở thế kỷ thứ 2 TCN còn truyền lại đến nay.

Ảnh hưởng từ thời cổ đại đã giúp tạo ra hàng loạt các quan niệm về bản chất của lịch sử. Các quan niệm này đã phát triển qua nhiều thế kỷ và tiếp tục thay đổi cho đến ngày hôm nay. Nghiên cứu hiện đại về lịch sử có phạm vi rộng, nó bao gồm việc nghiên cứu các mảng cụ thể và nghiên cứu một số yếu tố mang tính tức thời tại chỗ hoặc theo các chủ đề điều tra lịch sử. Thường lịch sử được giảng dạy như một phần của giáo dục tiểu học và trung học, và nghiên cứu khoa học lịch sử là một môn học chính trong các khoa nghiên cứu của trường đại học.

Phân tích ý nghĩa của một số nguyên tắc cơ bản của Sử học

2. Sự khác nhau giữa lịch sử và tiền sử

Tiêu chí Lịch sử Tiền sử
Khái niệm Lịch sử là môn khoa học nghiên cứu về quá khứ, đặc biệt là những sự kiện lịch sử có ảnh hưởng đến sự phát triển của loài ngoài Tiền sử là thuật ngữ được sử dụng để chỉ khoảng thời gian không có hồ sơ bằng văn bản tồn tại hoặc thời gian trước khi hệ thống chữ viết được giới thiệu. Hay nói cách khác, thời tiền sử là thời kỳ trước khi hệ thống chữ viết được phát triển.
Nguồn gốc Lịch sử được tìm hiểu thông qua hồ sơ bằng văn bản Tiền sử được nghiên cứu thông qua các tác phẩm chạm khắc, hiện vật,…
Thời gian Lịch sử là được tính từ thời gian các sự kiện của loài được ghi chép bằng chữ viết Tiền sử là khoảng thời gian trước lịch sử. Hay nói cách khác là khoảng thời gian các sự kiện chưa được ghi chép bằng văn bản và lưu giữ bằng hồ sơ, tài liệu
Các nhà nghiên cứu Lịch sử được nghiên cứu chủ yếu bởi các nhà sử học Các nhà nghiên cứu về thời tiền sử được gọi là nhà khảo cổ học hoặc nhà nhân học vật lý thời tiền sử.

3. Nhà sử học

– Nhà sử học nghiên cứu các sự kiện, hoạt động của con người đã diễn ra trong quá khứ, để từ đó rút ra kết luận cho từng thời kỳ hay cả quá trình lịch sử. Họ tiến hành nghiên cứu lịch sử quốc gia, khu vực hay lịch sử thế giới, nghiên cứu từng giai đoạn hay cả quá trình phát triển lịch sử, cũng có khi đi sâu vào từng sự kiện, từng con người cụ thể.

Phân tích ý nghĩa của một số nguyên tắc cơ bản của Sử học

– Với tính chất công việc là nghiên cứu, nhà sử học sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ như sau:

+ Xem xét, đánh giá và làm sáng tỏ những sự kiện lịch sử đã xảy ra trong quá khứ bằng cách khai thác thông tin qua các nguồn sử liệu như: di tích lịch sử, hiện vật trong bảo tàng, thư tịch cổ, các sáng tác dân gian (truyền thuyết, cao dao, hò vè), phong tục tập quán, hồi ký, nhật ký, thư từ, báo chí, các cuộc phỏng vấn, các công trình nghiên cứu của các nhà sử học khác.

+ Tích cực khám phá và đọc hiểu, ghi chép lại các nguồn tài liệu lịch sử để góp nhặt thêm thông tin, kiến thức hoặc đặt ra nghi vấn về độ xác thực, chính xác để từ đó rút ra kết luận, những ý chốt.

+ Thông báo, công khai và giới thiệu các kết quả lịch sử đã phân tích, khám phá ra được qua các hội nghị hoặc đăng lên những tờ báo, tạp chí chuyên ngành hoặc các công trình nghiên cứu, sách vở, giáo trình, bài giảng cho học sinh, sinh viên…..

– Mỗi nhà sử học thường nghiên cứu sâu về một lĩnh vực, hay một giai đoạn lịch sử nhất định như lịch sử văn hóa, lịch sử Nhà nước pháp luật, lịch sử Việt Nam cổ trung đại, lịch sử Việt Nam cận đại v.v…

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết