• Trang chủ
  • Phân biệt saccarozo và mantozo như thế nào?
storage/uploads/phan-biet-saccarozo-va-mantozo-nhu-the-nao_1

Phân biệt saccarozo và mantozo như thế nào?

Trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi “Phân biệt saccarozo và mantozo như thế nào?” và phần kiến thức tham khảo là tài liệu cực hữu dụng bộ môn Hóa học cho các bạn học sinh và các thầy cô giáo tham khảo.

Trả lời câu hỏi: Phân biệt saccarozo và mantozo như thế nào?

– Mantozơ có phản ứng tráng bạc còn saccarozơ thì không

=> Dùng AgNO3/NH3 để phân biệt 2 chất này.

Cùng THPT Trịnh Hoài Đức tìm hiểu thêm kiến thức về đường mantozo nhé.

Kiến thức mở rộng về đường Mantozo

I. Đồng phân của Saccarozo: Mantozo

Trong số các đồng phân của saccarozơ, quan trọng nhất là mantozơ (còn gọi là đường mạch nha).

II. Tính chất vật lý. Trạng thái tự nhiên

– Tinh thể không màu, tan nhiều trong nước.

– Còn gọi là đường mạch nha.

III. Cấu trúc phân tử của mantozo

 – Công thức phân tử:  C12H22O11

– Ở trạng thái tinh thể, phân tử mantozơ gồm 2 gốc glucozơ liên kết với nhau qua C1 của gốc α-glucozơ này với C4 của gốc α-glucozơ kia qua một nguyên tử oxi.

– Trong dung dịch, gốc α – glucozơ của mantozơ có thể mở vòng tạo ra nhóm CH = O.

IV. Tính chất hóa học

    Do khi sự kết hợp của 2 gốc glucozơ, trong phân tử mantozơ vẫn còn có 1 nhóm CHO, các nhóm OH liền kề vậy nên mantozơ có tính chất hóa học của cả 1 Ancol đa chức và của anđehit.

1. Tính chất của ancol đa chức: giống như đường saccarozơ

Hòa tan dd Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường sẽ tạo thành dung dịch có màu xanh lam.

2. Tính chất của 1 anđehit

– Mantozơ có tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với dung dịch Brom.

C12H22O11 → 2Ag

– Mantozơ phản ứng với dd Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao sẽ tạo kết tủa màu đỏ gạch là Cu2O.

V. Điều chế mantozo

Thủy phân tinh bột nhờ men amylaza có trong mầm lúa.

2(C6H10O5)n + H2O → nC12H22O11

VI. Bài tập ví dụ

Bài 1: Thủy phân hỗn hợp gồm 0,01 mol saccarozơ và 0,02 mol mantozơ trong môi trường axit, với hiệu suất đều là 60% theo mỗi chất, thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X, thu được dung dịch Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 7,776.     

B. 6,480.

C. 8,208.    

D. 9,504.

Lời giải:

Đáp án đúng: D. 9,504

Sau khi trung hòa X thì trong dung dịch Y không còn axit dư. Ta có:

Saccarozo (0.006 mol) → Glucozo + fructozo → 4Ag (0,024 mol)

Mantozo (0,012 mol) → 2 glucozo → 4Ag (0,048 mol)

Do H = 60% ⇒ lượng mantozo chưa phản ứng là: 0,008 mol

Mantozo (0,008) → 2Ag (0,016 mol)

⇒ nAg = 0,088 mol

⇒ mAg = 9,504g

Bài 2: Thủy phân m gam mantozơ thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được a gam Ag. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Mối liên hệ giữa m và a là

A. m: a = 171: 216.

B. m: a = 126: 171.

C. m: a = 432: 171.

D. m: a = 171: 432.

Lời giải:

Đáp án đúng: A. m: a = 171: 216.

Bài 3: Thủy phân hoàn toàn 6,48g Saccarozơ rồi chia làm 2 phần bằng nhau:

Phần 1: Cho tác dụng với AgNO3/NH3 thu được a g kết tủa

Phần 2: Cho tác dụng với nước brom thấy b mol brom phản ứng.

Gía trị của a, b lần lượt là:

A. 4,32 và 0,02    

B. 2,16 và 0,04    

C. 2,16 và 0,02    

D. 4,32 và 0,04

Hướng dẫn giải:

nSaccarozơ = 0,02 mol

Phân biệt saccarozo và mantozo như thế nào? ( ảnh 2)

⇒ Mỗi phần có 0,01mol glucozơ và 0,01 mol Fructozơ

Phần 1: nAg = 2(nGlucozơ + nFructozơ) = 0,04 mol ⇒ a = 0,04.108 = 4,32g

Phần 2: Cho tác dụng với Br2 chỉ có glucozơ tham gia phản ứng

nglucozơ = nBr2 = 0,02 mol = b

→ Đáp án A

Bài 4: Thuỷ phân hỗn hợp gồm 34,2 gam saccarozơ và 68,4 gam mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản ứng số mol Ag thu được là:

A. 0,90 mol    

B. 1,00 mol    

C. 0,85 mol    

D. 1,05 mol

Hướng dẫn giải:

Có nsaccarozo = 0,1 mol , nmantozo = 0,2 mol

Saccarozơ → Glucozơ + Fructozơ

0,1 mol

Mantozơ → 2Glucozơ

0,2 mol

Với H= 75% thì dung dịch X thu được chứa:

nGlucozơ = 0,1.0,75 + 2.0,2.0,75 = 0,375 mol

nFructozơ = 0,1.0,75 = 0,075 mol

nSaccarozơ dư = 0,025 mol

nMantozơ dư = 0,05 mol

Khi cho X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

⇒ nAg = 2nGlucozo + 2nfructozo + 2nmantozo dư = 2. ( 0,375+ 0,075 + 0,05) = 1 (mol)

→ Đáp án B

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết