• Trang chủ
  • Nội dung nào dưới đây không phải là chính sách của vua A-cơ-ba dưới Vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ?
storage/uploads/noi-dung-nao-duoi-day-khong-phai-la-chinh-sach-cua-vua-a-co-ba-duoi-vuong-trieu-mo-gon-o-an-do_1

Nội dung nào dưới đây không phải là chính sách của vua A-cơ-ba dưới Vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ?

Cùng THPT Trịnh Hoài Đức trả lời chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Nội dung nào dưới đây không phải là chính sách của vua A-cơ-ba dưới Vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ?” kết hợp với những kiến thức mở rộng về vương triều Mô-gôn là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh trong quá trình luyện tập trắc nghiệm.

Nội dung nào dưới đây không phải là chính sách của vua A-cơ-ba dưới Vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ?

A. Truyền bá, áp đặt Hồi giáo vào Ấn Độ.

B. Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng và hợp lí.

C. Khuyến khích hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

D. Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự ph ân biệt sắc tộc.

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Truyền bá, áp đặt Hồi giáo vào Ấn Độ.

Nội dung không phải là chính sách của vua A-cơ-ba dưới Vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ: truyền bá, áp đặt Hồi giáo vào Ấn Độ.

Kiến thức tham khỏa về vương triều Mô-gôn

1. Sự thành lập Vương triều Mô-gôn

– Vua Ti-mua Leng tự nhận là dòng dõi Mông Cổ tấn công Ấn Độ năm 1398, nhưng cháu nội là Ba-bua đánh chiếm Đê-li lập ra Vương triều Ấn Độ Mô gôn (gốc Mông Cổ).

– Vua A-cơ-ba (1556-1707) tài giỏi đã xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, xây dựng khối hòa hợp dân tộc, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa Ấn Độ.

Nội dung nào dưới đây không phải là chính sách của vua A-cơ-ba dưới Vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ?

2. Những nét chính về vương triều Mô-gôn

– Thế kỉ XV, Vương triều Hồi giáo Đê-li bắt đầu suy yếu, một số bộ phận dân Trung Á cũng theo Hồi giáo nhưng tự nhận là dòng dõi Mông Cổ, tấn công Ấn Độ, lập ra Vương triều Mô-gôn.

– Vương triều Mô-gôn là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ. Nhưng ông vua đầu tiên ra sức củng cố vương triều theo hướng “Ấn Độ hóa”. Đến thời vua A-cơ-ba đã đạ được bước phát triển mới.

– A-cơ-ba đã thi hành một số chính sách tích cực:

+ Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc

 + Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo.

+ Tiến hành đo đặc lại ruộng đất và định ra mức thuế mới hợp lí.

+ Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

Kết quả: xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu, đất nước thịnh vượng. Vua A -cơ -ba được xem như một vị anh hùng dân tộc.

– A-cơ-ba được coi như là một vị anh hùng dân tộc; ngày nay tên ông được đặt cho nhiều đường phố, công trình, xứng với danh hiệu của Ông là Đấng Chí tôn A-cơ-ba.

– Những chính sách của A-cơ-ba khiến Ấn Độ phát triển ổn định. Tuy nhiên đến thời con cháu của ông là Gia-han-ghi-a và Sa Gia-han đã lạm dụng quyền lực, công quỹ và sức lao động của người dân làm cho sự đối kháng của nhân dân gia tăng. Tình trạng chia rẽ và khủng hoảng xuất hiện trở lại.

– Ao-reng-dep là ông vua cuối cùng của Vương triều Mô-gôn và phải đối diện với sự xâm lược của thực dân Anh.

3. So sánh Vương triều Đê-li và Vương triều Mô-gôn

Giống nhau: 

– Đều là Vương triều do thế lực ngoại tộc cai trị

– Lãnh thổ Ấn Độ được thống nhất

– Xây dựng nhiều công trình Hồi giáo đặc sắc

Khác nhau:

Thời gian tồn tại:

– Vương triều hồi giáo Đê-li: 1206 -1526

– Vương triều Mô-gôn: 1526 – 1707

Sự thành lập:

– Vương triều hồi giáo Đê-li: Người Hồi giáo gốc Trung Á chinh phục các tiểu quốc Ấn – lập nên Vương triều Hồi giáo đóng đô ở Đêli

– Vương triều Mô-gôn: Một bộ phận dân Trung  Á cũng theo đạo Hồi tấn công Ấn Độ – lập nên vương triều Mô-gôn

Chính sách thống trị:

– Vương triều hồi giáo Đê-li:

+ Thực hiện chính sách kì thị tôn giáo

+ Tác động: mâu thuẫn dân tộc sâu sắc

+ Áp đặt hồi giáo

+ Giành quyền ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại

+ Áp dụng “thuế ngoại đạo”

– Vương triều Mô-gôn:

+ Thực hiện chính sách hòa đồng tôn giáo

+ Tác động: ổn định xã hội, phát triển đất nước

+ Xây dựng khối hòa hợp dân tộc

+ Xây dựng chính quyền mạnh mẽ dựa trên cơ sở lên kết, không phân biệt nguồn gốc quan lại

+ Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng và hợp lý

+ Thống nhất hệ thống cân đong và đo lường

+ Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật 

4. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Nét nổi bật của tình hình Ấn Độ dưới vương triều Hồi giáo Đêli là

A. Vương triều Đêli là vương triều ngoại tộc nhưng đã nhanh chóng tự biến thành vương triều của người Ấn Độ

B. Diễn ra sự giao lưu văn hóa Đông (văn hóa Ấn Độ) – Tây (văn hóa Arập Hồi giáo)

C. Hồi giáo từ Ấn Độ được truyền bá và ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Đông Nam Á

D. Diễn ra sự giao lưu văn hóa bản địa và văn hóa Hồi giáo; từ Ấn Độ Hồi giáo được truyền bá sang vùng Đông Nam Á

Đáp án: D

Câu 2. Người thiết lập vương triều Môgôn ở Ấn Độ là

A. Timua Leng

B. Acơba

C. Babua

D. Giahanghia

Đáp án: C

Câu 3. Vương triều Môgôn là vương triều của

A. Người gốc Thổ theo Hồi giáo

B. Người Hồi giáo gốc mông cổ

C. Người Hồi giáo Trung Á

D. Người Hồi giáo gốc Lưỡng Hà

Đáp án: B

Câu 4. Điểm chung của vương triều Hồi giáo Đêli và vương triều Hồi giáo Môgôn là gì?

A. Đều là hai vương triều ngoại tộc và theo Hồi giáo

B. Điều cai trị Ấn Độ theo hướng Hồi giáo hóa

C. Đều thuộc giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất của chế độ phong kiến Ấn Độ

D. Đều có những ông vua nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ

Đáp án: A

Câu 5. Điểm khác của vương triều Môgôn so với vương triều Hồi giáo Đêli là gì?

A. Là vương triều ngoại tộc

B. Là vương triều theo Hồi giáo

C. Được xây dựng và củng cố theo hướng “Ấn Độ hóa”

D. Không xoa dịu được mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo ở Ấn Độ

Đáp án: C

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết