• Trang chủ
  • Lớp 10
  • Nội dung chính bài Hê-ra-clét đi tìm táo vàng SGK Ngữ văn 10 trang 13 (CD) – Văn mẫu 10 hay nhất
storage/uploads/noi-dung-chinh-bai-heraclet-di-tim-tao-vang-sgk-ngu-van-10-trang-13-cd_1

Nội dung chính bài Hê-ra-clét đi tìm táo vàng SGK Ngữ văn 10 trang 13 (CD) – Văn mẫu 10 hay nhất

Giới thiệu Nội dung chính bài Hê-ra-clét đi tìm táo vàng SGK Ngữ văn 10 trang 13 (CD) chi tiết nhất về bố cục, thể loại, biện pháp nghệ thuật, phương thức biểu đạt và câu hỏi trong SBT của bài Hê-ra-clét đi tìm táo vàng.

Bài Hê-ra-clét đi tìm táo vàng SGK Ngữ văn 10 có nội dung chính như sau

Nội dung chính

Tác phẩm kể về hành trình Hê-ra-clet đi tìm quả táo vàng. Công cuộc tìm kiếm quả táo vàng của chàng vô cùng khó khăn, chàng đã trải qua hàng loạt những khó khăn thử thách. Trên đường đi, chàng phải chiến đấu với cha con thần chiến tranh A-ret, nhờ sự giúp đỡ của thần biển Nê – rê, chiến đấu với gã thần biển độc ác An-tê. Với sự dũng cảm của mình, chàng đã cứu được thần Pro-me-te bị xiềng bởi thần Dớt. Nhờ sự giúp đỡ của thần Pro-me-te, chàng đã đã biết cách lấy quả táo vàng là phải nhờ thần A-lat. Hê-ra-clet giúp thần A-lat chống đỡ bầu trời và thần A-lat lấy quả táo vàng giúp Hê-ra-clet. Lấy được táo vàng về, thần Át-lát toan lừa Hê-ra-clet gánh luôn bầu trời giúp mình, nhưng Hê-ra-clet nhanh trí đã nhận ra âm mưu ấy và tương kế tựu kế, thoát khỏi cái bẫy, mang táo vàng trở về.

1. Giới thiệu về tác giả

– Thần thoại Hy Lạp không có tác giả cụ thể, đó là những chuyện kể được dân gian truyền miệng và ghi chép lại cho đến ngày nay.

2. Tìm hiểu khái quát về tác phẩm

Thể loại: Thần thoại

Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: Đoạn trích Hê-ra-clet đi tìm táo vàng được trích từ thần thoại Hy Lạp.

Phương thức biểu đạt: Tự sự 

Người kể chuyện: Người kể chuyện ngôi thứ 3

Tóm tắt tác phẩm: Văn bản kể lại hành trình đi tìm táo vàng của người anh hùng Hê-ra-clét theo lệnh của nhà vua O-ri-xtê. Cây táo vàng vốn của nữ thần đất Gai-a vi đại, được canh giữ bởi con rồng trăm đầu La-đông và ba chị em tiên nữ Nanh-phơ. Trên đường đi tìm táo vàng, Hê-ra-clét gặp nhiều thử thách như phải giao đầu với hai cha con thần chiến tranh A-rét, đi tìm thần biển Nê-rê để hỏi đường, băng qua cực bắc, băng qua sa mạc, chiến đấu với gã khổng lồ độc ác Ăng-tê. Khi đặt chân đến Ai Cập, Hê-ra-clét còn suýt bị vua Ai Cập bắt làm vật hiển tế, chàng tiếp tục chiến đầu để lên đường. Cuối cùng, chàng cũng tới được vùng núi Cô-ca-doơ. Tại đây, chàng đã cứu được thần Prô-mê-tê đang bị thần Dớt trừng phạt. Để trả ơn Hê-ra-clét, thần Prô-mê-tê đã nói cho Hê-ra-clét biết, muốn lấy được táo vàng, phải nhờ thần At-lát. Vậy là Hê-ra-clét đi tìm thần Át-lát. Thần Át-lát lúc này đang phải khom lưng đỡ bầu trời. Theo lời đề nghị của thần Át-lát, Hê-ra-clét ghé vai gánh giúp bầu trời cho thần Át-lát để thần đi lấy giúp táo vàng. Lấy được táo vàng về, thần Át-lát toan lừa Hê-ra-clét gánh luôn bầu trời giúp mình, nhưng Hê-ra-clét nhanh trí đã nhận ra âm mưu ấy và tương kế tựu kế, thoát khỏi cái bẫy, mang táo vàng trở về.

Xuất xứ bài Hê-ra-clét đi tìm táo vàng SGK Ngữ văn 10 trang 13 (CD)

3. Nội dung chính và bố cục tác phẩm

Nội dung chính

Tác phẩm kể về hành trình Hê-ra-clet đi tìm quả táo vàng. Công cuộc tìm kiếm quả táo vàng của chàng vô cùng khó khăn, chàng đã trải qua hàng loạt những khó khăn thử thách. Trên đường đi, chàng phải chiến đấu với cha con thần chiến tranh A-ret, nhờ sự giúp đỡ của thần biển Nê – rê, chiến đấu với gã thần biển độc ác An-tê. Với sự dũng cảm của mình, chàng đã cứu được thần Pro-me-te bị xiềng bởi thần Dớt. Nhờ sự giúp đỡ của thần Pro-me-te, chàng đã đã biết cách lấy quả táo vàng là phải nhờ thần A-lat. Hê-ra-clet giúp thần A-lat chống đỡ bầu trời và thần A-lat lấy quả táo vàng giúp Hê-ra-clet. Lấy được táo vàng về, thần Át-lát toan lừa Hê-ra-clet gánh luôn bầu trời giúp mình, nhưng Hê-ra-clet nhanh trí đã nhận ra âm mưu ấy và tương kế tựu kế, thoát khỏi cái bẫy, mang táo vàng trở về.

Bố cục tác phẩm

Chia văn bản làm 4 đoạn

– Đoạn 1: Từ đầu đến “châu Á để hỏi đường”: Kể về nguồn gốc và điểm đặc biệt của cây táo.

– Đoạn 2: Tiếp theo đến “rắn như sắt của Hê-ra-clét”: Cuộc chiến của Hê-ra-clét với gã khổng lồ độc ác Ăng-tê.

– Đoạn 3: Tiếp theo đến “thần Át -lát mới xong”: Giải cứu thần Prô-mê-tê.

– Đoạn 4: Còn lại: Hê-ra-clét tìm gặp thần Át-lát, gánh giúp bầu trời cho thần đi lấy táo.

4. Giá trị nội dung và nghệ thuật

Giá trị nội dung

– Ca ngợi tinh thần dũng cảm, quật cường, mưu trí của Hê-ra-clet

– Thể hiện tư duy phát triển của con người Hy Lạp

Giá trị nghệ thuật

– Cốt truyện chất phác, ngây thơ, thể hiện tư duy sâu sắc của người cổ đại

– Các chi tiết kì ảo hoang đường sử dụng phong phú

– Nghệ thuật miêu tả nhân vật chi tiết, sâu sắc

5. Câu hỏi trong SBT

Câu 1: Phương án nào dưới đây nêu đúng trình tự những sự kiện chính trong văn bản Hê-ra-clét đi tìm táo vàng?

A. Hê-ra-clét đi từ châu Âu sang châu Á để hỏi đường => giao đấu với gã khổng lồ Ăng-tê => giải thoát cho thần Prô-mê-tê => giơ lưng chống đỡ bầu trời thay thần Át-lát => đấu trí với thần Át-lát để lấy được những quả táo vàng.

B. Hê-ra-clét đi từ châu Âu sang châu Á để hỏi đường =>> giải thoát cho thần Prô-mê-tê => giơ lưng chống đỡ bầu trời thay thần Át-lát => đấu trí với thần Át-lát => giao đấu với gã khổng lồ Ăng-tê để lấy được những quả táo vàng.

C. Hê-ra-clét đi từ châu Âu sang châu Á để hỏi đường => giao đấu với gã khổng lồ Ăng-tê => giơ lưng chống đỡ bầu trời thay thần Át-lát => giải thoát cho thần Prô-mê-tê => đấu trí với thần Prô-mê-tê để lấy được những quả táo vàng.

D. Hê-ra-clét đi từ châu Âu sang châu Á để hỏi đường => giải thoát cho thần Prô-mê-tê => giơ lưng chống đỡ bầu trời thay thần Át-lát => đấu trí với thần Át-lát => giao đấu với gã khổng lồ Ăng-tê để lấy được những quả táo vàng.

Lời giải

Đáp án: A. Hê-ra-clét đi từ châu Âu sang châu Á để hỏi đường => giao đấu với gã khổng lồ Ăng-tê => giải thoát cho thần Prô-mê-tê => giơ lưng chống đỡ bầu trời thay thần Át-lát => đấu trí với thần Át-lát để lấy được những quả táo vàng.

Câu 2: Nội dung nào dưới đây nêu đúng đặc điểm của khu vườn có cây táo vàng?

A. Một khu vườn thâm nghiêm ở gần nơi thần Át-lát giơ vai chống đội bầu trời, được gã khổng lồ độc ác Ăng-tê và con rồng La-đông có một trăm cái đầu ngày đêm trông coi.

B. Một khu vườn thâm nghiêm ở gần nơi thần Át-lát giơ vai chống đội bầu trời, được hai cha con thần Chiến tranh A-rét và ba chị em tiên nữ Chiều Hôm ngày đêm cùng trông coi.

C. Một khu vườn thâm nghiêm ở gần nơi thần Át-lát giơ vai chống đội bầu trời, được thần Prô-mê-tê và con rồng La-đông có một trăm cái đầu ngày đêm cùng trông coi.

D. Một khu vườn thâm nghiêm ở gần nơi thần Át-lát giơ vai chống đội bầu trời, được con rồng La-đông có một trăm cái đầu và ba chị em tiên nữ Chiều Hôm ngày đêm cùng trông coi.

Lời giải

Đáp án: D. Một khu vườn thâm nghiêm ở gần nơi thần Át-lát giơ vai chống đội bầu trời, được con rồng La-đông có một trăm cái đầu và ba chị em tiên nữ Chiều Hôm ngày đêm cùng trông coi.

Hướng dẫn: Đặc điểm của khu vườn có cây táo vàng là: Một khu vườn thâm nghiêm ở gần nơi thần Át-lát giơ vai chống đội bầu trời, được con rồng La-đông có một trăm cái đầu và ba chị em tiên nữ Chiều Hôm ngày đêm cùng trông coi.

Câu 3: Vì sao khi giao đấu, hễ chân Ăng-tê chạm đất thì sức mạnh lại tăng thêm?

A. Vì Ăng-tê là vị thần bất khả chiến bại.

B. Vì Ăng-tê chuyên ăn thức ăn là thịt sư tử.

C. Vì Ăng-tê được thần Đất Mẹ Gai-a truyền cho sức mạnh.

D. Vì Ăng-tê là con trai của thần Dớt – vị thần tối cao của thế giới.

Lời giải

Đáp án C. Vì Ăng-tê được thần Đất Mẹ Gai-a truyền cho sức mạnh.

Câu 4: Nội dung nào dưới đây nói đúng một số chi tiết hoang đường, tưởng tượng trong văn bản Hê-ra-clét đi tìm táo vàng?

A. Con rồng La-đông có một trăm cái đầu, sức mạnh bắt khả chiến bại của hai cha con thần Chiến tranh A-rét trong giao đấu mỗi khi chân chạm đất, buồng gan bất tử của Prô-mê-tê

B. Con rồng La-đông có một trăm cái đầu, sức mạnh bất khả chiến bại của Ăng-tê trong giao đấu mỗi khi chân chạm đất, buồng gan bất tử của Prô-mê-tê

C. Con rồng La-đông có một trăm cái đầu, sức mạnh bắt khả chiến bại của thần Át-lát trong giao đấu mỗi khi chân chạm đất, buồng gan bất tử của Prô-mê-tê

 D. Con rồng La-đông có một trăm cái đầu, sức mạnh bật khả chiến bại của thần Prô-mê-tê trong giao đấu mỗi khi chân chạm đất, buồng gan bất tử của Ăng-tê

Lời giải

Đáp án B. Con rồng La-đông có một trăm cái đầu, sức mạnh bất khả chiến bại của Ăng-tê trong giao đấu mỗi khi chân chạm đất, buồng gan bất tử của Prô-mê-tê

Câu 5: Hê-ra-clét thuộc kiểu nhân vật nào dưới đây?

A. Kiểu nhân vật thần, hội tụ vẻ đẹp của sức mạnh và sự biến hoá.

B. Kiểu nhân vật anh hùng, hội tụ vẻ đẹp của sức mạnh và cảm xúc.

C. Kiểu nhân vật thần, hội tụ vẻ đẹp của yếu tố hoang đường và thần thánh.

D. Kiểu nhân vật anh hùng, hội tụ vẻ đẹp của sức mạnh và trí tuệ.

Lời giải

Đáp án: D. Kiểu nhân vật anh hùng, hội tụ vẻ đẹp của sức mạnh và trí tuệ.

Hướng dẫn: Hê-ra-clet là kiểu nhân vật anh hùng, hội tụ vẻ đẹp của sức mạnh và trí tuệ.

Câu 6: Đọc văn bản, em cảm nhận được tình cảm gì của người kể chuyện đối với nhân vật Hê-ra-clét?

Lời giải

Đọc văn bản, em cảm nhận được tình cảm yêu mến, trân trọng và cảm phục của người kể chuyện đối với nhân vật  Hê-ra-clét trước mỗi chiến công của người anh hùng.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết