• Trang chủ
  • Lớp 10
  • Nội dung chính bài Chiến thắng Mtao Mxây SGK Ngữ văn 10 trang 19 (CD) – Văn mẫu 10 hay nhất
storage/uploads/noi-dung-chinh-bai-chien-thang-mtao-mxay-sgk-ngu-van-10-trang-19-cd_1

Nội dung chính bài Chiến thắng Mtao Mxây SGK Ngữ văn 10 trang 19 (CD) – Văn mẫu 10 hay nhất

Giới thiệu Nội dung chính bài Chiến thắng Mtao Mxây SGK Ngữ văn 10 trang 19 (CD) chi tiết nhất về bố cục, thể loại, biện pháp nghệ thuật, phương thức biểu đạt và câu hỏi trong SBT của bài Chiến thắng Mtao Mxây.

Bài Chiến thắng Mtao Mxây SGK Ngữ văn 10 có nội dung chính như sau

Nội dung chính

Đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây thuộc phần giữa của tác phẩm: Sau khi về làm chồng hai chị em tù trưởng Hơ Nhị và Hơ Bhị, Đăm Săn trở nên một tù trưởng giàu có và uy danh lừng lẫy. Các tù trưởng Kên Kên (Mtao Grứ) và tù trưởng Sắt (Mtao Mxây) lừa lúc Đăm Săn cùng các nô lệ lên rẫy, ra sông lao động sản xuất đã kéo người tới cướp phá buôn làng của chàng và bắt Hơ Nhị về làm vợ. Cả hai lần ấy Đăm Săn đều tổ chức đánh trả và chiến thắng, vừa cứu được vợ lại vừa sáp nhập được đất đai của cải của kẻ địch khiến cho oai danh của chàng càng lừng lẫy, bộ tộc càng giàu có và đông đúc hơn.. Sau đó Đăm Săn cùng các nô lệ trở về sau chiến thắng và tổ chức ăn mừng, tiệc tùng linh đình.

1. Tìm hiểu khái quát về tác phẩm 

Thể loại: Sử thi 

Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: Đoạn trích Chiến thắng Mtao – Mxay nằm ở phần giữa của sử thi Đăm Săn của dân tộc Ê-đê. 

Phương thức biểu đạt: Tự sự 

Người kể chuyện: Người kể chuyện ngôi thứ 3

Tóm tắt: Trong khi Đăm Săn cùng nô lệ lên rẫy, Mtao Mxây đã đến phá buôn làng và bắt Hơ Nhị về làm vợ. Đăm Săn đến nhà Mtao Mxây khiêu chiến để đòi lại vợ. Lần đầu, chàng thách Mtao Mxây đọ dao nhưng hắn sợ không dám đồng ý. Khi Đăm Săn dọa đốt nhà, hắn mới chịu xuống và múa khiên. Mtao Mxây và Đăm Săn đã có một cuộc chiến dữ dội. Nhờ sự giúp đỡ của thần linh và sức mạnh của mình, Đăm Săn đã giết chết kẻ thù. Dân làng Mtao Mxây nhất trí xem Đăm Săn là tù trưởng, là anh hùng của họ. Họ cùng nhau ăn mừng chiến thắng.

2. Nội dung chính và bố cục tác phẩm 

Nội dung chính

Đoạn trích kể về cuộc chiến đấu giành lại vợ của Đăm Săn khi Hơ Nhị bị Mtao Mxây bắt, thuộc phần giữa của tác phẩm: Sau khi về làm chồng hai chị em tù trưởng Hơ Nhị và Hơ Bhị, Đăm Săn trở nên một tù trưởng giàu có và uy danh lừng lẫy. Các tù trưởng Kên Kên (Mtao Grứ) và tù trưởng Sắt (Mtao Mxây) lừa lúc Đăm Săn cùng các nô lệ lên rẫy, ra sông lao động sản xuất đã kéo người tới cướp phá buôn làng của chàng và bắt Hơ Nhị về làm vợ. Cả hai lần ấy Đăm Săn đều tổ chức đánh trả và chiến thắng, vừa cứu được vợ lại vừa sáp nhập được đất đai của cải của kẻ địch khiến cho oai danh của chàng càng lừng lẫy, bộ tộc càng giàu có và đông đúc hơn.. Sau đó Đăm Săn cùng các nô lệ trở về sau chiến thắng và tổ chức ăn mừng, tiệc tùng linh đình.

Bố cục

Chia làm 3 phần

– Phần 1 (Từ đầu đến “cắt đầu Mtao Mxây đem bêu ngoài đường”): Trận đánh giữa hai tù trưởng.

– Phần 2 (Tiếp đến “Họ đến bãi ngoài làng, rồi vào làng”): Đăm Săn cùng nô lệ ra về sau chiến thắng.

– Phần 3 (Còn lại): Cảnh Đăm Săn ăn mừng chiến thắng.

Nội dung chính bài Chiến thắng Mtao Mxây SGK Ngữ văn 10 trang 19 (CD)

3. Giá trị nội dung và nghệ thuật 

Giá trị nội dung

– Ca ngợi dũng cảm, trọng danh dự, gắn bó với gia đình 

– Phê phán tính cách tham lam, độc ác, hèn nhát

Giá trị nghệ thuật 

– Nghệ thuật so sánh, ẩn dụ 

– Nghệ thuật phóng đại 

Thông điệp của tác phẩm

Đoạn trích kể về một vị anh hùng dân tộc, một tù trưởng vì cả dân tộc đánh thắng những kẻ thù bảo vệ hạnh phúc cho gia đình cũng như bảo vệ sự sống cho cả bộ tộc khỏi những áp bức. Mang thông điệp về một người dũng cảm, có trái tim vị tha giàu lòng nhân ái và tài giỏi sẽ luôn nhận được dự yêu thương và tôn trọng của mọi người.

4. Câu hỏi trong SBT

Câu 1: Đăm Săn giao đấu với Mtao Mxây vì mục đích?

A. Trả thù cho người thân yêu trong gia đình.

B. Giành lại vợ cho hạnh phúc cá nhân.

C. Giành lại vợ và bảo vệ cuộc sống của buôn làng.

D. Vì sự sống bình yên của buôn làng.

Lời giải

Đáp án: C. Giành lại vợ và bảo vệ cuộc sống của buôn làng.

Đăm Săn giao đấu với Mtao Mxây vì muốn giành lại vợ và bảo vệ cuộc sống của buôn làng.

Câu 2: Thông tin nào dưới đây nêu đúng những sự kiện chính trong văn bản Chiến thắng Mtao Mxây?

A. Đăm Săn đến nhà Mtao Mxây giao đấu để giải cứu vợ, dân làng mở tiệc ăn mừng chiến thắng của Đăm Săn.

B. Dân làng Mtao Mxây tự nguyện đi theo Đăm Săn, cộng đồng mở tiệc ăn mừng chiến thắng của Đăm Săn.

C. Đăm Săn đến nhà Mtao Mxây giao đấu, ông Trời cứu giúp cho Đăm Săn.

D. Đăm Săn đến nhà Mtao Mxây giao đấu, dân làng tổ chức tang ma cho Mtao Mxây.

Lời giải

Đáp án: A. Đăm Săn đến nhà Mtao Mxây giao đấu để giải cứu vợ, dân làng mở tiệc ăn mừng chiến thắng của Đăm Săn.

Những sự kiện chính trong văn bản Chiến thắng Mtao Mxây là: Đăm Săn đến nhà Mtao Mxây giao đấu để giải cứu vợ, dân làng mở tiệc ăn mừng chiến thắng của Đăm Săn.

Câu 3: Nhân vật Đăm Săn được miêu tả qua những biện pháp nghệ thuật nổi bật nào?

A. So sánh, nhân hoá

B. Ấn dụ, so sánh

C. Ấn dụ, phóng đại

D. So sánh, phóng đại

Lời giải

Đáp án: D. So sánh, phóng đại

Nhân vật Đăm Săn được miêu tả qua những biện pháp: So sánh, phóng đại.

Câu 4: Phương án nào dưới đây nêu đúng đề tài, chủ đề của văn bản Chiến thắng Mtao Mxây?

A. Sử thi anh hùng, ca ngợi bản sắc văn hoá của cộng đồng người Tây Nguyên.

B. Sử thi anh hùng, ca ngợi người anh hùng dũng cảm chiến đầu vì danh dự và hạnh phúc của cộng đồng.

C. Sử thi anh hùng, ca ngợi sức mạnh thần kì của người anh hùng Đăm Săn.

D. Sử thi anh hùng, ca ngợi sự chiến thắng của cái thiện và khẳng định ông Trời luôn bảo vệ cái thiện.

Lời giải

Đáp án: B. Sử thi anh hùng, ca ngợi người anh hùng dũng cảm chiến đầu vì danh dự và hạnh phúc của cộng đồng.

Đề tài, chủ đề của văn bản Chiến thắng Mtao Mxây là: Sử thi anh hùng, ca ngợi người anh hùng dũng cảm chiến đầu vì danh dự và hạnh phúc của cộng đồng.

Câu 5: Những phương án nào dưới đây là lời người kể chuyện trong văn bản Chiến thắng Mtao Mxây?

A. Thế là Mtao Mxây phải đi ra. Bà con xem, khiên hắn tròn như đầu cú, gươm hắn óng ánh như cái cầu vồng.

B. Khoan, diêng, khoan! Để ta xuống. Ngươi không được đâm ta khi ta đang đi xuống đó, nghe!

C. Đến lúc này, Đăm Săn đã thấm mệt. Chàng vừa chạy vừa ngủ, mộng thấy ông Trời.

D. Sao ngươi lại chém cái chão cột trâu? Còn khoeo chân ta, ngươi dành làm gì?

Lời giải

Đáp án: A; C.

Lời người kể chuyện trong văn bản Chiến thắng Mtao Mxây là: Thế là Mtao Mxây phải đi ra. Bà con xem, khiên hắn tròn như đầu cú, gươm hắn óng ánh như cái cầu vồng và đến lúc này, Đăm Săn đã thấm mệt. Chàng vừa chạy vừa ngủ, mộng thấy ông Trời.

Câu 6: Chỉ ra những chi tiết hoang đường trong văn bản Chiến thắng Mtao Mxây.

Lời giải

Những chi tiết hoang đường trong văn bản Chiến thắng Mtao Mxây là: Đăm Săn nhai miếng trầu sức mạnh lập tức tăng lên gấp bội, Đăm Săn được ông Trời giúp sức khi chiến đấu với Mtao Mxây,…

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết