• Trang chủ
  • Nhân tố kinh tế – xã hội mang tính quyết định đến định hướng phát triển, trình độ phát triển, quy mô của ngành dịch vụ là
storage/uploads/nhan-to-kinh-te-xa-hoi-mang-tinh-quyet-dinh-den-dinh-huong-phat-trien-trinh-do-phat-trien-quy-mo-cua-nganh-dich-vu-la_1

Nhân tố kinh tế – xã hội mang tính quyết định đến định hướng phát triển, trình độ phát triển, quy mô của ngành dịch vụ là

Nhân tố kinh tế – xã hội mang tính quyết định đến định hướng phát triển, trình độ phát triển, quy mô của ngành dịch vụ là Trình độ phát triển kinh tế. Bất cứ một quốc gia nào đều xem phát triển kinh tế là mục tiêu hàng đầu, đặc biệt khi hội nhập quốc tế đang trở thành một cuộc đua của toàn thế giới. 

Nhân tố kinh tế – xã hội mang tính quyết định đến định hướng phát triển, trình độ phát triển, quy mô của ngành dịch vụ là

A. Đặc điểm dân số, lao động. 

B. Vốn đầu tư, khoa học – công nghệ.

C. Thị trường.

D. Trình độ phát triển kinh tế.

Đáp án đúng: D. Trình độ phát triển kinh tế.

Nhân tố kinh tế – xã hội mang tính quyết định đến định hướng phát triển, trình độ phát triển, quy mô của ngành dịch vụ là Trình độ phát triển kinh tế.

Nhân tố kinh tế - xã hội mang tính quyết định đến định hướng phát triển, trình độ phát triển, quy mô của ngành dịch vụ là Trình độ phát triển kinh tế.

Giải thích của giáo viên lí do chọn đáp án D

Phát triển kinh tế (Economic Development) là thuật ngữ để chỉ quá trình chuyển đổi kinh tế, có liên quan tới việc chuyển biến cơ cấu nền kinh tế nhờ quá trình công nghiệp hóa. Mục đích làm tăng thu nhập đầu người và tổng sản phẩm trong nước. 

Phát triển kinh tế là quá trình thay đổi theo hướng tiến bộ về mọi mặt của nền kinh tế, bao gồm sự thay đổi cả về lượng và về chất, là quá trình hoàn thiện cả về kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia. Quá trình phát triển phụ thuộc vào các nhân tố nội tại bên trong của một nền kinh tế. Một ngành dịch vụ muốn phát triển phải có trình độ kinh tế – xã hội phát triển.

Nhân tố kinh tế – xã hội mang tính quyết định đến định hướng phát triển, trình độ phát triển, quy mô của ngành dịch vụ là Trình độ phát triển kinh tế. 

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết