• Trang chủ
  • Nguồn lao động của lãnh thổ có vai trò
storage/uploads/nguon-lao-dong-cua-lanh-tho-co-vai-tro_1

Nguồn lao động của lãnh thổ có vai trò

Đối với sự phát triển của kinh tế sẽ hội nguồn nhân lực vô cùng quan trọng. Vai trò của nguồn nhân lực bắt nguồn từ vai trò của yếu tố con người. Tiềm năng về vấn đề kinh tế của một đất nước phụ thuộc nhiều vào trình độ khoa học và công nghệ của nước đó. Vậy cụ thể, nguồn lao động của lãnh thổ có vai trò như thế nào? Hãy cùng đi tìm hiểu nhé!

Câu hỏi: Nguồn lao động của lãnh thổ có vai trò

A. Là yếu tố đầu vào để sản xuất phát triển.

B. Quyết định sự phát triển của nền kinh tế.

C. Tạo môi trường phát triển cho nền kinh tế.

D. Định hướng phát triển kinh tế trong tương lai.

Đáp án đúng là: B. Quyết định sự phát triển của nền kinh tế.

Giải thích của giáo viên tại sao chọn đáp án B.

Nguồn lao động của lãnh thổ có vai trò quyết định sự phát triển của nền kinh tế. Nguồn nhân lực được xem là nguồn đầu vào quan trọng quyết định tới sự phát triển của một đất nước.

Đối với sự phát triển của kinh tế sẽ hội nguồn nhân lực vô cùng quan trọng. Vai trò của nguồn nhân lực bắt nguồn từ vai trò của yếu tố con người. Tiềm năng về vấn đề kinh tế của một đất nước phụ thuộc nhiều vào trình độ khoa học và công nghệ của nước đó. Mà trình độ khoa học và công nghệ lại phụ thuộc nhiều vào những điều kiện giáo dục. Chính vì vậy, Nguồn nhân lực được xem là nguồn đầu vào quan trọng quyết định tới sự phát triển của một đất nước.

Nguồn lao động của lãnh thổ có vai trò

* Hãy trình bày khái niệm nguồn lực?

Nguồn lực phát triển kinh tế của một lãnh thổ là sức mạnh tổng hợp được tích luỹ từ vị trí địa lí, lịch sử – văn hoá, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, các tài sản hiện có và tiềm năng của những tài sản hình thành trong tương lai, bao gồm cả nguồn lực từ bên ngoài có thể huy động nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của lãnh thổ đó.

* Hãy phân tích vai trò của mỗi loại nguồn lực đối với phát triển kinh tế?

Mỗi nguồn lực có vai trò nhất định đối với phát triển kinh tế. Ở mỗi ngành, mỗi giai đoạn phát triển, các nguồn lực có mức độ tác động đến phát triển kinh tế khác nhau.

– Các nguồn lực bên trong có vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế của một lãnh thổ.

+ Vị trí địa lí có thể tạo điều kiện thuận lợi hay gây khó khăn trong việc trao đổi, hợp tác cùng phát triển giữa các lãnh thổ, đặc biệt trong xu thế hội nhập của nền kinh tế.

+ Nguồn lực tự nhiên là yếu tố đầu vào để sản xuất ra hàng hoá, dịch vụ giúp phát triển kinh tế. Sự giàu có và đa dạng về tài nguyên thiên nhiên tạo lợi thế quan trọng cho sự phát triển.

+ Nguồn lực kinh tế – xã hội đóng vai trò trực tiếp và vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của một lãnh thổ: Nguồn lao động là nguồn lực có vai trò quyết định trong sự phát triển của nền kinh tế. Nguồn lao động đông đảo, có chất lượng cao là nền tảng vững chắc để chuyển dịch nền kinh tế sang kinh tế tri thức, định hướng phát triển bền vững. Vốn đầu tư, chính sách và khoa học – công nghệ,… tạo ra môi trường sản xuất hiện đại, linh hoạt giúp tăng năng suất lao động.

– Các nguồn lực từ bên ngoài lãnh thổ: việc tận dụng, thu hút vốn đầu tư, nguồn nhân lực, tri thức và sản phẩm khoa học – công nghệ, thị trường từ bên ngoài lãnh thổ,… sẽ tạo thêm sức mạnh cho sự phát triển kinh tế, đặc biệt trong thời kì kinh tế tri thức và các xu hướng hợp tác hoá, quốc tế hoá ngày càng mở rộng.

→ Việc kết hợp giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực từ bên ngoài một cách hợp lí, sẽ giúp phát triển kinh tế của một lãnh thổ diễn ra nhanh và bền vững.

* Tìm hiểu và trình bày một số nguồn lực chính để phát triển kinh tế ở địa phương em?

– Học sinh tìm hiểu nguồn lực ở địa phương.

– Chú ý một số nguồn lực sau

+ Vị trí địa lí (vị trí tự nhiên, kinh tế, chính trị).

+ Nguồn lực tự nhiên (đất, nước, khí hậu, sinh vật, khoáng sản, biển,…).

+ Nguồn lực kinh tế – xã hội (vốn, chính sách phát triển, lịch sử – văn hoá, nguồn lao động, thị trường,…).

+ Vốn đầu tư nước ngoài, nguồn nhân lực nước ngoài, khoa học nước ngoài,…

>>> Tham khảo: Hãy lấy ví dụ về một nguồn lực và trò chơi phân tích của nguồn lực đó đối với sự phát triển kinh tế ở một quốc gia trên thế giới

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết