• Trang chủ
  • Người thiết lập vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ là
storage/uploads/nguoi-thiet-lap-vuong-trieu-mogon-o-an-do-la_1

Người thiết lập vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ là

Vương triều Mô-gôn (1526–1707) là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ. Tuy là thời kì cuối cùng, nhưng không phải chỉ có khủng hoảng, suy thoái và tan rã. Người thiết lập vương triều Môgôn ở Ấn Độ là Babua – cháu nội của Ti-mua Leng.

Người thiết lập vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ là

A. Timua Leng

B. Acoba

C. Babua

D. Giahanghia

Trả lời

Đáp án đúng: C. Babua

Người thiết lập vương triều Môgôn ở Ấn Độ là Babua

Giải thích của giáo viên THPT Trịnh Hoài Đức về lí do chọn đáp án C.

Thế kỉ XV, Vương triều Hồi giáo Đê-li bắt đầu suy yếu, thì cũng là lúc mà một bộ phận dân Trung Á khác do thủ lĩnh – vua là Ti-mua Leng chỉ huy, cũng theo đạo Hồi nhưng lại tự nhận là dòng dõi Mông Cổ, bắt đầu tấn công Ấn Độ từ năm 1398. Tuy thế, phải đến cháu nội của ông là Ba-bua mới thực hiện được việc đánh chiếm Đê-li, lập ra một vương triều mới, gọi là Vương triều Mô-gôn (gốc Mông Cổ).

Vương triều Mô-gôn (1526–1707) là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ. Tuy là thời kì cuối cùng, nhưng không phải chỉ có khủng hoảng, suy thoái và tan rã. Thật vậy, các vị vua thời kì đầu đã ra sức củng cố vương triều theo hướng “Ấn Độ hoá” và xây dựng đất nước. Đến thời trị vì của vị vua thứ tư là A-cơ-ba, Ấn Độ đạt được bước phát triển mới.

Người thiết lập vương triều môgôn ở ấn độ là

Những chính sách của vua A-cơ-ba:

– Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc, số quan lại gốc Mông cổ, gốc Ấn Độ Hồi giáo và cả gốc Ấn Độ Ấn giáo, có tỉ lệ gần như bằng nhau;

– Xây dựng khối hoà hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo và cũng có biện pháp hạn chế sự bóc lột quá đáng của chủ đất, quý tộc;

– Tiến hành đo đạc lại ruộng đất đế định ra mức thuế đúng và hợp lí, thống nhất các hệ thống cân đong và đo lường;

– Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hoá, nghệ thuật.

=> Kết quả: xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu, đất nước thịnh vượng. Vua A -cơ -ba được xem như một vị anh hùng dân tộc.

– A-cơ-ba được coi như là một vị anh hùng dân tộc; ngày nay tên ông được đặt cho nhiều đường phố, công trình, xứng với danh hiệu của Ông là Đấng Chí tôn A-cơ-ba.

Sự suy thoái của Vương triều Mô-gôn:

– Hầu hết các vua của vương triều này đều dùng quyền chuyên chế, độc đoán để cai trị đất nước.

– Vua Gia-han-ghi-a và Sa Gia-han đã lạm dụng quyền lực, công quỹ và sức lao động của người dân để xây dựng nhiều công trình kiến trúc, đặc biệt là lăng mộ Ta-giơ Ma-han và lâu đài Thành Đỏ làm cho sự đối kháng của nhân dân gia tăng.

– Tình trạng chia rẽ và khủng hoảng xuất hiện trở lại.

– Ao-reng-dep là ông vua cuối cùng của Vương triều Mô-gôn và phải đối diện với sự xâm lược của thực dân Anh.

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung thêm kiến thức về vương triều Mô-gôn

Câu 1: Vương triều Mô – gôn có vị trí như thế nào trong tiến trình tồn tại của chế độ phong kiến Ấn Độ?

A. Thời kì cuối cùng

B. Thời kì đầu tiên

C. Thời kì tồn tại dài nhất.

D. Thời kì khủng hoảng.

Đáp án đúng: A. Thời kì cuối cùng

Câu 2: Vương triều Mô-gôn phải đối diện với thực dân Anh và bước đầu để mất Ma-đrát, Bom-bay dưới thời vua nào?

A. Thời kì vua Ao-reng-dép.

B. Thời kì vua Acơba.

C. Thời kì vua Sa Gia-han.

D. Thời kì vua Gia-han-ghi-a.

Đáp án đúng: A. Thời kì vua Ao-reng-dép.

Câu 3. Vương triều Môgôn là vương triều của

A. Người gốc Thổ theo Hồi giáo

B. Người Hồi giáo gốc mông cổ

C. Người Hồi giáo Trung Á

D. Người Hồi giáo gốc Lưỡng Hà

Đáp án: B. Người Hồi giáo gốc mông cổ

Câu 4. Ý nào giải thích đúng nhất lí do Acơba – vị vua thứ tư của vương triều Môgôn – là vị vua nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ?

A. Ông đã thực hiện chính sách đúng đắn, đưa Ấn Độ phát triển thịnh vượng

B. Ông đã thực hiện hòa hợp dân tộc, hòa hợp tôn giáo

C. Ông rất quan tâm phát triển kinh tế

D. Ông đề ra những chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tác văn hóa, văn nghệ

Đáp án: A. Ông đã thực hiện chính sách đúng đắn, đưa Ấn Độ phát triển thịnh vượng

Câu 5. Người được nhân dân Ấn Độ suy tôn “Đấng chí tôn”là

A. Babua

B. Acơba

C. Giahanghia

D. Sa Hagian

Đáp án: B. Acơba

————————–

Trên đây THPT Trịnh Hoài Đức đã cùng các bạn tìm hiểu về vương triều Mô-gôn. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt. 

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết