• Trang chủ
  • Nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện Luật Ngân sách nhà nước là gì?
storage/uploads/nghia-vu-cua-cong-dan-trong-viec-thuc-hien-luat-ngan-sach-nha-nuoc-la-gi_1

Nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện Luật Ngân sách nhà nước là gì?

Câu hỏi: Nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện Luật Ngân sách nhà nước là gì? Theo Luật Ngân sách nhà nước, công dân có những quyền gì?

Lời giải:

* Nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện Luật Ngân sách nhà nước:

– Nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Phải quản lí, sử dụng các khoản vốn và kinh phí đó đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả và quyết toán với cơ quan tài chính khi được Nhà nước trợ cấp, hỗ trợ vồn và kinh phí theo dự toàn được giao.

– Chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và công khai ngân sách.

Nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện Luật Ngân sách nhà nước là gì?

* Theo Luật Ngân sách nhà nước, công dân có quyền được cung cấp thông tin, tham gia giám sát cộng đồng về tài chính – ngân sách theo quy định của pháp luật theo Luật Ngân sách nhà nước.

>>> Xem đầy đủ: Soạn Kinh tế Pháp luật 10 Bài 5: Ngân sách nhà nước

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, GDCD 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết