• Trang chủ
  • Nếu nhận được đề nghị công tác làm bản đồ dân cư cho huyện nơi em sống, em sẽ tư vấn chọn phương pháp và hướng dẫn cụ thể như thế nào
storage/uploads/neu-nhan-duoc-de-nghi-cong-tac-lam-ban-do-dan-cu-cho-huyen-noi-em-song-em-se-tu-van-chon-phuong-phap-va-huong-dan-cu-the-nhu-the-nao_1

Nếu nhận được đề nghị công tác làm bản đồ dân cư cho huyện nơi em sống, em sẽ tư vấn chọn phương pháp và hướng dẫn cụ thể như thế nào

Câu hỏi: Nếu nhận được đề nghị công tác làm bản đồ dân cư cho huyện nơi em sống, em sẽ tư vấn chọn phương pháp và hướng dẫn cụ thể như thế nào để thể hiện các nội dung sau đây:

– Mật độ dân số các xã, thị trấn trong huyện.

– Quy mô và cơ cấu dân số theo giới tính của các xã, thị trấn trong huyện.

– Phân bố dân cư trong huyện.

– Các thị trấn, thị tứ.

– Các yếu tố khác: sông, đường giao thông, địa giới huyện, địa giới xã – thị trấn.

Lời giải:

– Mật độ dân số các xã, thị trấn trong huyện

⇒ Phương pháp thể hiện: phương pháp chấm điểm

– Quy mô và cơ cấu dân số theo giới tính của các xã, thị trấn trong huyện.

⇒ Phương pháp thể hiện: phương pháp bản đồ – biểu đồ

– Phân bố dân cư trong huyện. ⇒ Phương pháp thể hiện: phương pháp khoanh vùng

– Các thị trấn, thị tứ. ⇒ Phương pháp thể hiện: Phương pháp kí hiệu

– Các yếu tố khác: sông, đường giao thông, địa giới huyện, địa giới xã – thị trấn.

⇒ Phương pháp thể hiện: Phương pháp kí hiệu theo đường

Nếu nhận được đề nghị công tác làm bản đồ dân cư cho huyện nơi em sống, em sẽ tư vấn chọn phương pháp và hướng dẫn cụ thể như thế nào

Phân loại bản đồ

Việc phân loại bản đồ nhằm phục vụ các mục đích sử dụng khác nhau như nghiên cứu, tra cứu địa lý, dò tìm, viễn thám,… Để thuận tiện cho các mục đích sử dụng khác nhau, có nhiều cách để phân loại như: bản đồ theo nhóm đối tượng, bản đồ theo nội dung, bản đồ lãnh thổ, bản đồ theo tỷ lệ,…

– Phân loại theo mục đích sử dụng
Hiện nay, cách thức phân loại theo mục đích sử dụng bản đồ chưa có sự phân loại rõ ràng bởi, đa số các bản đồ được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích khác nhau. Có thể phân thành 2 nhóm: các bản đồ được sử dụng cho nhiều mục đích và các bản đồ chuyên môn. Các bản đồ nhiều mục đích thường đáp ứng cho nhiều đối tượng ử dụng khác nhau để giải quyết những nhiệm vụ có ý nghĩa kinh tế đất nước, quốc phòng; để nghiên cứu lãnh thổ; để thu nhận những tư liệu tra cứu,.. Các bản đồ chuyên môn là các bản đồ được dùng để giải quyết những nhiệm vụ nhất định nào đó như bản đồ phục vụ cho học tập, bản đồ hàng hải, bản đồ hàng không,..

– Phân loại theo lãnh thổ

 + Phân loại theo lãnh thổ, các bản đồ được phân thành bản đồ thế giới, bản đồ bán cầu, bản đồ châu lục, bản đồ các nước, bản đồ vùng,….

+ Như vậy, có rất nhiều cách để phân loại bản đồ nhưng dù phân loại theo tiêu chí nào, bản đồ vẫn là công cụ hữu hiệu phục vụ cho đời sống xã hội hiện nay.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết