• Trang chủ
  • Nêu mối liên hệ giữa Sử học với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác. Lấy ví dụ và phân tích
storage/uploads/neu-moi-lien-he-giua-su-hoc-voi-cac-nganh-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-khac-lay-vi-du-va-phan-tich_1

Nêu mối liên hệ giữa Sử học với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác. Lấy ví dụ và phân tích

Câu hỏi: Nêu mối liên hệ giữa Sử học với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác. Lấy ví dụ và phân tích?

Trả lời: Mối liên hệ giữa Sử học và các ngành khoa học xã hội và nhân văn:

Các công trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đều phản ánh hiện thực cuộc sống hiện tại hoặc trong quá khứ và không thể thoát li bối cảnh xuất hiện của nó với những nhân vật, sự kiện, vấn đề cụ thể. Lịch sử đời sống xã hội là chất liệu, nguồn cảm hứng đưa đến sự ra đời của các công trình, tác phẩm của các ngành KHXHNV, là tấm gương phản chiếu giá trị của các công trình, tác phẩm đó với cuộc sống.

Trong quá trình nghiên cứu lịch sử, các ngành KHXHNV hỗ trợ đắc lực cho việc tìm hiểu, phục dựng quá khứ. Sử học sử dụng phương pháp nghiên cứu, tri thức, thành tựu của nhiều ngành để mô tả, phục dựng đối tượng nghiên cứu, giải thích, chứng minh, khái quát,…Trên cơ sở đó vạch ra triết lí, bài học hoặc quy luật lịch sử. Nhờ đó, nhận thức lịch sử được chính xác, đầy đủ, sâu sắc hơn.

Ví dụ: Trong quá trình tìm hiểu về nguồn gốc loài người những phát hiện của khảo cổ học về dấu vết của con người từ răng qua đó cả Sử học và Khảo cổ học đều giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện về nguồn gốc của loài người.

Kiến thức tham khảo về Ngành khoa học xã hội và nhân văn.

1. Khoa học xã hội và nhân văn được hiểu là gì?

Khoa học xã hội và nhân văn là một lĩnh vực quan trọng trong nền khoa học của hầu hết mọi quốc gia. Trong lịch sử phát triển, các ngành khoa học xã hội và nhân văn đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của nhân loại nói chung cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của các cộng đồng, quốc gia nói riêng. Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn giúp cho người ta có những góc nhìn đa dạng về thực tại cuộc sống, có những lý giải, diễn giải các quá trình vận động và phát triển, cũng như đi sâu tìm hiểu nguyên nhân, hệ quả, các mối quan hệ và dự đoán những diễn biến tiếp theo của các sự kiện, hiện tượng trong đời sống con người. Khoa học xã hội và nhân văn, một mặt là sản phẩm của quá trình sáng tạo của con người nên nó có tính lịch sử và mang tính chất của từng thời đại khác nhau và nó vận động theo sự vận động và phát triển của xã hội. Nhưng khoa học xã hội nhân văn cũng là một lĩnh vực khoa học nên nó có tính dự báo và góp phần vào việc cải tạo, biến đổi xã hội ở những mức độ khác nhau. Vậy nên, nói về các ngành khoa học xã hội nhân văn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia, cộng đồng hay địa phương cũng luôn là một vấn đề rộng lớn và khó khăn.

Nêu mối liên hệ giữa Sử học với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác. Lấy ví dụ và phân tích

2. Khoa học xã hội và nhân văn với sự nghiệp đổi mới

Khoa học xã hội và nhân văn có nhiệm vụ nghiên cứu các quy luật hình thành và phát triển của xã hội và con người, của mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội. Vì vậy, khoa học xã hội và nhân văn ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của mỗi quốc gia.

Ở nước ta, khoa học xã hội và nhân văn có chức năng nghiên cứu cơ bản, toàn diện về xã hội và con người Việt Nam, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao trình độ dân trí, tham gia thẩm định các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và phát triển nền khoa học xã hội và nhân văn nước nhà đáp ứng các yêu cầu phát triển của đất nước.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn nước ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã được Đảng và Nhà nước ta đánh giá cao. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai BCH Trung ương Đảng khoá VIII đã chỉ rõ: nhiều kết luận của khoa học xã hội và nhân văn đã được dùng làm cơ sở để soạn thảo các nghị quyết, hoạch định các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần vào thành công của công cuộc đổi mới. Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khoá VIII tại Đại hội IX cũng đã khẳng định: khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ chuyển biến tích cực, gắn bó hơn với phát triển kinh tế – xã hội.

Sau 15 năm đổi mới, tình hình đất nước có nhiều biến đổi sâu sắc. Với nhưng thành tựu to lớn và rất quan trọng, đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, bước vào thời kỳ phát triển mới – thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thế và lực của Việt Nam lớn mạnh lên nhiều, mở ra nhưng cơ hội mới cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

3. Một số ngành thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn

Báo chí – truyền thông

Công nghệ thông tin truyền thông nói chung và báo chí truyền thống nói riêng là một lĩnh vực bên trong ngành khoa học xã hội và nhân văn. Các bạn biết rằng, nhu cầu về thông tin ở thời đại nào thì cũng rất cần thiết.

Các cơ sở về báo chí, xuất bản từ giấy cho đến phương thức điện tử đều đang nở rộ để bắt kịp xu thế. Đó là cơ hội  cơ hội nghề nghiệp của ngành báo chí truyền thông.

Không những thế, truyền thông nội bộ của mỗi công ty, tập đoàn bây giờ cũng rất được coi trọng. Các phòng ban marketing chưa bao giờ là bộ phận có thể thiếu của các doanh nghiệp.

Quan hệ quốc tế

Cử nhân hệ quốc tế thuộc ngành khoa học xã hội và nhân văn luôn rất hiếm hoi. Đây là những bạn sẽ tham gia làm việc ở cơ quan ngoại giao, đại sứ quán và đại diện thương mại của Việt Nam ở nước ngoài.

Cơ hội việc làm luôn rộng mở với những bạn có niềm đam mê với lĩnh vực quan hệ quốc tế. Đặc biệt là Việt Nam vẫn đang cố gắng trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế như hiện tại.

Nhóm ngành ngôn ngữ

Học khoa học xã hội và nhân văn có thể học ngành ngôn ngữ. Bởi nghiên cứu về con người sẽ nghiên cứu về văn hóa và ngôn ngữ của các quốc gia trên thế giới. Nhóm ngôn ngữ thường có ngôn ngữ Hàn, Nhật, Trung, Anh…

Cử nhân khoa học xã hội và nhân văn về ngành ngôn ngữ học, theo chuyên ngành, kiến thức chuyên sâu nghiên cứu về con người, đất nước, lịch sử. Mang đến khả năng giao tiếp và biên phiên dịch cực kỳ tốt.

Tâm lý học

Nêu mối liên hệ giữa Sử học với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác. Lấy ví dụ và phân tích

Cử nhân khoa học xã hội và nhân văn về ngành tâm lý học luôn được coi trọng hơn so với học tâm lý học liên quan đến y tế ở Việt Nam. Bởi khi học xã hội nhân văn, nghiên cứu con người, vấn đề tâm lý sẽ được nhìn bao quát hơn.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết