• Trang chủ
  • Năm 476 đế quốc Roma bị diệt vong đánh dấu
storage/uploads/nam-476-de-quoc-roma-bi-diet-vong-danh-dau_1

Năm 476 đế quốc Roma bị diệt vong đánh dấu

Cùng THPT Trịnh Hoài Đức trả lời chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Năm 476 đế quốc Roma bị diệt vong đánh dấu” kết hợp với những kiến thức mở rộng về Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh trong quá trình luyện tập trắc nghiệm môn Lịch sử 10.

Năm 476 đế quốc Roma bị diệt vong đánh dấu:

A. Chế độ phong kiến ở Châu Âu chấm dứt.

B. Chế độ chiếm nô bắt đầu ở Châu Âu.

C. Chế độ chiếm nô kết thúc ở Châu Âu.

D. Chế độ chiếm nô kết thúc, thời đại phong kiến bắt đầu ở Châu Âu

Trả lời

Đáp án đúng: D. Chế độ chiếm nô kết thúc, thời đại phong kiến bắt đầu ở Châu Âu

Năm 476 đế quốc Roma bị diệt vong đánh dấu chế độ chiếm nô kết thúc, thời đại phong kiến bắt đầu ở Châu Âu.

Giải thích:

Cuối thế kỷ V, đế quốc Rô-Ma bị người Giéc-Man xâm chiếm, năm 476 đế quốc Rô Ma bị diệt vong, thời đại phong kiến Châu Âu hình thành ở châu Âu.

Kiến thức tham khảo về thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu

1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu

– Từ thế kỷ III, đế quốc Rô Ma lâm vào tình trạng khủng hoảng suy vong, giữa lúc ấy người Giéc man từ phương Nam tràn xuống xâm chiếm.

– Năm 476, đế quốc Rô Ma bị diệt vong, chế độ chiếm hữu nô lệ kết thúc, thời đại phong kiến bắt đầu ở Châu Âu.

– Khi vào lãnh thổ của Rô Ma, người Giéc-Man đã:

+ Thủ tiêu bộ máy nhà nước Rô Ma, lập nhiều vương quốc mới như vương quốc Ang lô – Xắc xông, Phơ răng, Tây Gốt, Đông Gốt.

+ Chủ đất của chủ nô cũ được chia cho quý tộc và tướng lĩnh quân sự.

+ Tự phong các tước vị, hình thành tầng lớp quý tộc.

+ Ki tô giáo dần dần có vai trò và có ưu thế trong đời sống nhân dân.

+ Tầng lớp quý tộc và tăng lữ được hình thành có đặc quyền và giàu có, trở thành các lãnh chúa phong kiến, còn nô lệ và nông dân biến thành nông nô phụ thuộc lãnh chúa. Quan hệ sản xuất phong kiến Châu Âu hình thành.

Năm 476 đế quốc Roma bị diệt vong đánh dấu
Lược đồ các quốc gia phong kiến Tây Âu

2. Xã hội phong kiến Tây Âu

a. Sự hình thành xã hội phong kiến Tây Âu

– Đến giữa thế kỷ IX, phần lớn đất đai đã được quý tộc và nhà thờ chia nhau chiếm đoạt xong gọi là lãnh địa phong kiến, đây là thời kỳ phân quyền.

– Chủ của lãnh địa gọi là lãnh chúa.

+ Lãnh địa gồm đất của lãnh chúa (lâu đài, dinh thự, nhà kho, chuồng trại, có hào sâu, tường bao quanh tạo thành những pháo đài kiên cố) và đất khẩu phần (ở xung quanh pháo đài, giao cho nông nô cày cấy và thu thuế).

+ Người sản xuất chính là nông nô: Gắn chặt với ruộng đất và lệ thuộc vào lãnh chúa; họ nhận ruộng đất của lãnh chúa để cày cấy và phải nộp tô rất nặng. Nếu bỏ trốn sẽ bị trừng phạt nặng. Họ được tự do trong quá trình sản xuất, có gia đình riêng, có túp lều để ở, có nông cụ và gia súc => quan tâm đến sản xuất.

– Lãnh địa là đơn vị kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở Tây Âu.

b. Sự phát triển và đặc điểm kinh tế của xã hội phong kiến Tây Âu

– Kỹ thuật canh tác tiến bộ: Biết dùng phân bón, gieo trồng theo thời vụ, dùng cày và bừa cải tiến do hai ngựa kéo,…

– Quan hệ sản xuất phong kiến: Lãnh chúa bóc lột nông nô.

– Kinh tế tự nhiên tự cung tự cấp, chỉ mua muối và sắt – sản phẩm nông nô không tự làm ra được, ngoài ra không trao đổi buôn bán với bên ngoài.

– Mỗi lãnh địa là một đơn vị độc lập (lãnh chúa cai trị lãnh địa như một ông vua, có quân đội, tòa án, luật pháp riêng, chế độ thuế khóa cân đong đo lường riêng), chế độ phong kiến phân quyền, nhà vua thực chất là một lãnh chúa lớn.

– Các lãnh chúa sống nhàn rỗi, xa hoa, họ bóc lột tô thuế và sức lao động của nông nô. Nông nô nổi dậy đấu tranh như khởi nghĩa Giắc-cơ-ri ở Pháp năm 1358.

3. Sự xuất hiện thành thị trung đại

– Do sản xuất phát triển từ thế kỷ XI, nên xuất hiện tiền đề nền kinh tế hàng hóa .

– Năng suất lao động tăng tạo ra nhiều sản phẩm thừa.

– Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp, và tách khỏi lãnh địa, hàng hóa bán ra thị trường một cách tự do, thường tập trung ở nơi đông người, các ngã ba đường, bến sông để buôn bán trao đổi, lập ra thị trấn, sau trở thành thành thị.

– Trong thành thị có các thương hội và phường hội.

– Sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp trong thành thị đã phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển.

– Thành thị đã xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia dân tộc.

– Mang không khí tự do, mở mang trí thức, các trường đại học ra đời như Bô lô nha (Ý), O-xphớt (Anh), Xooc – bon (Pháp).

4. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Người Giéc – Man từ phương Bắc tràn xuống xâm chiếm từ thế kỉ V khi Ro – Ma đang ở trong tình trạng như thế nào?

A. Khủng hoảng, sa sút.

B. Phát triển thịnh đạt.

C. Không còn chế độ chiếm nô

D. Chế độ phong kiến đã được xác lập.

Đáp án: Từ thế kỉ III, đế quốc Rô-Ma dần lâm vào tình trạng khủng hoảng => Đến cuối thế kỉ V, đế quốc Rô-Ma bị người Giéc – Man từ phương Bắc tràn xuống xâm chiếm.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Thời đại phong kiến ở châu Âu bắt đầu từ khoảng

A. Thế kỉ III.

B. Thế kỉ IV.

C. Thế kỉ V.

D. Thế kỉ VI.

Đáp án: Năm 476, đế quốc Rô-Ma bị diệt vong. Chế độ chiếm nô kết thúc ở khu vực Địa Trung Hải, thời đại phong kiến bắt đầu ở châu Âu.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Sau khi vào lãnh thổ Rô-Ma, các quý tộc thị tộc người Giéc- Man tự xưng vua và phong các tước vị như công tước, bá tước, nam tước đã dẫn đến hệ quả gì?

A. Tạo nên sự phân biệt giàu nghèo giữa các đảng cấp.

B. Đảm bảo quyền lợi tối đa cho người Giéc – Man.

C. Hình thành hệ thống đắng cấp quý tộc vũ sĩ.

D. Hình thành tầng lớp quý tộc tăng lữ.

Đáp án: Sau khi vào lãnh thổ Rô-Ma, các quý tộc thị tộc người Giéc – Man tự xưng vua và phong các tước vị như công tước, bá tước, nam tước, … tạo nên hệ thống đẳng cấp quý tộc vũ sĩ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Sự kiện nào đánh dấu chế độ chiếm nô kết thúc ở khu vực Địa Trung Hải, thời đại phong kiến bắt đầu ở Châu Âu?

A. Đế quốc Rô-Ma bị người Giec-Man xâm chiếm.

B. Đế quốc Rô-Ma lâm vào tình trạng khủng hoảng.

C. Các thành thị trung đại được hình thành.

D. Cuộc đấu tranh của nô lệ phát triển mạnh mẽ.

Đáp án: Từ thế kỉ III, đế quốc Rô-Ma suy yếu. Đến thế kỉ V, đế quốc Rô-ma bị người Giec-Man xâm chiếm. Sự kiện này đánh dấu chế độ chiếm nô kết thúc ở khu vực Địa Trung Hải, thời đại phong kiến bắt đầu ở Châu Âu.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Những tầng lớp nào được hình thành ở các vương quốc phong kiến Tây Âu mang trong mình đặc quyền và rất giàu có?

A. Quý tộc vũ sĩ, quan lại, thương nhân giàu có.

B. Quý tộc vũ sĩ, quý tộc tăng lữ, chủ nô.

C. Quan lai, quý tộc tăng lữ, thị dân.

D. Quý tộc vũ sĩ, quan lại, quý tộc tăng lữ.

Đáp án: Ở các vương quốc mà người Giéc – Man thành lập, quý tộc vũ sĩ, quan lại và quý tộc tăng lữ dần trở thành tầng lớp riêng vừa có đặc quyền lai vừa rất giàu có.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Hai tầng lớp cơ bản trong xã hội phong kiến Tây Âu là

A. Lãnh chúa và nông dân tự do.

B. Chủ nô và nô lệ

C. Địa chủ và nông dân.

D. Lãnh chúa và nông nô.

Đáp án: Hai tầng lớp cơ bản trong xã hội phong kiến Tây Âu là lãnh chúa và nông nô.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Lực lượng sản xuất chính trong lãnh địa nói riêng và xã hội phong kiến Tây Âu nói chung là

A. Nông dân

B. Nông nô

C. Thợ thủ công

D. Nô lệ

Đáp án: Nông nô đóng vai trò sản xuất chính trong lãnh địa.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Ý nào sau đây phản ánh đúng về kĩ thuật sản xuất trong lãnh địa phong kiến?

A. Có những tiến bộ đáng kể.

B. Vẫn duy trì phương thức cũ.

C. Vẫn trong thời kì mông muội.

D. Áp dụng nhiều máy móc vào sản xuất.

Đáp án: Kĩ thuật sản xuất trong lãnh địa có những tiến bộ đáng kể: Biết dùng phân bón, gieo trồng theo thời vụ, biết dùng cày và bừa cải tiến do hai ngựa kéo…

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Quyền “miễn trừ” mà nhà vua trao cho lãnh chúa chính là

A. Nhà vua không can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa lớn

B. Quyền không phải đóng thuế của một số lãnh chúa lớn

C. Quyền không phải quỳ lạy mỗi khi yết kiến nhà vua của một số lãnh chúa lớn

D. Quyền miễn đóng góp về mặt quân sự mỗi khi có chiến tranh của một số lãnh chúa

Đáp án: Một số lãnh chúa lớn trong xã hội phong kiến Tây Âu đã buộc nhà vua ban cho mình quyền “miễn trừ” không can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10: Quá trình phong kiến hóa diễn ra rõ nét và mạnh mẽ nhất tại

A. Vương quốc Đông Gốt.

B. Vương quốc Tây Gốt.

C. Vương quốc Ăng-glô Xắc-xông.

D. Vương quốc Phơ-răng.

Đáp án: Tầng lớp quý tộc và tăng lữ được hình thành có đặc quyền và giàu có, trở thành các lãnh chúa phong kiến, còn nô lệ và nông dân biến thành nông nô phụ thuộc lãnh chúa. Quan hệ sản xuất phong kiến Châu Âu hình thành. Quá trình này diễn ra mạnh mẽ nhất ở Vương quốc Phơ-răng.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết