• Trang chủ
  • Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là?
storage/uploads/mot-trong-nhung-dac-diem-chinh-cua-khu-cong-nghiep-tap-trung-la_1

Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là?

Cùng Top lời giải trả lời chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là?” kết hợp với những kiến thức mở rộng về Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh trong quá trình luyện tập trắc nghiệm.

Trắc nghiệm: Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là?

A. có các xí nghiệp hạt nhân.

B. bao gồm 1 đến 2 xí nghiệp đơn lẻ.

C. không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp.

D. có các xí nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

Trả lời

Đáp án đúng: D. có các xí nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là có các xí nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghiệp

Kiến thức tham khảo về Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

1. Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

a. Khái niệm

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp:

+ Là sự bố trí sắp xếp phối hợp giữa các ngành sản xuất giữa các xí nghiệp công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định.

+ Nhằm phát huy những nguồn lực sẵn có để đạt được những hiệu quả cao.

b. Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

– Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất, lao động.
– Góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

2. Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

a. Điểm công nghiệp 

Là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trên đó có một, hai hoặc ba xí nghiệp phân bố ở nơi có nguồn nguyên liệu, nhiên liệu với chức năng khai thác hay sơ chế nguyên liệu hoặc ở những điểm dân cư nằm trong vùng nguyên liệu nông lâm, thủy sản đồng nhất với một điểm dân cư.

Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là?

b. Khu công nghiệp tập trung

Khái niệm: Là khu vực đất đai có ranh giới nhất định, có kết cấu hạ tầng tương đối tốt và sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Đặc điểm:

+ Vị trí địa lí thuận lợi, không có dân sinh sống

+ Có ranh giới rõ ràng

+ Tập trung nhiều các xí nghiệp công nghiệp, hợp tác sản xuất cao

+ Chi phí sản xuất thấp, các sản phẩm để tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu.

+ Được hưởng các chính sách ưu tiên của nhà nước.

Quy mô: diện tích 50ha trở lên đến vài trăm ha, gồ nhiều xí nghiệp liên kết với nhau nên có nhiều công nhân và có tay nghề.

c. Trung tâm công nghiệp 

Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi.

d. Vùng công nghiệp

Khái niệm: Vùng công nghiệp là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Đặc điểm:

+ Gồm nhiều điểm, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ sản xuất và nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp.

+ Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa.

+ Có các ngành phục vụ, bổ trợ.

Quy mô: rộng lớn.

Sơ đồ: Đặc điểm của một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp:

Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là? (ảnh 2)

3. Trắc nghiệm 

Câu 1: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là

A. Vùng công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Điểm công nghiệp.

D. Trung tâm công nghiệp.

Câu 2: Đối với ngành công ngiệp cơ khí ,yếu tố có ý nghĩa quyết định hàng đầu là:

A. Dân cư và lao động                             

B. Thị trường tiêu thụ

C. Tiến bộ và khoa học kỹ thuật              

D. Tài nguyên thiên nhiên

Câu 3: Một trong những đặc điểm chinh của khu công nghiệp tập trung là

A. Có các xí nghiệp hạt nhân.

B. Bao gồm 1 đến 2 xí nghiệp đơn lẻ.

C. Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp.

D. Có các xí nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

Câu 4: Bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ là đặc điểm của.

A. Điểm công nghiệp.

B. Vùng công nghiệp.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Khu công nghiệp tập trung.

Câu 5: Ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là :

A. Luyện kim                         

B. Cơ khí             

C. Hoá chất                                        

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến thực phẩm

Câu 6: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Câu 7: Có ranh giới địa lí xác định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Câu 8: Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Câu 9: Quy mô và địa điểm xây dựng các xí nghiệp luyện kim đen thường phụ thuộc vào:

A. Trữ lượng và sự phân bố các mỏ than và sắt

B. Sự phân bố và tình hình phát triển của ngành công nghiệp cơ khí

C. Sự phân bố của nguồn nước và hệ thống giao thông vận tải

D. Các vùng dân cư và cơ sở hạ tầng

Câu 10: Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa, đó là đặc điểm nổi bật của.

A. Vùng công nghiệp.

B. Điểm công nghiệp.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Khu công nghiệp tập trung.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết