• Trang chủ
  • Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể
uploads/ly-thuyet/ly-10/image-4/ly-thuyet-vat-ly-10-tong-ket-chuong-7.jpg

Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

I. CHẤT RẮN KẾT TINH VÀ CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH

II. BIẾN DẠNG CƠ VÀ NỞ VÌ NHIỆT (BIẾN DẠNG NHIỆT) CỦA VẬT RẮN

Lý thuyết Vật lý 10: Tổng kết chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể | Giải Vật lý 10

III. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CHẤT LỎNG

Lý thuyết Vật lý 10: Tổng kết chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể | Giải Vật lý 10

Xem thêm Giải Vật lý 10: Tổng kết chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

 

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết