• Trang chủ
  • Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm
uploads/ly-thuyet/ly-10/image-2/ly-thuyet-vat-ly-10-bai-9.png

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

I. LỰC. CÂN BẰNG LỰC

1. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.

2. Các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.

3. Đường thẳng mang vectơ lực là giá của lực. Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.    

4. Đơn vị của lục là Newton (N)

II. TỔNG HỢP LỰC

1. Thí nghiệm  

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm | Giải Vật lý 10

2. Định nghĩa  

Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.

Lực thay thế này được gọi là hợp lực.

3. Quy tắc hình bình hành  

Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điếm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng.

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm | Giải Vật lý 10

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm | Giải Vật lý 10

III. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng 0.

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm | Giải Vật lý 10

IV. PHÂN TÍCH LỰC

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm | Giải Vật lý 10

Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.

Phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy phải tuần theo quy tắc hình bình hành.

Chỉ khi biết một lực có tác dụng cụ thể theo hai phương nào thì mới phân tích lực theo hai phương ấy.

Xem thêm Giải Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

 

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết