• Trang chủ
  • Lý thuyết Vật lý 10 Bài 6. Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc
uploads/ly-thuyet/ly-10/image-1/ly-thuyet-vat-ly-10-bai-6.jpg

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 6. Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 6. Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc

I. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG

1. Tính tương đối của quỹ đạo  

Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau – quỹ  đạo có tính tương đối.

2. Tính tương đối của vận tốc  

Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. Vận tốc có tính tương đối.

II. CÔNG THỨC TÍNH VẬN TỐC

1. Hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động   

Hệ quy chiếu (xOy) gắn với bờ coi như hệ quy chiếu đứng yên.

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 6. Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc | Giải Vật lý 10

Hệ quy chiếu (x′Oy′) gắn với vật trôi theo dòng nước là hệ quy chiếu chuyển động.

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 6. Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc | Giải Vật lý 10

2. Công thức cộng vận tốc   

a) Trường hợp các vận tốc cùng phương cùng chiều

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 6. Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc | Giải Vật lý 10

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 6. Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc | Giải Vật lý 10

Trong đó:

 Lý thuyết Vật lý 10: Bài 6. Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc | Giải Vật lý 10: vận tốc thuyền đối với bờ (vận tốc tuyệt đối)

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 6. Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc | Giải Vật lý 10: vận tốc thuyền đối với nước (vận tốc tương đối)

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 6. Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc | Giải Vật lý 10 : vận tốc nước đối với bờ (vận tốc kéo theo)

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 6. Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc | Giải Vật lý 10

Trong đó: số 1 ứng với vật chuyển động; số 2 ứng với hệ quy chiếu chuyển động; số 3 ứng với hệ quy chiếu đứng yên.

b) Trường hợp vận tốc tương đối cùng phương, ngược chiều với vận tốc kéo theo  

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 6. Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc | Giải Vật lý 10

Công thức cộng vận tốc:

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 6. Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc | Giải Vật lý 10

Xem thêm Giải Vật lý 10: Bài 6. Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc

      

 

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết