• Trang chủ
  • Lý thuyết Vật lý 10 Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang
uploads/ly-thuyet/ly-10/image-2/ly-thuyet-vat-ly-10-bai-15.png

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

Chọn hệ tọa độ Đề-các có gốc tại O, trục hoành Ox hướng theo vectơ vận tốc Lý thuyết Vật lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Giải Vật lý 10

, trục tung Oy hướng theo vectơ trọng lực Lý thuyết Vật lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Giải Vật lý 10

Chuyển động ném ngang có thể phân tích thành hai chuyển động thành phần:

– Chuyển động thành phần theo trục Ox là chuyển động thẳng đều với các phương trình:

 Lý thuyết Vật lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Giải Vật lý 10

– Chuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình:

 Lý thuyết Vật lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Giải Vật lý 10

II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT

1. Dạng của quỹ đạo   

Quỹ đạo của chuyển động ném ngang có dạng parabol.

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Giải Vật lý 10

2. Thời gian chuyển động   

Thời gian chuyển động bằng thời gian rơi tự do của vật được thả từ cùng độ cao:

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Giải Vật lý 10

3. Tầm ném xa  

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Giải Vật lý 10

Xem thêm Giải Vật lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

 

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết