• Trang chủ
  • Lý thuyết Vật lý 10 Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn
uploads/ly-thuyet/ly-10/image-2/ly-thuyet-vat-ly-10-bai-11.png

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

I. LỰC HẤP DẪN

Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn.

Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng giữ cho Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất.

Lực hấp dẫn giữa Mặt Trời và các hành tinh giữ cho các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời.

II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

1. Định luật   

Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn  | Giải Vật lý 10

2. Hệ thức 

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn  | Giải Vật lý 10 

G là hằng số hấp dẫn, có giá trị bằng Lý thuyết Vật lý 10: Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn  | Giải Vật lý 10

Hệ thức áp dụng được cho các vật thông thường trong hai trường hợp:

– Khoảng cách giữa hai vật rất lớn so với kích thước của chúng;

– Các vật đồng chất và có dạng hình cầu. Khi ấy r là khoảng cách giữa hai tâm và lực hấp dẫn nằm trên đường nối hai tâm và đặt vào hai tâm đó.

III. TRỌNG LỰC VÀ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA LỰC HẤP DẪN  

Trọng lực của một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó.

Trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực của vật.

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn  | Giải Vật lý 10

* Nếu vật ở gần mặt đất (h<

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn  | Giải Vật lý 10

Bảng giá trị của g theo độ cao ở vĩ độ 45o.

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn  | Giải Vật lý 10

Xem thêm Giải Vật lý 10: Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

      

 

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết