• Trang chủ
  • Lựa chọn một nguồn lực để phân tích ảnh hưởng của nó tới phát triển kinh tế – xã hội
storage/uploads/lua-chon-mot-nguon-luc-de-phan-tich-anh-huong-cua-no-toi-phat-trien-kinh-te-xa-hoi_1

Lựa chọn một nguồn lực để phân tích ảnh hưởng của nó tới phát triển kinh tế – xã hội

Câu hỏi: Lựa chọn một nguồn lực để phân tích ảnh hưởng của nó tới phát triển kinh tế – xã hội

Trả lời

Có rất nhiều nguồn lực đối với phát triển kinh tế tuy nhiên ảnh hưởng của nguồn lực kinh tế – xã hội tới phát triển kinh tế – xã hội là một trong những nguồn lực em chọn để phân tích:

– Nguồn lực này có vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế.

– Nguồn lực quan trọng nhất của quá trình sản xuất, quyết định việc tổ chức sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khác là nguồn lao động 

Lựa chọn một nguồn lực để phân tích ảnh hưởng của nó tới phát triển kinh tế - xã hội

=> Người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, chất lượng lao động quyết định đến chất lượng sản phẩm, máy móc không thể thay thế hoàn toàn con người.

– Vốn đầu tư là cơ sở để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao trình độ khoa học – công nghệ, tăng tích lũy cho nền kinh tế.

– Để tăng năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao công suất sử dụng máy móc, góp phần mở rộng sản xuất chúng ta cần sử dụng khoa học – công nghệ.

>>> Xem đầy đủ: Soạn Địa 10 Bài 18: Các nguồn lực phát triển kinh tế 

Tìm hiểu thêm về nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là những người tạo nên lực lượng lao động của một tổ chức, lĩnh vực kinh doanh hoặc nền kinh tế. “Vốn con người” đôi khi được sử dụng đồng nghĩa với “nguồn nhân lực”, mặc dù vốn con người thường đề cập đến hiệu ứng hẹp hơn (nghĩa là kiến thức mà các cá nhân thể hiện và tăng trưởng kinh tế). Tương tự, các thuật ngữ khác đôi khi được sử dụng bao gồm nhân lực, tài năng, lao động, nhân sự hoặc đơn giản là con người.

Bộ phận nhân sự (phòng nhân sự) của một tổ chức thực hiện quản lý nguồn nhân lực, giám sát các khía cạnh khác nhau của việc làm, chẳng hạn như tuân thủ luật lao động và tiêu chuẩn việc làm, quản lý lợi ích của nhân viên và một số khía cạnh của tuyển dụng

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết