• Trang chủ
  • Lập bảng thống kê những thành tựu cơ bản của văn minh Trung Hoa cổ – trung đại và nêu ý nghĩa của những thành tựu đó
wp-content/uploads/2021/12/nothumb-best-featured.png

Lập bảng thống kê những thành tựu cơ bản của văn minh Trung Hoa cổ – trung đại và nêu ý nghĩa của những thành tựu đó

Câu hỏi: Lập bảng thống kê những thành tựu cơ bản của văn minh Trung Hoa cổ – trung đại và nêu ý nghĩa của những thành tựu đó

Trả lời

Lĩnh vực

Tên thành tựu

Ý nghĩa

Văn hóa  Chữ viết, giấy viết

– Ảnh hưởng đến sự phát triển mọi mặt của đời sống nhhwu:  chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn học- nghệ thuật Trung Quốc.

– Có vị trí quan trọng trong sự phát triển giáo dục. 

 

Khoa học – Kỹ thuật

Thiên văn học, Lịch pháp Tính được lịch, xác định thời gian cho vụ mùa để gieo trồng, thu hoạch; tính toán trong sản xuất, xây dựng, mua bán
Y học Đề ra nguyên tắc và phương pháp chữa trị: kĩ thuật châm cứu, bấm huyệt, hệ thống đơn thuốc Trung y
Giấy, nghề in, la bàn, thuốc súng

– Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

– Có giá trị và ảnh hưởng to lớn  trên thế giới

Tư tưởng, tôn giáo Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo Tác động nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kiến trúc, điêu khắc.
Kiến trúc, điêu khắc Các công trình kiến trúc Thể hiện tài năng và sức sáng tạo vô biên của con người

>>> Xem đầy đủ: Soạn Sử 10 Bài 7: Văn minh Trung Hoa cổ – trung đại

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết