• Trang chủ
  • Lập bảng để phân biệt các phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (về đối tượng, hình thức, khả năng biểu hiện của phương pháp)?
storage/uploads/lap-bang-de-phan-biet-cac-phuong-phap-bieu-hien-cac-doi-tuong-dia-li-tren-ban-do-ve-doi-tuong-hinh-thuc-kha-nang-bieu-hien-cua-phuong-phap_1

Lập bảng để phân biệt các phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (về đối tượng, hình thức, khả năng biểu hiện của phương pháp)?

Câu hỏi: Lập bảng để phân biệt các phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (về đối tượng, hình thức, khả năng biểu hiện của phương pháp)?

Lời giải:

Lập bảng để phân biệt các phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (về đối tượng, hình thức, khả năng biểu hiện của phương pháp)?

 

Phương pháp biểu hiện Đối tượng
Kí hiệu Đối tượng phân bố theo điểm hoặc tập trung trên những diện tích nhỏ.
Đường chuyển động Đối tượng có sự di chuyển.
Bản đồ – biểu đồ Giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí theo từng lãnh thổ.
Chấm điểm Các đối tượng phân tán nhỏ lẻ trên lãnh thổ.
Khoanh vùng Đối thượng phân bố theo vùng nhất định.

>>> Xem đầy đủ: Soạn Địa 10 Bài 2: Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Kiến thức tham khảo về Khái niệm đối tượng, hình thức và khả năng biểu hiện

Đối tượng là thuật ngữ chỉ mối quan hệ đối kháng, đối chọi, chống đối, thù địch nhau… gây bất lợi cho việc bảo đảm lợi ích của các bên tham gia vào hoạt động nào đó. Đối tượng cũng có những quy mô, phạm vi, cấp độ khác nhau. Đối tượng của toàn nhân loại, của mỗi quốc gia, trong mỗi lĩnh vực, trong mỗi thời gian, địa điểm với những quan điểm, động thái cụ thể khác nhau.

Hình thức là những gì làm thành bề ngoài của sự vật, chứa đựng hoặc biểu hiện nội dung.

Hình thức là phạm trù chỉ phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó.

Khả năng biểu hiện làlà vị trí phân bố của đối tượng. Số lượng, quy mô, chất lượng. Động lực phát triển của đối tượng. Tốc độ, khối lượng của đối tượng. Hướng di chuyển của đối tượng. Sự phân bố của đối tượng. Số lượng của đối tượng.Số lượng, chất lượng của đối tượng. Cơ cấu của đối tượng.

 

 

 

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết