• Trang chủ
  • Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra
storage/uploads/ket-qua-thuc-hien-mau-hoi-co-the-tham-gia-vao-viec-tao-ra_1

Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra

Câu hỏi: Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra:

A. Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi hay báo cáo

B. Bảng, biểu mẫu khác, mẫu hỏi khác hay các trang khác

C. Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi khác hay báo cáo

D.Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi khác

Trả lời:

Đáp án: C. Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi khác hay báo cáo

Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi khác hay báo cáo.

Cùng THPT Trịnh Hoài Đức tìm hiểu thêm về mẫu hỏi Microsoft Access nhé.

1. Định nghĩa mẫu hỏi

Mẫu hỏi là một đối tượng trong Access để sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.

• CSDL chứa dữ liệu phản ánh toán bộ thông tin về đối tượng cần quản lí.

• Câu hỏi phức tạp, liên quan tới nhiều bảng thì ta dùng tới mẫu hỏi.

• Dùng mẫu hỏi và liên kết, ta có thể thống kê dữ liệu, nhóm và lựa chọn các bản ghi của nhiều bảng.

2. Chức năng của mẫu hỏi

+ Mẫu hỏi thường được sử dụng để:

+ Sắp xếp các bản ghi

+ Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước

+ Chọn các trường để hiển thị

+ Thực hiện tính toán: tính trung bình cộng, tính tổng, ….

+ Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác.

+ Tạo bảng mới trên cơ sở dữ liệu đã được lấy vào mẫu hỏi;

+ Tạo biểu mẫu và báo cáo dựa trên mẫu hỏi;

+ Làm nguồn tạo mẫu hỏi khác…

• Có 2 chế độ làm việc, đó là chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu.

• Kết quả mẫu hỏi cũng đóng vai trò như một bảng

3. Cách tạo mẫu hỏi

• Để làm việc với mẫu hỏi, chọn Queries trong bảng chọn đối tượng.

• Có thể tạo mẫu hỏi mới bằng cách dùng thuật sĩ hoặc tự thiết kế. Các bước chính để tạo một mẫu hỏi bao gồm:

– Chọn bảng, mẫu hỏi làm nguồn dữ liệu.

– Tạo lập các quan hệ giữa các bảng và mẫu hỏi nguồn (nếu quan hệ cũ không thích hợp).

– Chọn các trường cần hiển thị.

– Thêm vào các trường mới là kết quả thực hiện các phép tính trên các trường của bảng hay mẫu hỏi nguồn.

– Đưa các trường dùng để sắp xếp các bản ghi trong mẫu hỏi.

– Đưa vào các điều kiện tìm kiếm, lọc, gộp nhóm.

• Lưu ý: Không nhất thiết phải thực hiện tất cả các bước này.

• Có hai chế độ thường dùng để làm việc với mẫu hỏi: chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu.

 Trong chế độ thiết kế, ta có thể thiết kế mới hoặc xem hay sửa đổi thiết kế cũ của mẫu hỏi.

• Để thiết kế mẫu hỏi mới, thực hiện một trong hai cách sau:

+ Cách 1: Nháy đúp vào Create query by using wizard.

+ Cách 2: Nháy đúp vào Create query in Design view.

Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra (ảnh 2)

• Để xem hay sửa đổi thiết kế mẫu hỏi, thực hiện:

+ Chọn mẫu hỏi cần xem hoặc sửa.

+ Nháy nút Desgin

Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra (ảnh 3)

Trong cửa sổ Query Design gồm 2 phần:

+ Phần dữ liệu nguồn (phần trên của cửa sổ): hiển thị cấu trúc bảng và các mẫu hỏi khác có chứa các trường được chọn để dùng trong mẫu hỏi.

+ Phần lưới QBE (phần dưới của cửa sổ): là nơi mô tả điều kiện của mẫu hỏi. Cụ thể các dòng của lưới QBE:

• Nội dung của từng hàng gồm có:

+ Field: Khai báo tên các trường được chọn. Đó là các trường sẽ có mặt trong mẫu hỏi hoặc các trường dùng để lọc, sắp xếp, kiểm tra giá trị…

+ Table: Tên bảng chứa trường tương ứng.

+ Sort: Xác định (các) trường cần sắp xếp.

+ Show: Xác định (các) trường xuất hiện trong mẫu hỏi.

+ Criteria: Mô tả điều kiện để chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi. Các điều kiện được viết dưới dạng biểu thức lôgic.

Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra (ảnh 4)

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 12, Tin Học 12

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết