storage/uploads/hoan-thanh-pthh-c2h2-agno3_1

Hoàn thành PTHH: C2H2 + AgNO3

Trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi “Hoàn thành phương trình hóa học sau: C2H2 + AgNO3 → ….” và phần kiến thức tham khảo là tài liệu cực hữu dụng bộ môn Hóa học cho các bạn học sinh và các thầy cô giáo tham khảo.

Trả lời câu hỏi: Hoàn thành phương trình hóa học sau:

C2H2 + AgNO3 +……. →…..

C2H2 + AgNO3 + NH3 → Ag-C≡C-Ag + 2NH4NO3

– C2H2 là Hidrocacbon Không no

– AgNO3 là Bạc Nitrat

– NH4NO3 là Amoni Nitrat

+ Điều kiện phản ứng: không có

+ Phản ứng thế bằng ion kim loại

Nhận xét: Nguyên tử hidro liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon liên kết ba đầu mạch có tính linh động cao hơn các nguyên tử hidro khác nên có thể bị thay thế bằng ion kim loại.

Cùng THPT Trịnh Hoài Đức mở rộng kiến thức AgNO3 và NH4NO3 về trong nhé!

Kiến thức mở rộng về AgNO3 và NH4NO3 

1. AgNO3 là gì? Bạc Nitrat là gì?

Bạc nitrat là hợp chất phổ biến của bạc với axit nitric có công thức hóa học là AgNO3. Bạc nitrat được biết đến như là một tinh thể không màu, dễ hòa tan trong nước. Dung dịch AgNO3 chứa một lượng lớn các ion bạc, vì vậy nó có đặc tính oxy hóa mạnh và có tính ăn mòn nhất định. Dung dịch nước và chất rắn của nó thường được bảo quản trong chai thuốc thử màu nâu. AgNO3 được sử dụng để mạ bạc, phản chiếu, in ấn, y học, nhuộm tóc, thử nghiệm ion clorua, ion bromide và ion iodide, …

a, Công thức phân tử: AgNO3

Tên gọi khác: Bạc nitrat, Bạc đơn sắc, Muối axit nitric (I), …

Cấu tạo phân tử của AgNO3 – Bạc Nitrat

Hoàn thành PTHH: C2H2 + AgNO3 (ảnh 2)

b, Tính chất vật lý của AgNO3

Tinh thể dễ vỡ trong suốt không màu.

Hòa tan trong nước và amoniac. ít tan trong ethanol khan, gần như không hòa tan trong axit nitric đậm đặc.

Dung dịch nước của nó có tính axit yếu nhưng có đặc tính oxy hóa mạnh và có tính ăn mòn nhất định.

KHỐI LƯỢNG RIÊNG 5.35 g/cm3
ĐIỂM NÓNG CHẢY 212°C (485 K; 414°F)
ĐIỂM SÔI 444°C (717 K; 831°F)
ĐỘ HÒA TAN TRONG NƯỚC 1220 g/L (0°C)
2160 g/L (20°C)
4400 g/L (60°C)
7330 g/L (100°C)
ĐỘ HÒA TAN hòa tan trong acetone, Amoniac, Ete, Glyxerol
CHIẾT SUẤT (ND) 1.744

c, Tính chất hóa học của AgNO3

– Phản ứng oxi hóa khử

Bạc nitrat là một chất oxy hóa có độ bền trung bình có thể được khử thành bạc nguyên tố bằng nhiều chất khử trung bình hoặc mạnh. Ví dụ như N2H4 và axit photpho đều có thể khử AgNO3 thành bạc kim loại.

Hoàn thành PTHH: C2H2 + AgNO3 (ảnh 3)

– PTPƯ oxi hóa khử AgNO3

N2H4 + 4AgNO3  → 4Ag + N2 + 4HNO3

H3PO3 + 2AgNO3 + H2O → 2Ag + H3PO4 + 2HNO3

2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag

– Phản ứng phân hủy

 AgNO3 → 2Ag + 2NO2  + O2

– Phản ứng với NH3

2AgNO3 + 2NH3 + H2O → Ag2O + H2O + 2NH4NO3 (lượng nhỏ amoniac)

AgNO3 + 3NH3 + H2O → Ag(NH3)2OH + NH4NO3 + 2H2O (amoniac dư)

– AgNO3 phản ứng với axit

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

HBr + AgNO3 → AgBr  + HNO3

– AgNO3 phản ứng với NaOH

2NaOH + 2AgNO3 → 2NaNO3 + Ag2O  + H2O

– Phản ứng với khí clo

Cl2 + H2O → HCl + HClO 

HCl + AgNO3 → AgCl  + HNO3

d, Điều chế Bạc Nitrat

Bạc nitrat điều chế như sau, tùy theo nồng độ axit nitric mà sản phẩm phụ là khác nhau:

3 Ag + 4 HNO3(lạnh và loãng) → 3 AgNO3 + 2 H2O + NO

3 Ag + 6 HNO3(đậm đặc, nóng) → 3 AgNO3 + 3 H2O + 3 NO2

Quá trình này phải thực hiện trong điều kiện có tủ hút khí độc do chất độc nitơ ôxit sinh ra trong phản ứng.

e, Ứng dụng của Bạc Nitrat

– Hóa phân tích:

+ Bạc Nitrat được sử dụng để kết tủa các ion clorua và cơ sở hoạt động của bạc nitrat được sử dụng để hiệu chuẩn dung dịch natri clorua.

– Trong công nghiệp: 

+ AgNO3 được sử dụng để sản xuất muối bạc khác.

+ AgNO3 được sử dụng để tạo ra chất kết dính dẫn điện, máy lọc khí mới, sàng phân tử A8x , quần áo cân bằng áp suất mạ bạc và găng tay để làm việc trực tiếp.

+ AgNO3 được sử dụng để làm vật liệu nhạy sáng cho phim, phim x-quang và phim ảnh.

+ AgNO3 sử dụng để mạ bạc các linh kiện điện tử và thủ công mỹ nghệ khác và cũng được sử dụng rộng rãi làm vật liệu mạ bạc cho gương và phích nước.

+ AgNO3  được sử dụng để sản xuất pin bạc-kẽm.

– Ứng dụng trong y học:

+ AgNO3 được sử dụng trong y học để ăn mòn mô hạt tăng sinh và dung dịch loãng được sử dụng làm thuốc diệt nấm cho nhiễm trùng mắt.

2. NH4NO3 là gì?

NH4NO3 là công thức hóa học của một hợp chất muối trung hòa có tên gọi là Nitrat amoni. Đây là hợp chất hóa học mang tinh thể màu trắng, hút ẩm mạnh và tan được trong nước. 

NH4NO3 còn có các tên gọi khác nhau như Ammonium nitrate, Nitrat Amon, Amoni Nitrate,… 

NH4NO3 được dùng để điều chế trực tiếp thuốc nổ và đặc biệt nó còn là hóa chất cơ bản trong sản xuất phân bón và một số lĩnh vực công nghiệp khác có sử dụng hóa chất. 

Hoàn thành PTHH: C2H2 + AgNO3 (ảnh 4)

a, Cấu tạo phân tử của NH4NO3 là gì?

b, Tính chất vật lý

Ammonium nitrate có dạng rắn, màu trắng, hút ẩm mạnh và tan được trong nước.

Khối lượng mol là 0.04336 g/mol. 

Số CAS là 6484-52-2.

Tỷ trọng là 1.73 g/cm³, rắn.

Điểm nóng chảy là 169 °C.

Điểm sôi là khoảng. 210 °C.

Độ hòa tan trong nước là:

119 g/100 ml (0 °C), 

190 g/100 ml (20 °C)

286 g/100 ml (40 °C)

421 g/100 ml (60 °C)

630 g/100 ml (80 °C)

1024 g/100 ml (100 °C)

c, Tính chất hóa học 

–  Amoni nitrat có thể bị nhiệt phân dưới tác dụng của nhiệt độ từ 190 đến 245 độ C làm xuất hiện bọt khí do Dinito Oxit (N2O) được sinh ra:

NH4NO3 ⟶ 2H2O + N2O

–  Amoni nitrat có thể tác dụng được với Axit như HCl, H2SO4 theo phương trình dưới đây:

HCl + NH4NO3 ⟶ HNO3 + NH4Cl

H2SO4 + 2NH4NO3 ⟶ (NH4)2SO+ 2HNO3

– Amoni nitrat có thể tác dụng với các bazơ như 

KOH + NH4NO3 ⟶ H2O + KNO3 + NH3

NaOH + NH4NO3 ⟶ NaNO3 + NH4OH

Ca(OH)2 + 2NH4NO3 ⟶ Ca(NO3)+ 2H2O + 2NH3

– Amoni nitrat có thể với các muối như: 

Na3PO4 + NH4NO3 + Be(NO3)2 ⟶ 3NaNO3 + Be(NH4PO4).

d, Điều chế

Chúng ta sẽ điều chế NH4NO3 bằng các phương trình sau đây:

H2O + 2NH3 + 2NO2 ⟶ NH4NO2 + NH4NO3

HNO3 + NH4ClO4 ⟶ NH4NO3 + HClO4

AgNO3 + C4H6 + NH⟶ NH4NO3 + C4H5Ag

AgNO3 + C2H2 + NH3 ⟶ NH4NO3 + C2Ag2

2HNO3 + 8H ⟶ 3H2O + NH4NO3

N2O5 + 2NH4OH ⟶ H2O + 2NH4NO3

e, Ứng dụng

+ NH4NO3 ứng dụng trong nguyên liệu phân bón

Amoni nitrat dưới dạng phân bón sẽ bổ sung hàm lượng Nitơ cho cây thông qua nitrat và amoni. Đây là loại phân bón rất dễ được hấp thụ và giúp cây trồng đạt được hiệu quả kinh tế cao, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng và năng suất cây.

Ngoài ra phân bón Amoni nitrat sẽ không làm chua đất và một số cây trồng cần được bổ sung thêm nitrat như bông, đay, mía, ngô khoai, cà phê, cao su, cây ăn quả lưu niên.

+ NH4NO3 ứng dụng trong sản xuất thuốc nổ:

Amoni nitrat hiện là chất được chính phủ quản lý vì nó là chất dễ nổ và đang được ứng dụng để sản xuất thuốc nổ vì các đặc tính như là chất oxy hóa mạnh và tính hút ẩm cao rất dễ gây cháy nổ.

+ Các ứng dụng khác 

Amoni nitrat còn được sử dụng trong sản xuất túi ướp lanh gồm 2 lớp – một lớp chứa amoni nitrat khô và lớp còn lại chứa nước.

Amoni nitrat được sử dụng cho ngành công nghiệp dệt may. ngành công nghiệp mạ điện, khai khoáng, công nghiệp hàn, …

Amoni nitrat được sử dụng cho ngành hóa chất, làm cho oxydol, phèn amoni.

f, Tại sao Nh4NO3 lại rất dễ cháy nổ 

Khi chỉ riêng mình amoni nitrat thì nó không được xem là chất nguy hiểm nhưng trong một số điều kiện nhất định, nó có thể chuyển thành chất nổ mà không cần bất kỳ chất xúc tác hay nhiên liệu bên ngoài nào khác.

Khi phân hủy, amoni nitrat sẽ tạo ra nhiệt và có thể tự bốc cháy và duy trì lửa cháy khi đủ nhiệt lượng mà không cần các tác nhân như lửa mồi. Trong khi cháy, amoni nitrat sẽ trải qua những thay đổi hóa học dẫn đến việc sản xuất ra oxy giúp duy trì đám cháy, thậm chí lan rộng ra. Khi nóng lên, amoni nitrat chảy ra làm không gian phía sau tiếp tục nóng lên và hình thành khí. Khí nóng càng mở rộng nhưng bị niêm kín trong amoni nitrat nóng chảy và không được thoát ra sẽ buộc nó phải phã vỡ hóa chất và dẫn đến vụ nổ.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết