• Trang chủ
  • Hãy trình bày và nêu ví dụ cụ thể về đặc điểm của tài chính ngân hàng
storage/uploads/hay-trinh-bay-va-neu-vi-du-cu-the-ve-dac-diem-cua-tai-chinh-ngan-hang_1

Hãy trình bày và nêu ví dụ cụ thể về đặc điểm của tài chính ngân hàng

Câu hỏi: Hãy trình bày và nêu ví dụ cụ thể về đặc điểm của tài chính ngân hàng.

Trả lời

Đặc điểm của tài chính ngân hàng:

+ Gồm hai bộ phận khăng khít với nhau là tài chính và ngân hàng. Tài chính liên quan đến vấn đề tiền tệ, còn ngân hàng liên quan đến việc thực hiện các giao dịch tài chính nhằm thanh toán, chi trả trong nội địa và quốc tế.

+ Các tổ chức tài chính và các ngân hàng có quy mô khác nhau dựa trên tài sản, doanh thu và đối tượng phục vụ.

+ Tính thuận tiện, nhanh chóng, lãi suất, phí dịch vụ quyết định tới việc lựa chọn các tổ chức tài chính và các ngân hàng của người tiêu dùng.

Ví dụ: Những ngân hàng có phí dịch vụ rẻ, thanh toán được nhiều hình thức, thời gian thanh toán nhanh sẽ được ưu tiên sử dụng.

>>> Xem trọn bộ: Soạn Địa 10 Bài 28 Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch

Tìm hiểu kiến thức về ngành tài chính ngân hàng

Hãy trình bày và nêu ví dụ cụ thể về đặc điểm của tài chính ngân hàng

Tài chính ngân hàng là gì?

Tài chính ngân hàng là một ngành học rộng vì có liên quan đến mọi dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông cũng như vận hành tiền tệ. Nói cho dễ hiểu thì tài chính ngân hàng kinh doanh lĩnh vực tiền tệ qua ngân hàng cùng các công cụ tài chính chuyên dụng để nhằm chi trả nội địa – quốc tế, thanh toán và bảo lãnh.

Bên trong tài chính ngân hàng sẽ chia ra thành nhiều lĩnh vực, chuyên ngành chuyên biệt hơn như ngân hàng, phân tích tài chính, tài chính thuế, tài chính doanh nghiệp, tài chính bảo hiểm, kinh tế học tài chính,… Bất kể bối cảnh của nền kinh tế trầm lặng hay tăng trưởng thì chắc chắn đây vẫn là một nghề đặc biệt cần thiết của lĩnh vực vi mô. Hơn nữa nó còn có mối quan hệ mật thiết đến những dịch vụ luân chuyển tiền tệ nền kinh tế, rộng hơn là đóng vai trò giúp định hướng chiến lược chính sách tiền tệ quốc gia.

Chức năng của tài chính

– Chức năng huy động

+ Đây là chức năng tạo lập các nguồn tài chính, thể hiện khả năng tổ chức khai thác các nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế.

+ Việc huy động vốn phải tuân thủ cơ chế thị trường, quan hệ cung cầu và giá cả của vốn.

– Chức năng phân phối

+ Chức năng phân phối của tài chính là một khả năng khách quan của phạm trù tài chính. Con người nhận thức và vận dụng khả năng khách quan đó để tổ chức việc phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Khi đó, tài chính được sử dụng với tư cách một công cụ phân phối.

Bản chất của tài chính

– Là các quan hệ tài chính trong phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức tổng giá trị, thông qua đó tạo lập các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng yêu cầu tích lũy và tiêu dùng của các chủ thể trong nền kinh tế

– Tài chính phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền

– Giá cả của các hàng hóa trên thị trường sẽ phản ánh xu hướng phát triển của nền kinh tế. Giá cả hàng hóa giảm thì hiệu quả nền kinh tế sẽ yếu, giá cả hàng hóa tăng thì nền kinh tế có hiệu quả (ngoại trừ lạm phát).

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết