• Trang chủ
  • Hãy trình bày sự phát triển của văn minh Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X
storage/uploads/hay-trinh-bay-su-phat-trien-cua-van-minh-dong-nam-a-tu-dau-cong-nguyen-den-the-ki-x_1

Hãy trình bày sự phát triển của văn minh Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X

Câu hỏi: Hãy trình bày sự phát triển của văn minh Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X?

Trả lời: Sự phát triển của văn minh Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X:

– Từ đầu Công nguyên – thế kỷ VII, Đông Nam Á xuất hiện một số quốc gia như Phù Nam, Chăm-pa, Ma-lay-u,… trong đó lớn mạnh nhất là Phù Nam.

– Từ thế kỉ VII đến thế kỷ X, ở khu vực Đông Nam Á đã hình thành một số quốc gia, lấy một bộ tộc đông và phát triển nhất làm nòng cốt như:

+ Các vương quốc Sri Kse-tra của người Môn và Pa-gan của người Miền (ở lưu vực sông l-ra-oa-đi);

+ Vương quốc Đva-ra-va-ti của người Môn,

+ Vương quốc Chân Lạp của người Khơ-me (ở lưu vực sông Mê Nam);

+ Vương quốc Sri Vi-giay-a của người Mã Lai (trên đảo Xu-ma-tra);

+ Vương quốc Ca-lin-ga của người In-đô-nê-xi-a (trên đảo Gia-va).

Hãy trình bày sự phát triển của văn minh Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X

Trắc nghiệm văn minh Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X

Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phải là tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á?

A. Tín ngưỡng phồn thực.

B. Thờ phụng Chúa Trời.

C. Tục thờ cúng tổ tiên.

D. Tục cầu mưa.

Đáp án B

Các tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á, bao gồm: tín ngưỡng phồn thực, thờ cúng tổ tiên, tục cầu mưa….

Câu 2. Chữ Môn cổ được sáng tạo ra dựa trên cơ sở của hệ chữ viết nào dưới đây?

A. Chữ Phạn.

B. Chữ Pa-li.

C. Chữ La-tinh.

D. Chữ Hán.

Đáp án B

Trên cơ sở chữ Pa-li, người Môn (người Mi-an-ma) đã sáng tạo ra chữ Môn cổ (SGK Lịch Sử 6/ trang 59).

Câu 3. Chữ Mã Lai cổ được sáng tạo ra dựa trên cơ sở của hệ chữ viết nào dưới đây?

A. Chữ Phạn.

B. Chữ Pa-li.

C. Chữ La-tinh.

D. Chữ Hán.

Đáp án A

Trên cơ sở chữ Phạn, người Mã Lai đã sáng tạo ra chữ Mã Lai cổ (SGK Lịch Sử 6/ trang 59).

Câu 4. Chữ Khơ-me cổ được sáng tạo ra dựa trên cơ sở của hệ chữ viết nào dưới đây?

A. Chữ Phạn.

B. Chữ Pa-li.

C. Chữ La-tinh.

D. Chữ Hán.

Đáp án A

Trên cơ sở chữ Phạn, người Khơ-me đã sáng tạo ra chữ Khơ-me cổ (SGK Lịch Sử 6/ trang 59).

Câu 5. Trong những thế kỉ đầu Công nguyên, người Việt đã kế thừa hệ thống chữ viết nào dưới đây?

A. Chữ Phạn.

B. Chữ Pa-li.

C. Chữ La-tinh.

D. Chữ Hán.

Đáp án D

Trong những thế kỉ đầu Công nguyên, người Việt đã kế thừa hệ thống chữ Hán của người Trung Quốc. 

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết