• Trang chủ
  • Hãy tìm hiểu về tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi em sinh sống
storage/uploads/hay-tim-hieu-ve-tong-san-pham-tren-dia-ban-tinh-hoac-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-noi-em-sinh-song_1

Hãy tìm hiểu về tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi em sinh sống

Câu hỏi: Hãy tìm hiểu về tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi em sinh sống.

Trả lời

– Năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá cao so với các tỉnh trong khu vực. Tốc độ tăng GRDP ước năm 2020 tăng 5,24%.

– Tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 15/12/2020 ước thực hiện năm 2020 là 2317 tỷ đồng, đạt 94,99% dự toán năm, tăng 6,67% so với năm 2019. Tổng chi ngân sách nhà nước là 10.512 tỷ đồng, đạt 110,84% dự toán, tăng 28,26% so với cùng kỳ

– Về kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020: ước tính diện tích gieo trồng các cây hàng năm giảm 1,1%; diện tích cây lâu năm có xu hướng tăng 2,77% so với năm 2019.

>>> Xem đầy đủ: Soạn Địa 10 Bài 19: Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia 

Để hiểu rõ hơn GRDP là gì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé

GRDP là gì? 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP – Gross Regional Domestic Product) là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất thực hiện bởi các đơn vị sản xuất thường trú trên địa bàn Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam). Trên phạm vi cấp tỉnh, GRDP được tính theo phương pháp sản xuất. Theo đó, GRDP bằng tổng giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của tất cả các hoạt động kinh tế cộng với thuế sản phẩm trừ đi trợ cấp sản phẩm.

Hãy tìm hiểu về tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi em sinh sống

Từ năm 2017, Tổng cục Thống kê sẽ tập trung tính và công bố số liệu GRDP cho các địa phương. Trong năm 2017, các Cục thống kê của 63 tỉnh, thành phố đã cung cấp thông tin đầu vào của 6 tháng, cả năm theo ngành kinh tế để các Vụ Thống kê chuyên ngành và Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia tính giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của tất cả các ngành kinh tế, thuế sản phẩm và GRDP. Rút ngắn khoảng cách chênh lệch số liệu GDP giữa Trung ương và địa phương còn dưới 10%. Trước đây, sự chênh lệch này có thời kỳ lên đến 1,7 – 1,8 lần.

Đối với Việt Nam, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) là chỉ tiêu Kinh tế tổng hợp phản ánh giá trị mới tăng thêm của Hàng hóa và Dịch vụ được tạo ra trên địa bàn tỉnh/thành phố trong một thời gian nhất định (6 tháng, năm). Cụm từ “hàng hóa và dịch vụ cuối cùng” được hiểu theo nghĩa không tính giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ sử dụng ở các khâu trung gian trong quá trình sản xuất sản phẩm. Tổng sản phẩm trên địa bàn được tính theo giá hiện hành và giá so sánh. Việc tính toán Tổng sản phẩm trên địa bàn tại Việt Nam có sự giống nhau với một số quốc gia trên thế giới.

Và ở Việt Nam, số liệu về Tổng sản phẩm nội địa (GDP) và Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) có những sự khác nhau về phương pháp tính và số liệu tính được.

Ý nghĩa của GRDP

Với chỉ số mà GRDP đưa ra trong một thời gian nhất định đánh giá mặt bằng chung tình trạng kinh tế của tỉnh. Do có phạm vi nhỏ nên việc tính toán dễ dàng, đưa ra con số sẽ chính xác hơn.

Cung cấp số liệu cho một quốc gia, từ những số GRDP mà có thể đưa ra con số toàn cả nước. Con số này chính xác hơn bởi do chính mỗi một tỉnh, thành phố tính toán và thống kê. Nó phản ánh kết quả sản xuất cuối cùng của tỉnh trong một năm.

GRDP cũng là con số để so sánh sự phát triển, so sánh sản phẩm và dịch vụ của các tỉnh thành trong cả nước. Từ đó có thể từ đó hoạch định các chiến lược, chính sách để phát triển cũng như nắm được điểm mạnh và điểm yếu kinh tế của từng tỉnh, thành phố. Qua các con số GRDP có thể thấy sự phát triển, thu nhập và nhu cầu của từng tỉnh, thành phố. Căn cứ vào nó để đưa ra những chỉ tiêu, phương án tốt nhất để phát uy ưu điểm và hạn chế những khuyết điểm.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết