• Trang chủ
  • Hãy phân tích các tác động tích cực và tiêu cực của đô thị hoá các nước đang phát triển | Địa Lý 10
storage/uploads/hay-phan-tich-cac-tac-dong-tich-cuc-va-tieu-cuc-cua-do-thi-hoa-cac-nuoc-dang-phat-trien_1

Hãy phân tích các tác động tích cực và tiêu cực của đô thị hoá các nước đang phát triển | Địa Lý 10

Câu hỏi: Dựa vào bảng 2.11, hãy phân tích các tác động tích cực và tiêu cực của đô thị hoá các nước đang phát triển.

Lời giải:

Các tác động tích cực và tiêu cực của đô thị hoá các nước đang phát triển:

Tác động Tích cực Tiêu cực
Dân số

– Tỉ suất sinh và tử thấp hơn, tuổi kết hôn muộn hơn so với nông thôn.

– Thay đổi phân bố dân cư và lao động.

– Chuyển dịch cơ cấu lao động theo nhóm ngành kinh tế, theo trình độ chuyên môn kỹ thuật.

– Ảnh hưởng đến cơ cấu tuổi ở nông thôn.

– Thiếu hụt lao động ở nông thôn.

Kinh tế

– Thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.

– Tăng cường thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

– Kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng hiện đại.

– Tạo ra thị trường tiêu thụ rộng lớn.

– Chênh lệch trong phát triển kinh tế giữa thành thị và nông thôn.

– Kết cấu hạ tầng đô thị quá tải.

Xã hội

– Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

– Cải thiện các điều kiện dịch vụ, ý tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục.

– Phổ biến lối sống đô thị.

– Sức ép về việc làm, nhà ở.

– Phân hóa giàu nghèo.

– An sinh xã hội không đảm bảo,…

Môi trường Đô thị hóa gắn liền với mở rộng và phát triển không gian đô thị, tạo môi trường đô thị hiện đại, sạch đẹp, thân thiện. Sức ép cho môi trường đô thị.

>>> Tham khảo: Trình bày đặc điểm quá trình đô thị hóa ở nước ta?

Kiến thức tham khảo về các nước đang phát triển

1. Khái niệm

+ Các quốc gia được Liên Hợp Quốc chia thành hai loại chính, đó là các nước phát triển và các nước đang phát triển. Việc phân loại các quốc gia dựa trên tình trạng kinh tế như GDP, GNP, thu nhập bình quân đầu người, công nghiệp hóa, mức sống, v.v. 

+ Các nước đang phát triển là một quốc gia có bình quân mức sống còn khiêm tốn, có nền tảng công nghiệp chưa được phát triển hoàn toàn và có chỉ số phát triển con người (HDI) cũng như thu nhập bình quân đầu người không cao. Ở các quốc gia này, ngoại trừ nhóm thiểu số (các nước công nghiệp mới) đạt đến được mức khá hoặc cao, phần lớn còn lại có thu nhập bình quân đầu người và chỉ số phát triển con người chỉ ở mức trung bình.

2. Đặc điểm của các nước đang phát triển là

+ Mức độ phát triển của một xã hội bao hàm cơ sở hạ tầng hiện đại cả về mặt vật chất và thể chất và sự chuyển đổi ra khỏi những lĩnh vực sản xuất tạo ra giá trị gia tăng thấp như nông nghiệp và khai thác tài nguyên tự nhiên. Ở các nước phát triển, hệ thống kinh tế dựa trên sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững lĩnh vực dịch vụ, nghiên cứu phát triển, giáo dục hay thông tin.

+ Các quốc gia có sự tiến bộ vượt trội so với các nước đang phát triển nhưng chưa đạt tới trình độ của các nước phát triển được đưa vào nhóm nước mới công nghiệp hóa.

+ Việc áp dụng thuật ngữ nước đang phát triển cho toàn thể các nước chưa đạt trình độ nước phát triển trong nhiều trường hợp là không thích hợp, không ít quốc gia nghèo không hề có những cải thiện tình hình kinh tế thậm chí là suy giảm.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết