• Trang chủ
  • Hãy lấy ví dụ về vai trò của nguồn lực tự nhiên hoặc nguồn lực kinh tế xã hội đối với phát triển kinh tế
storage/uploads/hay-lay-vi-du-ve-vai-tro-cua-nguon-luc-tu-nhien-hoac-nguon-luc-kinh-te-xa-hoi-doi-voi-phat-trien-kinh-te_1

Hãy lấy ví dụ về vai trò của nguồn lực tự nhiên hoặc nguồn lực kinh tế xã hội đối với phát triển kinh tế

Câu hỏi: Hãy lấy ví dụ về vai trò của nguồn lực tự nhiên hoặc nguồn lực kinh tế xã hội đối với phát triển kinh tế.

Trả lời

– Ví dụ vai trò nguồn lực tự nhiên: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, phong phú, tạo điều kiện phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản làm nguồn nguồn nguyên, nhiên liệu cho các ngành công nghiệp khác và xuất khẩu thu ngoại tệ, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng và quốc gia.

– Ví dụ vai trò nguồn lực kinh tế – xã hội: Nhật Bản là một quốc gia nghèo tài nguyên nhưng nền kinh tế lại rất phát triển do yếu tố con người đã quyết định việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khác.

>>> Xem đầy đủ: Soạn Địa 10 Bài 18: Các nguồn lực phát triển kinh tế 

Làm thế nào để phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả?

Phân bố nguồn lực là điều vô cùng quan trọng bởi nguồn lực chính là những nhân tố trong sản xuất nền kinh tế đạt hiệu quả và phù hợp với mục đích từng doanh nghiệp hay đặc thù của từng địa phương từng ngành nghề để lấy tiêu chuẩn phân bố dựa trên nhu cầu.

Nguồn lực sẽ được phân bổ dựa trên tỷ lệ để cân bằng giữa thị trường và trong từng trường hợp sao cho phù hợp để hoạt động kinh doanh đạt được hiệu quả và phát triển bền vững có mục tiêu và chiến lược cụ thể.

Hãy lấy ví dụ về vai trò của nguồn lực tự nhiên hoặc nguồn lực kinh tế xã hội đối với phát triển kinh tế

Tùy theo từng doanh nghiệp sẽ có sự phân bổ nguồn lực không giống nhau và dựa vào những yếu tố dưới đây:

– Căn cứ vào chương trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các kế hoạch ngắn hạn đã được đặt ra

– Dựa trên những mục tiêu chiến lược cụ thể của từng doanh nghiệp

– Thực hiện phân bổ nguồn nhân lực bằng các hoạt động như:

– Điều chỉnh nguồn nhân lực phù hợp với diễn biến khác trong hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp

– Đánh giá tổng quan về nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Sau đó, phân bố đúng và hợp lý các nguồn lực

– Đảm bảo nguồn nhân lực sau khi đã được phân bổ, cung cấp tốt nhất cho các hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Vai trò của nguồn lực đối với phát triển kinh tế

– Nguồn lực vị trí địa lí (tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao thông…) tạo điều kiện thuận lợi hay khó khăn trong việc trao đổi, tiếp cận hay cùng phát triển giữa các vùng trong một nước, giữa các quốc gia với nhau.

– Nguồn lực tự nhiên (đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, khoáng sản):

+ Là cơ sở tự nhiên cho các quá trình sản xuất.

+ Là nguồn lực quan trọng, là điều kiện cần cho quá trình sản xuất.

– Kinh tế – xã hội (dân cư, thị trường, vốn, khoa học kĩ thuật, chính sách và xu thế phát triển…) có vai trò quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết