• Trang chủ
  • Hãy lấy ví dụ chứng minh tầm quan trọng của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
storage/uploads/hay-lay-vi-du-chung-minh-tam-quan-trong-cua-to-chuc-lanh-tho-nong-nghiep_1

Hãy lấy ví dụ chứng minh tầm quan trọng của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Câu hỏi: Hãy lấy ví dụ chứng minh tầm quan trọng của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

Trả lời

Ví dụ chứng minh tầm quan trọng của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp:

Ở Tây Nguyên có rất nhiều trang trại trồng cây công nghiệp lâu năm được hình thành đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho con người, là khu vực sử dụng các tiến bộ khoa học trong sản xuất giúp tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và khai thác tốt các nguồn lợi về tự nhiên với quy mô lớn, hạn chế những ảnh hưởng xấu từ tự nhiên và có kinh nghiệm quản lí, sản xuất hơn so với mô hình sản xuất hộ gia đình.

>>> Xem đầy đủ: Soạn Địa 10 Bài 22: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 

Tìm hiểu về ngành nông nghiệp

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực, thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp. Nông nghiệp là một ngành sản xuất lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành: trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế nông sản; theo nghĩa rộng, còn bao gồm cả lâm nghiệp, thủy sản.

Hãy lấy ví dụ chứng minh tầm quan trọng của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Nông nghiệp là một ngành kinh tế quan trọng trong nền kinh tế của nhiều nước, đặc biệt là trong các thế kỷ trước đây khi công nghiệp chưa phát triển. Trong nông nghiệp cũng có hai loại chính, việc xác định sản xuất nông nghiệp thuộc dạng nào cũng rất quan trọng:

– Nông nghiệp thuần nông hay nông nghiệp sinh nhai là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có đầu vào hạn chế, sản phẩm đầu ra chủ yếu phục vụ cho chính gia đình của mỗi người nông dân. Không có sự cơ giới hóa trong nông nghiệp sinh nhai.

– Nông nghiệp chuyên sâu: là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được chuyên môn hóa trong tất cả các khâu sản xuất nông nghiệp, gồm cả việc sử dụng máy móc trong trồng trọt, chăn nuôi, hoặc trong quá trình chế biến sản phẩm nông nghiệp. Nông nghiệp chuyên sâu có nguồn đầu vào sản xuất lớn, bao gồm cả việc sử dụng hóa chất diệt sâu, diệt cỏ, phân bón, chọn lọc, lai tạo giống, nghiên cứu các giống mới và mức độ cơ giới hóa cao. Sản phẩm đầu ra chủ yếu dùng vào mục đích thương mại, làm hàng hóa bán ra trên thị trường hay xuất khẩu. Các hoạt động trên trong sản xuất nông nghiệp chuyên sâu là sự cố gắng tìm mọi cách để có nguồn thu nhập tài chính cao nhất từ ngũ cốc, các sản phẩm được chế biến từ ngũ cốc hay vật nuôi…

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết