• Trang chủ
  • Hãy lập đề cương sơ lược thể hiện nội dung cần có trong báo cáo địa lí đã đề xuất | Địa Lý 10
storage/uploads/hay-lap-de-cuong-so-luoc-the-hien-noi-dung-can-co-trong-bao-cao-dia-li-da-de-xuat_1

Hãy lập đề cương sơ lược thể hiện nội dung cần có trong báo cáo địa lí đã đề xuất | Địa Lý 10

Câu hỏi: Hãy lập đề cương sơ lược thể hiện nội dung cần có trong báo cáo địa lí đã đề xuất.

Lời giải:

– Ý nghĩa của vấn đề: 

Ý nghĩa và sự cần thiết của phát triển nông nghiệp xanh ở tỉnh Đồng Tháp

– Khả năng: các điều kiện thuận lợi của tỉnh Đồng Tháp cho việc phát triển nông nghiệp xanh

+ Điều kiện tự nhiên: vị trí địa lí, đất, nước, khí hậu, sinh vật

+ Điều kiện kinh tế xã hội: dân cư, lao động, thị trường tiêu thụ

– Thực trạng:

+ Hiện trạng phát triển nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp

+ Tình hình phân bố ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp

– Hướng giải quyết:

+ Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp xanh

+ Phát huy các thế mạnh, khắc phục các khó khăn của điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội để phát triển nông nghiệp xanh.

>>> Tham khảo: Hãy xác định ý tưởng và đề xuất tên của một báo cáo địa lí

Tìm hiểu về ngành địa lí

– Địa lý học (tiếng Anh là Geography) là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về các vùng đất, địa hình, dân cư và các hiện tượng trên Trái đất. Địa lý học gồm hai nhóm ngành khoa học chính là Địa lý tự nhiên và Địa lý kinh tế – xã hội.

– Đây là ngành khoa học nghiên cứu các hợp phần tự nhiên, các quy luật và hiện tượng tự nhiên diễn ra trên bề mặt Trái đất, mối tương tác giữa xã hội loài người và môi trường tự nhiên… Nói một cách đơn giản, học về địa lý chính là học về thế giới chúng ta đang sinh sống.

– Ngành địa lí là ngành học sẽ trang bị cho bạn tri thức về quy luật tạo thành, phân bố và sử dụng các dạng tài nguyên, quy luật phân bố dân cư và di dân, đặc điểm và sự phân hóa lãnh thổ của các ngành kinh tế, kinh tế vùng và tổ chức lãnh thổ sản xuất. Bên cạnh đó, quá trình đào tạo sẽ truyền đạt và rèn luyện kỹ năng thực hành cho bạn về các phương pháp nghiên cứu truyền thống và hiện đại, tổng hợp và chuyên ngành.

– Một số nghề nghiệp mà em biết có liên quan đến kiến thức địa lí như: Giáo viên địa lí. Nhà nghiên cứu địa lí, địa chất. Công tác quy hoạch môi trường phân vùng kinh tế. Công tác dân số và kế hoạch hóa môi trường

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết