• Trang chủ
  • Hãy cho biết tỉ lệ dân thành thị có ý nghĩa gì. Nhận xét tỉ lệ dân thành thị của hai nhóm nước và của một số nước trên thế giới | Địa Lý 10
storage/uploads/hay-cho-biet-ti-le-dan-thanh-thi-co-y-nghia-gi-nhan-xet-ti-le-dan-thanh-thi-cua-hai-nhom-nuoc-va-cua-mot-so-nuoc-tren-the-gioi_1

Hãy cho biết tỉ lệ dân thành thị có ý nghĩa gì. Nhận xét tỉ lệ dân thành thị của hai nhóm nước và của một số nước trên thế giới | Địa Lý 10

Câu hỏi: Đọc thông tin và dựa vào hình 2.1, bảng 2.2, bảng 2.3, bảng 2.4, hãy cho biết tỉ lệ dân thành thị có ý nghĩa gì. Nhận xét tỉ lệ dân thành thị của hai nhóm nước và của một số nước trên thế giới.

Lời giải:

Ý nghĩa tỉ lệ dân thành thị:

+ Dùng để so sánh mức độ đô thị hoá giữa các quốc gia, các châu lục, các nhóm nước,… Tỉ lệ dân thành thị càng lớn, mức độ đô thị hoá càng cao

+ Tỉ lệ dân thành thị là thước đo trình độ phát triển kinh tế – xã hội và trình độ văn minh của một quốc gia. Tỉ lệ dân thành thị phản ánh chất lượng tăng trưởng kinh tế (đo bằng tốc độ tăng trưởng) và tiến bộ trong chất lượng cuộc sống dân cư (đo bằng GDP/người, tuổi thọ trung bình, số năm đi học trung bình,…).

>>> Tham khảo: Trình bày đặc điểm quá trình đô thị hóa ở nước ta?

Tìm hiểu đô thị hóa và tỷ lệ dân thành thị nước ta hiện nay

– Đô thị hóa tại Việt Nam đang tăng nhanh về số lượng, được thể hiện chủ yếu ở 2 chỉ tiêu: tăng tỷ lệ dân số thành thị và tăng số lượng thành phố, thị xã, thị trấn.

– Trên thế giới, tỷ lệ dân số thành thị đã đạt 55,3%, tức là quá nửa dân số thế giới đã sống ở khu vực thành thị. Hơn 1/3 tổng số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới có trên 3/4 dân số ở thành thị, đặc biệt có 10 nước và vùng lãnh thổ đạt 100%.

– Ở Việt Nam, tỷ lệ dân số thành thị đã tăng lên trong những năm qua. Nếu năm 1955 mới đạt 8,7%, năm 1975 đạt 20,6%, thì đến năm 2020 đạt hơn 40%.

– Không chỉ tăng về tỷ lệ dân thành thị, mà còn tăng số thành phố, thị xã, thị trấn. Năm 2020, cả nước có 862 đô thị, trong đó số thành phố trực thuộc trung ương là 5, số thành phố trực thuộc tỉnh là 73, số thị xã, thị trấn là 784.

– Sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra nhanh, quy mô các đô thị ngày càng được mở rộng.

– Các đô thị đặc biệt và đô thị trên 1 triệu ở nước ta: Đô thị đặc biệt gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Đô thị trên 1 triệu: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

– Số liệu Tổng điều tra dân số về dân cư và đô thị hóa năm 2019 của Tổng cục Thống kê cho thấy, trải qua 3 thập kỷ, tỷ lệ dân số thành thị của nước ta liên tục tăng. Sau 30 năm, tỷ lệ dân số thành thị tăng 14,3 điểm phần trăm, từ 20,1% (1989) lên 34,4% (2019). Tốc độ tăng dân số thành thị bình quân năm giai đoạn 2009-2019 chỉ đạt 2,64%/năm, thấp hơn tốc độ tăng dân số thành thị của giai đoạn 1999-2009 (3,4%/năm).

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết