• Trang chủ
  • Hãy cho biết thế nào là báo cáo địa lí. Lấy ví dụ cụ thể về báo cáo địa lí | Địa Lý 10
storage/uploads/hay-cho-biet-the-nao-la-bao-cao-dia-li-lay-vi-du-cu-the-ve-bao-cao-dia-li_1

Hãy cho biết thế nào là báo cáo địa lí. Lấy ví dụ cụ thể về báo cáo địa lí | Địa Lý 10

Câu hỏi: Đọc thông tin, hãy cho biết thế nào là báo cáo địa lí. Lấy ví dụ cụ thể về báo cáo địa lí.

Lời giải:

– Khái niệm: Báo cáo địa lí là hệ thống các tri thức về một hoặc một số vấn đề địa lí tự nhiên, kinh tế, xã hội do học sinh thu thập, xử lí, phân tích, tổng hợp dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

– Ví dụ: Báo cáo về vấn đề phát triển nông nghiệp xanh ở một địa phương

>>> Tham khảo: Thế nào là báo cáo địa lí? Làm thế nào để viết và trình bày báo cáo địa lí một cách hiệu quả nhất?

Tìm hiểu báo cáo và một số loại báo cáo phổ biến

– Khái niệm: 

Báo cáo là một loại văn bản hành chính (gồm văn bản giấy và văn bản điện tử) của cơ quan, tổ chức, cá nhân để thể hiện tình hình, kết quả thực hiện công việc nhằm giúp cho cơ quan, người có thẩm quyền có thông tin phục vụ việc phân tích, đánh giá, điều hành và ban hành các quyết định quản lý phù hợp theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Báo cáo là một loại văn bản dùng để trình bày một sự việc hoặc các kết quả hoạt động của một cơ quan, tổ chức trong một thời gian nhất định, qua đó cơ quan, tổ chức có thể đánh giá tình hình thực tế của việc quản lý, lãnh đạo định hướng những chủ trương mới phù hợp.Báo cáo là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng. 

– Một số loại báo cáo gồm

Báo cáo khoa học; Báo cáo khuyến nghị; Báo cáo hàng năm (báo cáo thường niên hay báo cáo định kỳ); Báo cáo công tác; Báo cáo chuyên đề,; Báo cáo kiểm toán viên; Báo cáo tường trình, sự vụ tại nơi làm việc; Báo cáo điều tra dân số; Báo cáo hội họp công tác (báo về từng chuyến đi công tác, làm việc được phân công); Báo cáo tiến độ (thường theo Kế hoạch hoặc công việc được giao); Báo cáo điều tra phục vụ cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, các hoạt động tố tụng.; Báo cáo tình hình; Báo cáo giải trình; Báo cáo trách nhiệm; Báo cáo kiểm điểm.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết