Giới thiệu

Giới thiệu về Trường THPT Trịnh Hoài Đức

Trường Trung học Trịnh Hoài Đức là trường Trung học công lập đầu tiên của tỉnh Bình Dương được thành lập từ năm học 1955 – 1956; đến năm học 1975 – 1976 đổi tên trường Cấp 3 An Thạnh (còn gọi là trường nữ Trung học Trịnh Hoài Đức); đến năm 1991 trường THPT Trịnh Hoài Đức được tái lập với hai cấp học THCS và THPT; năm 2005 trường tách thành trường THCS Trịnh Hoài Đức và THPT Trịnh Hoài Đức theo Quyết định số 17/2005/QĐ-UB ngày 24/1/2005 của UBND tỉnh Bình Dương.

Hiện tại, trường có 88 cán bộ, giáo viên, nhân viên; có 69 giáo viên đạt trình độ chuẩn (98,6%), 20 giáo viên có trình độ Thạc sĩ, 02 giao viên đang theo học Cao học. Trong năm học 2013 – 2014, trường có 867 học sinh theo học tại 30 lớp với kết quả có 181 học sinh giỏi (20,9%), 475 học sinh khá (54,8%), 206 học sinh trung bình (23,8%), 5 học sinh yếu (0,6%).

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết