• Trang chủ
  • Giáo án giáo dục quốc phòng 10 bài 7
wp-content/uploads/2021/12/nothumb-best-featured.png

Giáo án giáo dục quốc phòng 10 bài 7

BÀI 07: TÁC HẠI CỦA MA TUÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

Tiết 1: Hiểu biết cơ bản về ma tuý.

(Phần I – SGK)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Hiểu được những kiến thức cơ bản vè tác hại của ma tuý.

– Biết các cách phân loại ma tuý và hiểu về cơ bản các chất ma tuý thường gặp hiện nay.

2. Thái độ

– Có thái độ nghiêm túc trong học tập biết cách phòng chống ma tuý đối với bản thân và cộng đồng.

– Có ý thức tự cảnh giác để phòng tránh ma tuý, không sử dụng, tham gia vận chuyển, cất giấu hoặc mua bán ma tuý.

– Có ý thức phát hiện, tố giác những người sử dụng và buôn bán ma tuý.

– Biết thương yêu, chia sẽ và thông cảm với những người nghiện ma tuý.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

–  Giáo án.

–  SGK.

–  Tài liệụ tham khảo.

– Tranh về hỉnh ảnh các loại ma tuý.

2. Học sinh

– Bút, vở ghi chép bài.

–  SGK.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Họat động 1: Thủ tục lên lớp.

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

1. Nhận lớp:

Kiểm tra sĩ số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ:

Gv hỏi:

Câu 1: Áp dụng băng số 8 vào vết thương ở mu ban chân?

Câu 2: Áp dụng băng vòng xoắn vào vết thương ở bàn tay?

GV gọi 2 học sinh lên trả lời.

Nhận xét và cho điểm.

3. Phổ biến nội dung bài học:

 Gv phổ biến:

– Nội dung:

– Múc đích:

– Yêu cầu bài học:

Tiếp theo: Gv giới thiệu nội dung bài: Gv đề cập tới sự cần thiết tìm hiểu về một ma tuý và các chất ma tuý chúng ta thường gặp hiện nay, nêu tác hại đối với các lĩnh vực đời sống xã hội, trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma tuý đối với cộng đồng.

 – GV và HS làm thủ tục nhận lớp

                            

Hs nghe

 

 

 hs lên trả lời, số hs còn lại theo dõi và nhận xét.

 Hs nghe, hiểu.

 

 

 

 

Hs nghe và hiểu.

 

 

 

 

 

Hs nghe và hiểu và ghi chép.

Họat động 2: Hiểu biết cơ bản về ma tuý.

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

1. Khái niệm chất ma tuý:

Gv giới thiệu: Hiện nay ở Việt Nam cũng như trên thế giới có rất nhiều khái niệm khác nhau về ma tuý.

Gv hướng dẫn học sinh đọc SGK và nắm được các khái niệm.

Gọi học sinh phát biểu.

 

 

 

 

 

Gv nghe, quan sát và nhận xét.

 

Kết luận.

 

 

 

2. Phân loại chất ma tuý:

Gv phân tích các cách phân loại ma tuý:

– Phân loại dựa theo nguồn gốc sản xuất:

– Phân loại dựa theo cấu trúc hoá học:

– Phân loại dựa vào múc độ gây nghiên và khả năng bị lợi dụng:

– Phân loại dựa vào tác dụng của nó đối với tâm, sinh lí người sử dụng:….

Gv hỏi: theo em trong các cách phân loại này thì cách nào là nguy hiển nhất?

Gv nhận xét và kết luận.

3. Các chất ma tuý thường gặp:

Gv đua ra các chất ma tuý thường gặp:

– Nhóm chất ma tuý an thần:

– Nhóm chất ma tuý gây ảo giác:

– Nhóm chất ma tuý gây kích thích:

Gv phân lớp thành 3 nhóm mỗi nhóm nghiên cứu 1 nhóm chất.

Gv hướng dẫn học sinh nghiên cứu và trả lời:

Nhóm 1: Nhóm chất ma tuý an thần có những loại nao?

Nhóm 2: Nhóm chất ma tuý gây ảo giác có những loại nào?

Nhóm 3: Nhóm chất ma tuý gây kích thích có những loại nào?

Gv nghe nhận xét và kết luận.

 

Hs nghe, hiểu.

Hs đọc và hiểu được các khái niệm:

– Theo từ điển tiến Việt: ma tuý là tên gọi chung cho tất các các chất có tác dụng gây ngất ngây, đờ đẫn….

– Theo WHO: ma tuý là bất cứ các chất nào khi đưa vào cơ thể có tác dụng thay đổi 1 số chức năng của cơ thể.

– Theo quan điểm của Liên hợp quốc:…

– Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN:…

HS nghe: Chất ma tuý là các chất gây nghiện, chất hướng thần có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, được quy định trong danh mục của chính phủ ban hành. Các chất này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ làm thay đổi trạng thái tâm lí và sinh lí, có thể dẫn đến nghiện và từ đó gây tác hại về nhiều mặt đối với bản thân và xã hội.

Ví dụ: Thuốc phiện, cần sa, morphine…

Hs nghe, hiểu và ghi chép.

 

 

 

 

 

 

Hs suy nghĩ và trả lời.

 

 

 

Hs nghe.

 

 

 

Hs chia làm 3 nhóm làm việc dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

 

Các nhóm nghiên cứu SGK và trả lời được:

Nhóm 1: Thuốc phiện, morphine, heroin…

Nhóm 2: ma tuý tổng hợp MDMA, estasy…

Nhóm 3: cần sa, các sản phẩm của cần sa….

IV. TỔNG KẾT TIẾT HỌC(5 PHÚT)

– Củng cố nội dung ý chính của bài học.

– Hướng dẫn học sinh về nhà chuẩn bị bài 7: Tác hại của ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma tuý.

– Phần II: Tác hại của ma tuý.

– Nhận xét, xuống lớp.

Tiết 3: Tác hại của ma tuý.

(Phần II – SGK)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Hiểu được những kiến thức cơ bản về tác hại của ma tuý.

2. Thái độ:

– Có thái độ nghiêm túc trong học tập biết cách phòng chống ma tuý đối với bản thân và cộng đồng.

– Có ý thức tự cảnh giác để phòng tránh ma tuý, không sử dụng, tham gia vận chuyển, cất giấu hoặc mua bán ma tuý.

– Có ý thức phát hiện, tố giác những người sử dụng và buôn bán ma tuý.

– Biết thương yêu, chia sẻ và thông cảm với những người nghiện ma tuý.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

–  Giáo án.

–  SGK.

–  Tài liệụ tham khảo.

2. Học sinh

–  Bút, vở ghi chép bài.

–  SGK.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Họat động 1: Thủ tục lên lớp

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

1. Nhận lớp:

Kiểm tra sĩ số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ:

Gv hỏi:

   Câu 1: Ma tuý là gì?

   Câu 2: Các cách phân loại ma tuý?

GV gọi 2 học sinh lên trả lời.

Nhận xét và cho điểm.

3. Phổ biến nội dung bài học:

 Gv phổ biến:

– Nội dung:

– Múc đích:

– Yêu cầu bài học:

Tiếp theo: Gv giới thiệu nội dung bài: Gv đề cập tới sự cần thiết tìm hiểu về một ma tuý và các chất ma tuý chúng ta thường gặp hiện nay, nêu tác hại đối với các lĩnh vực đời sống xã hội.

– GV và HS làm thủ tục nhận lớp

                            

 

Hs nghe

 

 hs lên trả lời, số hs còn lại theo dõi và nhận xét.

 Hs nghe, hiểu.

 

 

 

 

Hs nghe và hiểu.

 

 

Hs nghe và hiểu và ghi chép.

Họat động 2: Tác hại của ma tuý.

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

Theo em sử dụng ma tuý có những tác hại như thế nào?

Gv kết luận và hướng dẫn chi tiết cho học sinh nghiên cứu các  tác hại cơ bản của ma tuý.

1. Đối với bản thân người sử dụng.

Gv giới thiệu cho hs tác hại của việc sử dụng ma tuý và tác hại do tội phạm ma tuý gây ra:

– Gây tổn hại về sức khoẻ

– Gây tổn hại về tinh thần

– Gây tổn hại về kinh tế, tình cảm, hạnh phúc gia đình

Gv chia lớp thành 3 nhóm học tập, phân công các nhóm nghiên cứu các nội dung cụ thể:

Nhóm 1: Gây tổn hại về sức khoẻ

Nhóm 2: Gây tổn hại về tinh thần

Nhóm 3: Gây tổn hại về kinh tế, tình cảm, hạnh phúc gia đình

Gv vừa quan sát và hướng dẫn học sinh nghiên cứu nội dung của nhóm mình.

Gv gọi các nhóm trình bày kết quả thu được của nhóm mình.

 

Gv nghe cách trình bày của học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết luận và hướng dẫn học sing ghi chép bài.

b. Đối với nên kinh tế:

Gv hỏi: theo em khi sử dung các chất ma tuý có tác hại như thế nào đối với nền kinh tế?

 

 

Gv nghe học sinh trả lời và kết luận

c. Đối với trật tự, an toàn xã hội:

Gv hướng dẫn học sinh về nhà tự nghiên cứu.

 

Học sinh tìm hiểu và trả lời:

– Đối với bản thân người sử dụng.

– Đối với nền kinh tế.

– Trật tự an toàn xã hội.

 

Học sinh nghe và hiểu

 

 

Lớp chia thành 3 nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Học sinh nghiên cứu và trình bày nội dung các ý chính ra giấy

Các nhóm trình bày:

Nhóm 1: gây tỗn hại tới các hệ cơ quan trong cơ thể

–  hê tiêu hoá

–  hệ hô hấp

–  hệ tuần hoàn

–  hệ bài tiết

– hệ thần kinh

– suy giảm chức năng giải độc của cơ thể….

Nhóm 2:

Rối loạn thần kinh sớm (ảo tưởng, hoang tưởng. kích động…) người nghiện dễ gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

– Rối loạn thần kinh muộn (tri thức, nhận thức giảm, nhân thức, cảm giác…) người nghiện bị méo mó về nhân cách, ích kỉ, đòi hỏi được hưởng thụ…

Hs nghe va hiểu, ghi chép bài.

Học sinh trả lời được:

– Để duy trì được các hoạt động ma tuý tiêm hút chích thì cần phải có rất nhiều tiền…

– Phần nhiều những con nghiện đang ở độ tuổi lao động chính trong gia đình…

– Tiêu tốn rất nhiều tiền của nhà nước cho hoạt động tuyên truyền, phá cây thuốc phiện, cần sa,…

Hs ghi chép bài.

Học sinh nghe, hiểu.

IV. TỔNG KẾT TIẾT HỌC(5 PHÚT)

– Củng cố nội dung ý chính của bài học.

– Hướng dẫn học sinh về nhà chuẩn bị phần III: Nguyên nhân dân đến nghiện ma tuý và dấu hiệu nhận biết người nghịên ma tuý.

– Nhận xét, xuống lớp.

Tiết 4: Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma tuý và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma tuý

(Phần III – SGK)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguyên nhân dẫn đến nghiện ma tuý và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma tuý

2. Thái độ

– Có thái độ nghiêm túc trong học tập biết cách phòng chống ma tuý đối với bản thân và cộng đồng.

– Có ý thức tự cảnh giác để phòng tránh ma tuý, không sử dụng, tham gia vận chuyển, cất giấu hoặc mua bán ma tuý.

– Có ý thức phát hiện, tố giác những người sử dụng và buôn bán ma tuý.

– Biết thương yêu, chia sẻ và thông cảm với những người nghiện ma tuý.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

–  Giáo án.

–  SGK .

–  Tài liệụ tham khảo.

2. Học sinh

–  Bút, vở ghi chép bài.

–  SGK .

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Họat động 1: Thủ tục lên lớp.

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

1. Nhận lớp:

Kiểm tra sĩ số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ:

Gv hỏi:

  Câu 1: Phân tích các tác hại của ma tuý?

GV gọi 2 học sinh lên trả lời.

Nhận xét và cho điểm.

3. Phổ biến nội dung bài học:

 Gv phổ biến:

– Nội dung:

– Múc đích:

– Yêu cầu bài học:

Tiếp theo: Gv giới thiệu nội dung bài: Gv đề cập tới sự cần thiết tìm hiểu về một ma tuý và các chất ma tuý chúng ta thường gặp hiện nay, nêu tác hại đối với các lĩnh vực đời sống xã hội.

 – GV và HS làm thủ tục nhận lớp                        

Hs nghe

 

 hs lên trả lời, số hs còn lại theo dõi và nhận xét.

 Hs nghe, hiểu.

 

 

 

 

Hs nghe và hiểu.

 

 

 

Hs nghe và hiểu và ghi chép.

Họat động 2: Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma tuý và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma tuý

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

1.Quá trình và nguyên nhân nghiện ma tuý:

a. Quá trình gây nghiện:

Gv phân tích cho học sinh hiểu đước quá trình gây nghiện của ma tuý từ người không nghiện trở thành con nghiện:

b. Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma tuý:

Gv phân tích:

Theo em có những nguyên nhân nào gây nghiện ma tuý.

Gv nghe nhân xét và kết luận.

2. Dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma tuý:

Giáo viên hỏi: Những dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma tuy là gì?

Gv theo dõi

Gv nghe và kết luận.

Hs nghe và hiểu được:

Sử dụng lần đầu tiênthỉnh thoảng sử dụng  sử dụng thường xuyên  Sử dụng do phụ thuộc.

 

Hs nghe và hiểu được:

– Nguyên nhân khách quan: Do ảnh hưởng của mặt trái kinh tế thị trường, tác động của lối sống thực dung…

– Nguyên nhân chủ quan: Do thiếu hiểu biết về tác hại của ma tuý, bị bạn bè lôi kéo/….

Hs nghe và trả lời:

– Trong cặp sách và túi quần có bật lửa, kẹo cao su…

– Thường xuyên xin ra ngoài đi vẹ sinh…

–  Tụ tập ở những nơi hẻo lánh…

–  Lực học giửm sút…

IV. TỔNG KẾT TIẾT HỌC(5 PHÚT)

– Củng cố nội dung ý chính của bài học.

– Hướng dẫn học sinh về nhà chuẩn bị bài.

– Nhận xét, xuống lớp.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10,GDQP 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết